Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ዓዲ ሃሎ፡ 3 ሄክታር ዝግመት ናይ ሕርሻ መሬት ተመንዚዓ

By   /  May 13, 2016  /  Comments Off on ዓዲ ሃሎ፡ 3 ሄክታር ዝግመት ናይ ሕርሻ መሬት ተመንዚዓ

    Print       Email

agricultural-area-cultivationምምሕዳር  ዞባ ደቡብ ፥ ብመሰረት ዝተዋህቦ መምርሒ 3 ሄክታር ዝግመት ናይ ሕርሻ መሬት ዓዲ ሃሎ ካብ ተራ ሓረስቶት እታ ዓዲ ብዘይ ዝኾነ መለሳ ከምዝመንዝዐ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

እዚ ብዘይ ኣፍልጦ ህዝቢ ዓዲሃሎን ሚኒስትሪ ሕርሻን ዝተወሰደ  መሬት  ‘ካብ ልምዳውን ወቕታዉን ቦታ ሕርሻ ፣ ንግዳዊ ኣዝርእቲ ናብ ዝፈርየሉ ቦታ ንምቕያሩ መደብ ኣሎ’ ንዝብል ምኽንያት ክኸዉን እንከሎ፥ ነቶም ሓረስቶት ከም መተካእታ ዝተዋህበ ናይ ሕርሻ መሬት ዛጊት የለን።

ገለ ኣባላት ሚኒስትሪ ሕርሻ  ንምንጭታት ሬድዮ መድረኽካብ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ፥ ኣብ ዓዲ ሃሎ ከም መቐጸልታ ናይቲ ክህነጽ ዝጸንሐ ዲጋ፥  ኣብታ ዓዲ ትካል ሞያዊ ስልጠናን ሕርሻዊ መጽናዕትታት ዝካየደሉ ማእከልን፥ ሓደ ንኡስ ማእከል ጥዕና፥ ንምዱኳን መደብ  ከምዘሎ የነጽር። ከም መቐጸልታ ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተራእየ ክስተት ፕረሲደንት ኢሳያስ ንህንጸት ናይዚ ትሕተቕርጺ ባዕሉ ኪከታተሎ ሙኻኑ ተፈሊጡ ምህላዉ ውን እቶም ምንጭታት ይሕብሩ።

ሽማግለ ዓዲ ሃሎ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ሓረስተቶም ዝተወስደ ዉሳኔ ንምዝርራብ ናብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ዝኸዱሉ እዋን ሚኒስትሪ ሕርሻ ንባዕሎም ውን ዝፈልጥዎ ከምዘይብሎም ክሕብሩ ከለዉ፥ ሓለፍቲ ሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳርን ምምሕዳር ዞባን ግን፣ መሬት ዋንነት  መንግስቲ ከምዝኾነ መንግስቲ ድማ የርበሓኒ እዩ ዝብሎ ሕርሻዊ መሬታ ናብ ዋንነቱ ከብሎ ዓቕሚ ከምዘለዎ ተነጊሩዎም።

ኣብ`ቲ ዝተመንዘዐ ናይ ሕርሻ መሬት ኣሃዱታት ናይ ክፍለ-ሰራዊት 22 ተዋፊረን ነቲ መሬት ካብ ከሰላ ብዝመጽኡ ሱዳናውያን ክኢላታት ሕርሻ ዝቐረበ ምሩጽ ዘርኢ ንኽዝረኦ የደላድለኦ ከምዘለዋ እዉን ተፈሊጡ ኣሎ።

ህላዌ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዓዲ-ሃሎ ንነበርታ ኩሉዓይነታዊ ጸቕጥታት ፈጢሩ ሰለማዊ መነባብሮኦም ተቐዪዱ ምህላዉ እዩ ዝግለጽ።

    Print       Email

You might also like...

ኣብ መስከረም ትምህርቶም ኪጅምሩ ዝግባእ ተመሃሮ ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ  ካምፓሶም ንስታላታት ስለዝተዋህበ ክሳብ ሕጂ ትምህርቶም ከምዘይጀመሩ ተፈሊጡ።

Read More →