Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ክልተ ኣባላት ክፍሊ ዜና ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኣብ ኣስመራ ተቐቲሎም

By   /  May 13, 2016  /  Comments Off on ክልተ ኣባላት ክፍሊ ዜና ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኣብ ኣስመራ ተቐቲሎም

    Print       Email

asmara100501ክልተ ኣባላት ክፍሊ ዜና ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ብዕለት 10 ግንቦት 2016 ኣብ ከባቢ ቲራቮሎ ኣብ ዝርከብ መንበሪኦም ሞይቶም ተረኺቦም።

እዞም  ናይ ፍቅሪ ርክባት ዝነበሮም ክልተ ጋዜጠኛታት  ራድዮ ድምጺ ኦጋዴን  ዝኾነ ናይ ማህረምቲ ምልክት ወይ ደም ዘነበሮም ምስ ዘይምንባሩ ብምትእስሳር እቲ ቅትለት  ብዝተራቀቀ ሚላ ዝተፈጸመ ኪኸውን  ከምዝኽእል  ምንጭታትና ካብ ኣባላጥ ጸጥታ ዝረኸብዎ ሓበሬታ የረድእ።

ሬሳ ናይ እቶም ክልተ ምዉታን ልክዕ  ሰዓት 10:00 ናይ ምሸት ተደዊልዎም ብዝመጹ ኣባላት ፖሊስ ኣጂብን ሃገራዊ ድሕነትን ከም ዝተወሰደ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

ንጠንቂ ናይቲ ቅትለትን ኣማውተኦምን ብዝምልከት ዝተዋህበ ዝርዝራት እኳ እንተዘየልቦ፤  ምስዚ ብዝተኣሳሰር ብዝመስል ስጉምቲ ብዕለት 11 ግንቦት ሰዓት 12፡20 ሓንቲ ኣብቲ ቪላ ትነብር  ዝነበረት ጓል ኣንስተይቲ ጋዜጠኛ ሬድዮ ኡጋዴን  ብኣባላት ጸጥታ ከም ተወሰደት ግን ክፍለጥ ተኻኢሉ  ኣሎ።

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →