Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ኣብ መላእ ኤርትራ ሰፊሕ ግፋ ይቕጽል

By   /  May 12, 2016  /  Comments Off on ኣብ መላእ ኤርትራ ሰፊሕ ግፋ ይቕጽል

    Print       Email

Screen Shot 2016-05-12 at 4.01.45 AMሚኒስትሪ ምክልኻል ኣብ መላእ ከባቢታት ሃገር ክትግበሩ ወሲኑ ዘሎ ኣልመምቲ ግፋታት ይቕጽሉ ከምዘለዉ ምንጭታት ድምጺ መድረኽ ሓቢሮም። ምንጭታትና ነዚ ዝሓበሩ ኣብ ኦምሓጀርን ፋንኮን ብ ቀዳም 7 ግንቦት ኣብ ናይ ዕዳጋ ግዜ ሓያሎ ነበርቲ ተገፊፎም ናብ ከተማ ተሰነይ ከምእተወስዱ ኣብ ዘረጋገጹሉ እዩ።

በቶም ናብ`ተን ነበርቲ ዓድታት ጥሪትን ኣእካልን ዝሻየጡለን ማእከላት ልዑል ቊጽሪ ሰራዊት ብምውፋር ኣብ ጸሓይ ቀትሪ ዝተኻየዱ ኣልመምቲ ግፋታት ሓያሎ ነበርቲ ከምእተወስዱ ዘመልከቱ እቶም ምንጭታት፥ ናብ`ተን ዕዳጋታት ናይ ኣሃዱኦም መሻርፍ ክሽምቱ ዝመጽኡ ኣባላት ሰራዊት እዉን ከምእተለከሙ ኣፍሊጦም።

እቶም ግፋታት ኣብ ናይ ዕዳጋ መዓልቲ ማለት ቀዳም ዝተኻየዱ ብምንባሮም ናይ ዝተወስዱ ነበርቲ ብዝሒ ልዑል ምንባሩ ፥ ሓያሎ ነጋዶ ድማ ማሎምን ንብረቶምን ብዘይሓታቲ ገዲፎም ከምእተወስዱ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

ወኪልና ካብ ዞባ ማእከል ኣብ ዝሰደደልና ሓበሬታ እዉን፥ ኣብ ድሮ በዓል ፋሲካ ከባቢ እንዳ ኮካ ናይ ከተማ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ዕዳጋ ጥሪት ብዝተኻየደ ኣልማሚ ግፋ ሓያሎ ነበርቲ ናብ ቤት-ማእሰርቲ ዓዲ ኣበይቶ ከምእተወስዱ ፣ ናብ`ቲ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝበጽሑሉ ገንዘብ ናይቶም ኣውደኣመት ንምሕላፍ ጥሪት ክዕድጉ ዝመጽኡ ዜጋታትን ሽያጥ ናይ ሓያሎ ሰብ ጥሪትን ብዘይ ዝኾነ መረኻኸቢ ሰነድ ከምእተመንዘዐ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

ድሕሪ`ቲ ፍጻሜ ብ 7 መጋቢት ዝተለቊ ሰብ ጥሪት ብዛዕባ እተን ብዘይ ሓታቲ ገዲፎመን ዝኸዱ ማሎም ኣብ ዝሓተቱሉ`ውን ተስፋ ዘይብሉ ምላሽን ሕቶኦም ከይቅጹሉ ተሪርር መጠንቀቕታን እዩ ተዋሂቡዎም ።

ኣብ`ዞም ኣብ መለእ ሃገር ዝቕጽሉ ዘለዉ ኣለመምቲ ግፋታት ንብረትን ገንዘብን ግፉፋት ምምንዛዕ ልሙድ ተርእዮ ኮይኑ ከምዘሎ እዮም ምንጭታትና ዝሕብሩ።

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ሱዳን ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየድ ኮንትሮባንድ ይህግር ኣሎ።

Read More →