Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ካብ ወጻኢ ሃገራት ናብ ኤርትራ ዝኣተዉ ዜጋታት ብሃገራዊ ድሕነት ፍሉይ ምክትታል ይግበረሎም

By   /  May 10, 2016  /  Comments Off on ካብ ወጻኢ ሃገራት ናብ ኤርትራ ዝኣተዉ ዜጋታት ብሃገራዊ ድሕነት ፍሉይ ምክትታል ይግበረሎም

    Print       Email

keyholeኣብ ልዕሊቶም ካብ ካብ ወጻኢ ሃገራት ብሩራዊ እዮቤልዩ ንምብዓል ናብ ኤርትራ ዝኣትዉ ዜጋታት ብስዉር ጽዑቕ ምክትታል ክግበር ሃገራዊ ድሕነት ናብ ኩለን ጨናፍር ዋህዮታቱ መምርሒ ኣመሓላሊፉ።

እቲ ትእዛዝ ‘ኣብዚ እዋን እዚ መንዩ መን ክልለየሉ ኣብ ዘይክኣል ደረጃ ተበጺሑ ብምህላዉ ምስቶም በዓል ናጽነት ንምጽንባል ዝመጹ ተጸንቢሮም ኣብ ግንቦት ዕግርግር ክፈጥሩ ዝኽእሉ ሰባት ክህልዉ ከምዝኽእሉ’ ድሕሪ ምሕባር፥ ኩሉ እቶም ካብ ወጻኢ ዝመጹ ዝገብርዎ ምንቅስቓስ ከምኡውን  ምስ ላዕለዎት ሓለፍትን ኣመሓደርቲ ዞባታትን ዝገብርዎ ርክባትን ስምዒታቶምን ምክትታል ክግበረሉን መዓልታዊ ናብ መራሕቲ ዋህዮታት ክለኣኽን ኣዚዙ ኣሎ።

እቲ መምርሒ ‘ውፉይ እዩ፥ ኣባል እዩ’ ዝብል መዐቀኒ ከዘንግዕ ከምዘይብሉ ድሕሪ ምዝኽኻር ዝግደሱሉ ነገራት ዝገብርዎ ርክባት ብፍላይ ድማ ዘልዕልዎ ስእልታት ( ከም ናይ ባንክ ዝኣመሰለ ሪጋ፥ ዝካየድ ግፋታት፥ ኣብያተ ማእሰርቲ ወዘተ) ምስ ዝህልዎ ነቲ ወይ ነታ  ሰብ ከይተዛረቡ ብዛዕብኡ/ኣ ዝርዝር ሓበሬታ መዓልታዊ ክልእኩ ይሕብር።

ኣቐድም ኣቢሉ እውን ኣብ መንጎ እቲ ኣብ ውሽጢ ዝርከብ ባእታታትን ኣብ ደገ ዝርከብ ቀጽሪ ተቓውሞን ርክባት ናይ ምድልዳል ተልእኾ ዘለዎም ከይህልዉ  ካብ ወጻኢ ኣቐዲሞም ካብ ዝኣተዉ ሰባት ጀሚርካ ክሳብ እዞም መወዳእታ ዝኣትዉ ዘለዉ ጥቡቕ ምክትታል ይገበር ዝብል ትእዛዝ ካብ ሃገራዊ ድሕነት ናብ ኩለን ዋህዮታት ተመሓላሊፉ ምንባሩ  ይፍለጥ።

 

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →