Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ህዝቢ ብጥሜት ይሳቐ

By   /  May 31, 2016  /  Comments Off on ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ህዝቢ ብጥሜት ይሳቐ

    Print       Email
download (4)ብርክት ዝበለ ተቐማጦ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ብጥሜት ይሳቐዩ ምህላዎም ተገሊጹ። ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ማእከል ናይቲ ዞባ ዝነብር ህዝቢ ዝብላዕ ስኢኑ ኣደዳ ሕማምን ዓጸቦን ኮይኑ ምህላዉ ምንጭታት መድረኽ ገሊጾም።
ብዙሓት ህጻናት ኣብ ክሊ ትሕቲ 5 ዓመት ከለዉ ይሞቱ ምህላዎም ዝገለጹ ምንጭታት፥ መንግስቲ ኤርትራ ንድግሳት በዓል ኢሉ 500 ሚልዮን የውጸኣሉ ኣብ ዘሎ እዋን ህዝቢ ዝብላዕ  ስኢኑ ክመውት ዘሕዝን ምዃኑ ገሊጾም።
ብኣንጻር ናይዚ ዘሕዝን ተርእዮ ኣብ ዝኸይድ ዜና፥ ኣብ ኤርትራ ህዝቢ መነባብሮ ከቢድዎ ኣብ ዘሎ እዋን ንበዓል ናጽነት ተባሂሉ ዝግበር ወጻኢታት ገና ይቕጽል ኣሎ። እቶም ኣብ በዓል ናጽነት ምርኢት ዘርኣዩን ዘበርከቱን ተባሂሉ ኣበየ ምምሓዳራት ናይ ምብላዕን ምስታይን ምስዕሳዕን ድግሳት ንምግባር ገና ወጻኢታት ይቕጽል ምህላዉ ተፈሊጡ።
ኣብ ገለ ከባቢታት ድማ ብልዑል ወጻኢታት ስእሊ ናይ ፕረሲደንት ኢሳያስ ዘለዎ ማልያ ብምሕታም ነቶም መንእሰያት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣገደስቲ ኣጋጣሚታት ክለብስዎ ይሕበሮም ኣሎ።
    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →