Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ሕቶታት ኣልዒሉ መልሲ ዝጽበ ዘሎ ርእሰ-ዓንቀጽ

By   /  June 1, 2016  /  Comments Off on ሕቶታት ኣልዒሉ መልሲ ዝጽበ ዘሎ ርእሰ-ዓንቀጽ

    Print       Email

download (1)ብዙሕ እዋን ርዕሰ ዓንቀጻት ሓበሬታ ዝህቡ፥ መልስታት ዝምልሱ ፥ ፖሊሲታት ዝገልጹ ትሕዝቶ ዝሓዙ እዮም። ናይ ሎሚ ርእሰ ዓንቀጽ ዝምልስ ዘይኮነ ሕቶታት ዘንቅል፥ ብልቢ ድማ ካብ ዝኾነ ንህላወን ድሕነትን ኤርትራ ደው ዝበለ ወገን መልሲ ዝጽበ እዩ ኪኸውን።

ታሪኽ ከምዘረጋግጾ ፕረዚደንት ሃገረ ኤርትራ ኣቶ ኢሰያስ ኣፍወርቂ ኣብ ምምራሕ ናይቲ በይኑ ኣንጻር ኩሎም ዓይነት ሓያላት ገጢሙ ዝተዓወተ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ዓቢ ተራ ዝተጻወተ ተጋዳላይ እዩ ነይሩ። ህዝባዊ ግንባር ማለት ድማ ምዕምጻጽ ፍትሒ ነጺጉ ዝተላዕለ፥ ባርነት ወጊዱ ሓርነት ዝኣወጀ፥ ንብዓት ኣዴታት ሓሲሱ ምዝኽታም ቆልዑ ከምዝእለ ዝገበረ እዩ። ህዝባዊ ግንባር እሱራት ኣለምበቃኝኝ ሰምበልን ጸጸራትን ሓራ ዘውጸአ፥ ኣብ ሳሕል ከሎ ጽርግያታትን ኣባይትን ዝሃነጸ፥ ኣብ በረኻ ቤት ትምህርቲ ሰውራን፥ ዊና ቴክኒካዊ ኮለጅን ዝተኸለ እዩ። ኢሳያስ ዝመርሖ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ህጻናትን ኣዴታትን ካብ ግፍዕታት ደርግ ዘዕቁቡሉ መደበር ስደተኛታት ሰለሙና ዝሃነጸ፥ ናይ ደርግ ምሩኻት ብክንክን ዘጽለለ፥ ኣብ ሜዳ ንጽባሕ መሰረት ኪኸውን ብደረጃ ፖለቲካዊ ቤትጽሕፈት ክፍሊ ፍትሒ ዘቖመ፥ ብደረጃ ሃገራዊ መርሓ ድማ ብዙሕነት ኤርትራ ንዝውክል ባህላዊ ምዕሩይነት ዝተቓለሰ እዩ።

እዚ ርእሰ ዓንቀጽ ቅያታት ህዝባዊ ግንባር ንምዝርዛር ኣይኮነን ዕላምኡ እንታይደኣ ሓደ ሕቶ ብምልዓል ካብ ኩሎም ምእንቲ ህላወን ድሕነትን ሃገሮም ደው ዝበሉ ዝኸውን መልሲ ንምርካብ ዝሕግዝ ነጻ ናይ ሓሳብ ምልውዋጥ መድረኽ ንምፍጣር እዩ። እቶም ሕቶታት ከምዚ ዝስዕቡ ክቐርቡ ይኽእሉ።

እቲ ንናጽነትን ሓርነትን ኣብ ዝተቓለሰ ውድብ ህዝባዊ ግንባር መሪሕ ተራ ዝነበሮ ኢሳያስ ኣፍወርቂ ሎሚ ስለምንታይ እዩ ሰብኣዊ ሓርነት ናይ ኩሎም ኤርትራውያን ፍጡራት ድሂኹ ንዜጋታቱ መባእታዊ መሰል ሓርነት ኮኒኑ ዘሎ። ስለምንታይ እዩ ብኣንጻርቲ ኣሽሓት ሰማእታት ዝወደቑሉ ናይ ናጽነት ዕላማ፥ ኣሽሓት ህዝቢ ኣሲሩ ብዘይፍርዲ ዘሳቒ ዘሎ። ስለምንታይ እዩ ብኣንጻርቲ ዘዝበለጸ ንህጻናት ዝብል ዝነበረ ክብርታት ህዝባዊ ግንባር፥ ሕጻናት ከይተረፉ ኣብ ዘይተፈለጠ ቦታ ኣሲሩ ዘሳቒ ዘሎ።ስለምንታይ ነቲ ኣብ ልዕሊ ጸላእቱን ስለ መሰሉን ጥራይ ብድሆ ዝብል ዝነበረ ጅግንነት ህዝባዊ ግንባር ሎሚ ኣብ ልዕሊ ቆልዑን ኣንስትን ናብ ዝፍክር ውድብ ቀይርዎ።

ብኣንጻርቲ ብምዕባሊኡ ዝፍለጥ ዝነበረ ህዝባዊ ግንባር ስለምንታይ እዩ ኢሳያስ ሎሚ ጽቡቕ ህንጻ ተርእዩ ዝጉሂ ፥ ጽቡቕ ጽርግያ ተሃኒጹ ተርእዩ ዝነድድ ሰብ ኮይኑ። ኣብ ሜዳታት ኤርትራ ህድሞን ትሕተመሬትን ዝሃንጽ ንዝነበረ ህዝባዊ ግንባር ዝመርሐ ኢሳያስ ሎሚ ስለምንታዩ እዩ ሰባት ጨቖቕ ኢሎም ዝሃነጽዎ ኣባይቲ ብዶዘራት ከፍርስ ባህ ዝብሎ ሳዲስት ተቐይሩ። ኣዴታት ኣብ ሰለሙና ብሙዕቃብ ብፍቕሪን ምረቓን ኣዴታት ኣብ ዝሞቐ ገድሊ ዝነበረ ኢሳያስ ስለምንታይ እዩ ሎሚ ኣዴታት ብጓሂ ኪኹምተራ ከለዋ ባህ ኢልዎ ዝሓድር ሰብ ኮይኑ? ስለምንታዩ እዩ ሞቶም ዝጽበዩ ኣረግቶት ኣቦታት ኣብ ቤትማእሰርቲ ኣሲሩ ኣእሙሮኦም ዝሰሓቱ ኮይኖም ክርኢ ከሎ ብሓጎስ ተፈንጪሑ ዝሓድር ሳዲስት ኮይኑ።

እቲ ኣብ መሪሕነት ናይቲ ባርነት ክወግድ ዝተላዕለ ህዝባዊ ግንባር ዓቢ ተራ ዝነበሮ ኢሳያስ ሎሚ ምሉእ ህዝቢ ብፍላይ ድማ መንእሰያት ኣብ ትሕቲ ባርነቱን ብረቱን ክወድቑ ንምግባር ዝድርኾ ዘሎ ጽልኢ ህዝቢ ኤርትራ ካበይ ዝቦቐለዩ። እቲ ብነኣሽቱ ሉሕ ብዝተሰርሓ ጀላቡ ባሕሪ ጌሩ ሩሕ ናይ ተጋደልቱ ዝሕሉን ዘድሕንን ዝነበረ ህዝባዊ ግንባር ዝመርሐ ኢሳያስ ሎሚ ብኸመይ መንገዲ እዩ መንእሰያት ኣብ ውቅያኖሳትን ባሕርታትን ላምፔዱሳ ጥሒሎም ምስ ሰምዐ ይኺዱ ይቀዘፉ ደይ ቀደሙስ ሰረቕቲ እዩም ዝበለ። እቲ ንሰማእታቱ ክብሪ ብምሃብ ዝፍለጥ ህዝባዊ ግንባር፥ ምዉቱን ሬስኡን ከውጽእ ህይወት ዝኸፍል ዝነበረ ህዝባዊ ግንባር ሎሚ ስለምንታይ እዩ ምስ ሬሳ ናብ ዝበኣስ ሕሱር  መራሒ ቀይርዎ።

እቲ ንመሰል ደቀንስትዮ ብምኽባር ኣብ ዓለም መወዳድርቲ ዘይነበሮ ህዝባዊ ግንባር ሎሚ ስለምንታይ እዩ ደቀንስትዮ ክብረተን ዝተዘረፈ ኪኾና ዝጽዕር ዘሎ። እቲ ኣብ ቃልሲ ከሎ ከይተረፈ ኣብ መላእ ዓለም ብዙሓት መሓዙት ከጥሪ ዝኸኣለ ህዝባዊ ግንባር ሎሚ ኣብዛ መዓልቲ ናጽነቱ እኳ ከይተረፈ ሓደ መራሒ ጋሻ ዝሰኣነ ንጹል ፍንፉን ኪኸውን ዝገብሮ ዘሎ ስለምንታይ እዩ።

እቲ ካብ ምድረበዳ ማይ ኣፈልፊሉ ንህዝቡ ማይ ዘርዊ ዝነበረ ህዝባዊ ግንባር ስለምንታይ እዩ ሎሚ ማይ እንዳሃለወ ህዝቡ ብጽምኢ ማይ ክጭነቕ ለይቲ ተሲኡ ፊስቶታት ማይ ክስራዕ ከሎ ባህ ናብ ዝብሎ ሳዲስት ተቐይሩ ዘሎ። ስለምንታዩ እዩኸ ማይ ናብ ህዝቢ ኣይመጽእን እዩ ዝብል ናይ ብደዐ መግለጺታት ዝህብ። እቲ ኣብ ሓደ መብሰሊ ቁራዕ ዝመክኽ ዝነበረ ህዝባዊ ግንባር ስለምንታይ እዩ ሎሚ ገለን ወዲዓይኒ መዓር ገለን ውላድ መርገም ናይ ዝመስል ኑሮ ዘሕልፍ ዘሎ፥ እቲ ውሑድ ዝዛረብ ዝነበረ ባህሊ ህዝባዊ ግንባር ሎሚ ብወልደፍደፍ ኮለልን ዓዘፍዘፍን ዝፍለጥ ዘግብሮ ዘሎ እንታይ እዩ።

እቲ ኣብ በረኻታት ኣብያተ ትምህርቲ ዝሃንጽ ዝነበረ ህዝባዊ ግንባር ስለምንታይ እዩ ሎሚ ኮነ ኢሉ ሰለስተ ዝደንቆረ ወለዶ፥ መጻኢኡ ዝጸልመቶ መንእሰይ፥ ብውርደትን ስደትን ኣብ ዓለም ዝልለ ዜጋ ከምዝኸውን ዝገበሮ። እቲ ኣብ ብዙሕነት ዝኣምንን ምእንትኡ ብዙሓት ሰማእታት ዘውደቐን ህዝባዊ ግንባር ሎሚ ናብ ጎደና ናይ ሓደ ገደናን ወገንን ዕብለላ ከተምርሕ ከላ ዝረኣየ ስለቶም ቀቢርዎም ዝመፈ ብጾቱ እንታይ ቃንዛ ይስመዖ። እቲ ካብ መርፍእ ክሳብ መድፍዕ ዝብል ዝነበረ ጽሩይ ህዝባዊ ግንባር ሎሚ ብሚልዮናት ዝቁጸር ዶላራት ብዘጠፋፍኡን ዝውንኑ ሰባት ክምራሕ ኮነ ኢሉ ዝገብር ዘሎ ስለምንታይ እዩ።

ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ንናጽነት ኤርትራ ምዕናውን ንኤርትራን ህዝባን በብቑሩብ ምጥፋእ እዚ ሃገራዊ ምብታን እዚ ድማ ምስ እዋን ዘይምህላዉ ማለት እዋን ጥፍኣቱ ኣዛሚዱ ይቓንዮ ኣሎ ዝብሉ ብዙሓት ወገናት ኣለዉ። ከም ኮነ ኢልካ ክምዕብሉ ዝጀመሩ ትካላት ምስራዝ፥ ምዕናው ሕክምናዊ ኣገልግሎት፥ ምስኣን ዝስተ ማይ፥ ምህዳን ሃብታማት፥ ምዕናው ከተማታት፥ ምዕናው ስርዓተ ትምህርቲ፥ ምምስራት ኣሰጋገርቲ ሰባት፥ ምንጻል ኤርትራ ዝኣመሰሉ ኮነ ኢሉ ዝገብሮም ተግባራት ዝርእዩ ሰባት እዚ ሰብዚ ኮነ ኢሉ ንጥፍኣት እዚ ህዝቢ ዝተዓጥቀ እዩ ይብሉ።

ይኹን ግን ብዙሓት ድማ ፕረሲደንት ኢሳያስ ዕድሚኡ ምሉእ ንቃልሲ ዘወፈየ፥ ኣብ እዋን ቃልሲ ጥቓ ወሳኒ ክበሃል ዝከኣል ተራ ዝተጻወተ እዩሞ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ኣዕናዊ ተግባራት ምስቲ ድሒሩ ዝመጸ ናይ ምልካውነት ባህሩ ዝተኣሳሰር ናይ ዘይብቕዓትን ውድቀትን ምልክት እምበር ነታ ዘምጸኣ ሃገር ንምጥፋእ ክሰርሕ እዩ ኢልካ ምእማን ዘይሕሰብ እዩ ይብሉ።

ክልቲኦም ወገን ግን ንምርድኡ ዘሸግሮምን ዝሕትዎን ሓደ ነገር ኣሎ። ኢሳያስ ብፍላጥ ብዕላማ ነዛ ሃገር ኩለንትነኣ ናብ ምብትታን ዝወስድ መገዲ ዝኽተል ዘሎ ስለምንታይ እዩ። ብምዕባለ ድሕሪት፥ ብውህደት ዝተበታተነት፥ ብተስፋ ዝጸልመተት፥ ብግፍዒ መወዳድርቲ ዘይብሉ፥ ሰባት እንዳተቐለዉ ባህታ ዝስምዖ ሳዲስት ንሙኻን ዝገብሮ ዘሎ ዕላማ እንታዩ። ብእህህታ ኣዴታት ዘባጩ፥ ብስቓይ ቆልዑት ሕንጫላት ዝሕጎስ፥ ዝፈረሰትን ዝዓነወትን ኣስመራ ክርኢ ዝብህግ፥ ሕክምና ስኢኑ ዝሳቐ ሰብ ክርኢ ዝደሊ ባህሪኡ ብምንታይ ክግለጽ ይኽእል። ፓትርያርክ ከይተረፈ ዝኣስር ብደዐኡ፥ ሬሳ ኣብ መሬቱ ከይቅበር ዝእዝዝ ትዕቢቱ፥ ፍቕሪ ዘለዋ ስድራ ተርእዩ ዝሕንሕን ሕሰድኡ፥ ህንጸት ሕብረተሰብ ምፍራስ ዝኣመሰለ ጠባያቱ ምስ ክብርታት ህዝባዊ ግንባር ብኸመይ ክግለጽ ይኽእል።

ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ ከምቲ ዝተገለጸ እዚ ርእሰዓንቀጽ መልስታት ዝቐረበ ዘይኮነስ ሕቶታት ዝዘርዘረ እዩ። ብልቢ ድማ ሬድዮ መድረኽ ካብ ኩሉ ንድሕነት ሃገር ደው ዝበለ ወገን እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ እንታይከ ክግበር ይግባእ ሓላፍነታዊ ሓሳብ ዘተ ኪካየድ ትዕድም።

 

 

    Print       Email

You might also like...

ኣብ ሽሕ ኪሎ ሜተር ባሕሪ ዘሎ ሃብቲ ዓሳ ዘይገፈፈስ፡ ዘየለዉ ዓሳ ካብ ባስካታት ጋሽ ባርካ ኪገፍፍ ዝመጣጠር ጉዳመኛ መንግስቲ

Read More →