Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ዓሻ ግርም ኣሎ ዘመድ ዓሻ ከፊእዎ ኣሎ

By   /  May 26, 2016  /  Comments Off on ዓሻ ግርም ኣሎ ዘመድ ዓሻ ከፊእዎ ኣሎ

    Print       Email

Screen Shot 2016-05-21 at 1.46.16 PM-2Screen Shot 2016-05-21 at 1.46.53 PM-2እዚ ቅንያት እዚ ጽንብል ናጽነት ከሕልፉ ንዝመጹ ደገፍቲ ህግደፍ ኣብ ባሕታውያን መራኸቢ ብዙሃን መንግስቲ ኤርትራ ገዚፍ ሸፈነ ተዋሂቡሉ ዘሎ ቅነ እዩ። እዞም ናብ ሃገሮምን ህዝቦምን ወዲቚ ኣብ ልዕሊ ዘሎ ኩሉዓይነታዊ ጸገም ዝላገጹ ሰብ ሕመቕ – ታሪኽ ንምፍላጥ ብዘይነቐለ መደባት ዙር ሃገር ክናፈሱ፣ ነቲ ኣብ ሓለዋ ሃገር ወፊሩ ከይኣክል ኣብ ግዱድ ባርነት ዝበሊ ዘሎ ሰራዊት ብምብጻሕ መዐሸውቲ ድግሳት ቀሪቦም ክለሃዩ፣ ብዛዕባ`ቶም ሰረቶም ንማሕበራዊ ፍትሒ ዘይቀንዑ ልምዓታውያን መደባት መንግስቲ ኤርትራ ክሕሱዉ፣ ነቲ ቀንዲ ናብ ሃገር መምጺኢኦም ማለት ሳላ ስራሕን ዕድላትን ስደት ብዝኣከብዎ ገንዘብ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝወነኑዎ ኣባይትን ትካላትን ደሃይ ናይ ምግባር መደባቶም ከሰላስሉ ጥራይ እዮም ዝረኣዩ።

warsi_slave_laborarticle-2628777-1DD6FA6A00000578-434_634x359መደበር ቴሌቪዥን ህግደፍ ኣብ`ዚ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ወጻኢ ዝመጹ ደገፍቲ ናብ ገለ ካቢታት ሃገር ገይሾም ምዝንጋዕ ብዝመስል ናይ 10ተታት ደቓይቕ ማእቶታዊ ንጥፈታት ከካይዱ ኣርእያ ነይራ። ሓደ ካብኡ ነቶም መዋእሎም ኣብ ግዱድ ዕዮ ዘለዉ መንእሰያት ንምብጫው ብዝመስል ኣገባብ ሞዶሻ ሒዝካ ከውሒ ናይ ምፍላጽ ተዋስኦ እዩ ነይሩ፥ እቶም ሰባት ብዕድመን ዕድልን መንእሰያት ብዘሽካዕልል መንገዲ ነቲ እቶም መንእሰያት ዝፍደይዎ ኣኻውሕ ምፍላጽ ከም ናይ ደቓይቕ መዘናግዒን መላገጽን ብምውሳድ ከምኡ ክገብሩ ገአ ካብኦም ድማ ተዓዘብቲ ኮይኑ ክስሕቁን ክስእሉን ተራእዮም።

ከምዚኦም ዓይነት ስቅያት መንእሰያት ዘይስመዖም ሰባት ዝበዝሐ እዋን ኣሕዋቶምን ደቆምን ገፊጦም ዘውጽኡ ኣብ እዋን ሰውራ ዘየበርከቱ ኣብ እዋን ድሕሪ ናጽነት ድማ ዘይተተንከፉ እዮም። በዚ ተግባራቶም ድማ ነቲ ከርተት ዝብል ዘሎ መንእሰይ እዚ ትገብሮ ዘለኻ ዕዮ ዝግባኣካ እዩ ከምዚ ጌርካ ስራሕ ዝብል ናይ ብደዐ ስእሊ ዝገድፍ እዩ። ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ድማ እዚ ህይወት ወለዶታት ዝበልዕ ዘሎ ግዱድ ዕስክርናን ሽቕለትን መላገጺ ነገር ተአረኺቡስ ብሞባይላቶም እንዳሰኣሉ ክላገጹን ክስሕቁን ርኣይ እዩ። እቲ ተግባራት ድማ ዘሕዝን እምበር ዝገርም ኣይኮነን  ምኽንያቱ ሰብ ከብዱ ተኾይኑ ዘመዱ ስቅያት ሰቡ እረ ስቅያት ውላዱ ውን ኣይረኣዮን እዩ።

ገለ ካልኦት ጉጅለ ውን  ፣ ጓንቲ ተኸዲኖም መናድቕ ናይ ገለ ትካላት ጥዕና ክሓጽቡ፣ ዝኸፍአ ድማ ንመቓብር ናይቶም ሕድሮም ዝተጠለመ ሰማእታትና ክነጋግፉ እዮም ተራእዮም። እቶም ደገፍቲ ነቶም ንጥፈታት ካብ ንጹህ ተበግሶ ዘይኮነ፣ ንምግያጽ ዘድሃበን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብሓፈሻ መንእሰያት ድማ ብፍላይ ተጻዒኑ ንዘሎ ባርነት ምኽኑይ ንምምሳሉ ብድሌት እቶም ደገፍቲን ዉዳቤ ናይቲ ዝድግፍዎ ጉጅለን ዝተኻየደን ለግጺ`ዩ።

ልዕሊ 20 ዓመት እምኒ ዝፍልጽ ዘሎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ስራሑ ከም ስራሕ ባርያ ተቖጺሩ ፣ ደገፍቲ ህግደፍ ከም ከበርቲ ተሓሲቦም – ዝተኸሉዋ ሓንቲ ፈልሲን ዝሸርመሙዋ ንእሽቶ እምንን ከም ገዚፍ ውዕሎ ክጥቀስ ምርኣይ እምበኣር ካብ`ዚ ዝዓቢ ንዕቀት ኣብ ልዕሊ`ቲ መከራ ጸጊቡ ዘሎ ህዝብና የለን።

ዓመት መመላእታ ስም ሃገሮምን ኩነታት ህዝቦምን ከይጠቐሱን ከይዘከሩን ዶላራት ንዘእትዉሉ ውልቃዊ ስራሕ ዓዲ ወጻኢ ዝወፍሩ ደገፍቲ ህግደፍ ኣብ ክራማትን ዓበይቲ በዓላት ህግደፍን ናብ ሃገር ኣቲዮም ትርፊ ናይቲ ደሃይ ኣባይቶምን ትካላቶምን ንምክትታል ዘጥፍእዎ ግዜ ብመካይን ሸናዕ እንዳበሉ ንበረኻታት ሃገር ኣብ ዝወጽእዎ ዙረት፣ ጸጸራት ስለዝኾስተሩን ዋርሳይ ይከኣሎ ንዝገብሮ ዘሎ ግዱድ ስራሕ ብንቚሓት ተሌፎናቶምን ካሜራታቶምን ስለዝሰኣሉን ፈተውቲ ሃገሮም ክበሃሉ ካብ ምርኣይ ዘስደምም እንታይ ክህሉ ኢሉ።

እዞም ካብ ሓቀኛ ኩነታት ሃገርን ህዝብን ርሒቖም ረብሓ ናይቲ ረብሓኦም ክሕልወሎም ዝደልዩዎ ጉጅለ ጥራይ ዝሕልዉ ዘለዉ ውሑዳት ደቂ ሃገር ንበደልን ድኻምን ናይ`ቲ ንባርነት ተፈሪዱ ዘሎ መንእሰይ ወለዶ እዛ ሃገር የቃጭጭሉ ምህላዎም`ሲ ይፈልጡ`ዶ ኣለዉ እዮም፧ ንመዝማዚ ምሕደራ ህግደፍ ንድግፎን ንካፈሎን ኣሎና ይብሉ ከምዘለዉ ይርደኦም`ዶ ኣሎ`ዩ፧ ዕድሜኡን መጻኢኡን ምስ ረሃጹ ዝነጥብ ንዘሎ ጎበዝ፣ ማሕጸናን ፍርያምነታን ብውትህድርናን ኣገልግሎትን ንዝሓራ ዘሎ ጎርዞ እንኳዕ ኣሰይ ኮንኩም ይብሉ ምህላዎም`ሲ ይስወጦም`ዶ ኣሎ፧ ንህዝቢ ኤርትራ ጸማእካ ጠመኻ ዓረቕካ እንታይና`ሞ ንዓና ይብልዎ ምህላዎም ይፈልጡ ዲዮም፧ ምፍላጥ እኳ ይፈልጡ እዮም። እቲ ልዕሊ ሞት ዝኸፈአ ድኣ እንዳፈለጡ ከምኡ ይገሩ ብምህላዎም እንድዩ።

ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ መንእሰይ፣ ጉልበት ብዝብህግ ዘየቋርጽ ባርነት ረሃጹ ወዲኡ ነብሱ እንዳጸመአ ፡ ውሽጣዊ ቅባኡ ነጺፉ ወጅሁ እንዳፋሕሸወ፣ ሳንስክሪንን ሎሽንን ተቐቢአን ተቐቢኦም ሓንቲ ፈልሲ ተኺሎምን ንእሽቶ ጉድጓድ ኲዒቶምን ናብ ጽላል ዝሕብኡ ሰብ ቅኔ፣ ደቂን ፈተውትን ሃገርን ህዝብን ከመይሎም ይኾኑ፧ ህዝቦም ንዝቐትል፣ ዝሓርድ፣ ዝዕምጽ፣ ዝዝርፍ ስርዓት ንሱ ናትና ንሕና ናቱ ዝብሉ ሰብ ምኡዝ መንብሮ ብሓቂ ናይ ሃገርን ናይ ህዝብን ከመይሎም ይኾኑ፧ ስልማተን ከቢዱወን ባንዳሬ ከም መቃየሪ ሽፎን ኣስፊየን ኣብ ልዕሊ ዉሉደን ዝበልየንን ዝሞተንን ዘሎ ናይ ብሓቂ ኤርትራውያን ኣዴታት እንዳደበላ ወዲ ኣፎም ወይ ሞት ዝብላ ኣንስቲ ከመይ ኢለን ብዛዕባ ምህላው ህዝብን ሃገርን ክሓስባ፧ 25 ዓመታት ፈቒዱ ንዘሎ ናጽነቱ ሓርነት ዘይለበሰ ህዝብና ኣብ 25 ክረምቲታትን 25 ግንቦታትን ጥራይ ተተቐልቂሎም ፈንጢዞምን ብዝምለሱ ውሩማት ረብሓ ነቲ መራብሒኦም ዝኾነ ጉጅለ ህግደፍ ተዘይኮይኑ ንህዝቢ ኤርትራ ከመይ ቢሎም ይዉክልዎ፧ ሬሳታታት ናይቲ ኣብ ላምፔዱዛ ዝተቐዝፈ መንእሰይ ወዲ ዓዶም ድበ ስኢኑ ኣብ ሰናዱቕ ተሰሪዑ እንከሎ ኣብ ጥቓኡ ዝለሃዩ መጣቓዕቲ እንታዎትና ክኾኑ ይኽእሉ፧ ክዝርዘር ዝኽእል ሕመቕን ሕጂ ተቐሚጡ ኣብ መጻኢ ከሕትት ዝኾነ በደላትን ናይ`ዞም ሰብ ግዜ ኣዚዩ ብዙሕ እዩ።

ህግደፍ ካብ ናይ ህዝቢ ናብ ብውልቀሰባትን ከምኡ ሰብረብሓን ዝሰዓብ ጉጅለ ተቐዪሩ ስለዘሎ፣ ንሱ ክሳዕ ዘሎ እዞም ሃገርን ህዝብን ፈንፊኑዎም ዘሎ ሰዓብቲ ጉጅለ ከቢሮምን ሃገር ሓለፋ ትብጽሖም ሰባት መሲሎምን ክጸንሑ እዮም። ካብ ተረፍ ጽጋቦም ዘዋጽኡዎ ዕሽር ልዕሊ`ቲ ኣካሉ ግዜኡ ብዓቢኡ ሂወቱ ዝኸፍል ዘሎ ሓፋሽ ዋጋ ክወሃቦ ከምዝኾነ ኣዉን ርዱእ እዩ። ንሶም ዝበልዎ ሓቂ ዝገበርዎ በርቂ ኣምሲልካ ብመራኸቢ ብዙሃን ህግደፍ ምጉዋሕ ክቕጽል እዩ። መንእሰያት ህግደፍ ንምድማቕ መንእሰይ ሃገርን ህዝብን ንምስልካይ ብስውሩን ግህዶን ዝስረሓሎም ሜላታት ከቋርጹ ኣይኮኑ።

ስለዝኾነ፣ ንሕና ከም ሃገርን ህዝብን መንእሰይና ድማ ከም ማእከል ጸዓት ፣ ለዉጢ ከነምጽእ ዘኽእለና ትብዓት ንኽንዉንን ነዊሕ ስለዝጸዓርና ቀሪብናዮ ንዘሎና ኣተስፋዊ መድረኽ ዝተረፎ ክንምልእን ሃጓፉ ክንዓብስን ኣብ ኣዚዩ ሓጺር ግዜ ዝማላእ ዕማም ይጽበየና ኣሎ። ሎሚ ካብ ኣደንገጽቲ ናብ ቀየርቲ፣ ካብ ተበደልቲ ናብ ረባሕቲ፣ ካብ ተሰረቕቲ ናብ ዓቀብቲ፣ ካብ ተዓመጽቲ ድማ ናብ ኣውሓስቲ እንቕየረሉ ግዜን ዘቐዪረና ሃገራዊ ንቕሓትን ዝለበስና ስለ ንመስል ግዳ ኤርትራን ህዝባን ዝኸሰሩዎ ኩሉ መሊሶም ራሃጽን ጻማን ናብ ዝመዓራረየሉ፣ ኣብ ሕግን ርትዕን ናብ ዝንበረሉ ሃዋሁው ደበኽ ምባልና ኣይተርፍን።

 

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →