Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

ሕጂ እውን በትሪ ሓቂ ትቐጥን እምበር ኣይትስበርን እያ!!

By   /  May 6, 2016  /  Comments Off on ሕጂ እውን በትሪ ሓቂ ትቐጥን እምበር ኣይትስበርን እያ!!

    Print       Email

a890ddfa69274640ae38d3fefa99a9b2_18ኣብዚ መርማሪ ኮሚሽን ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውዱብ ሕቡራት ሃገራት ናይ መወዳእታ ጸብጻቡ ከቕርብ ዝቀራረበሉ ዘሎ እዋን፡ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ብኹሉ ዝኽእሎ ዘበለ ኣገባብ ምትላል ጸቕጥን ምፍርራሕ ከይተረፈ፡ ካብቲ ብሰንኪ ግዕዙይ ምሕደርኡ ካብ ቤተ-ንብረቱ ተመዛቢሉ ኣብ ፈቐድኡ ሃገራት ተበታቲኑ ዝሳቐ ዘሎ ኤርትራዊ ስደተኛ፡ በስገዳድ ሓቂ ብምጉዕጻጽ ኣብ ኤርትራ ሰብኣዊ ግህሰት ከምዘየለ ዝምስክር፡ ናይ ኣስገዳድ ፌርማታት ብምእካብ ንውጽኢት መጽናዕቲ መርማሪት ኮሚሽን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክዓጽፍ ናይ ዓቕሊ ጽበት ፈተነታት የካይድ ከምዘሎ በቲ ኣብ ዝተፈላለ እዋን ናብ ቃልዕ ዝወጽአ ሰነዳቱ ተረጋጊጹ ኣሎ።

ሕጂ እውን እዚ ስርዓት’ዚ፡ ካብ ኩሎም እቶም ኣገልግሎቱ ዝጽበዩ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ሃገራት ኣፍሪቃን ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታትን፡ ካብቶም እንተስ ኣሚኖም እንተስ ተገዲዶም ዝድግፉዎ ዜጋታትን፡ ናይ ክሕደት ፌርማታት ንምእካብ ብሓያል ውዳበ ኣብ ጽዑቕ ወፈራ ተጸሚዱ ይርከብ።

ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ካብ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት፡ ናብ ኩለን ፍሉይ ዕማም እተዋህበን ኣካላትን ጠቕላሊ ቆንስላት ኣብያተ ጽሕፈት ኤምባሲታቱን፡ ንጸብጻብ መርማሪ ኮሚሺን ውዱብ ሕቡራት ዝዝልል ፐቲሺን ክጸሓፍን ሰላማዊ ሰልፍታት ክውደብን ጥብቂ መምርሒ ኣመሓላሊፉ ኣሎ።

እቲ “ዓለም-ለኸ ኤርትራዊ መኸተ ንፍትሒ!” ኣበጊሱዎ ተባሂሉ፡ ናብ ኩለን ውዳበታት “ኣሉ-ቐጣን!” እተላእከ ጽሑፍ፡ ነፍሲ ወከፍ ውዳበ ኣሉ-ቐጣን፡ ብኹሉ እትኽእሎ ዘበለ ኣገባብ፡ እታ ብባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውዱብ ሕቡራት ሃገራት እትመዘዘት መርማሪት ኮሚሽን፡ ኣብ ኤርትራ፡ ኪኖ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት፡ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ተፈጺሙ ኸይከውን ንእትገብሮ ዘላ መጽናዕትን ምጽራይን ዝብርዝ ፡ ብዙሕ ቁጽሪ ፐቲሺን ክሕደት ክዳሎን ሰላማዊ ሰልፍታት ክውደብን ኣዚዙ ኣሎ።

ኣብ ርእሲኡ፡ ኣብ ስደት ዝነብሩ ኣባላት ህግደፍ፡ ልዕሊ ዓቕሞም ዝኾነ ጸገማት እንተዘየጋጢሙዎም፡ ብሩራዊ ኢዮቤልዩ ናጽነት ንምኽባር ናብ ኤርትራ ብምጋሽ፡ ነቲ ” ብማሕበረ ሰብ ዓለም፡ ብኣመሪካን ሃገራት ምዕራብን ኣብ ኤርትራ ብምስጢር ተጻብኦ ተኣዊጁና ኣሎ።” ንዝብሎ፡ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ፡ ንውጹዕ ህዝቢ ንምዱንቋርን ንምድንጋርን ዝተፈብረኸ ፈጠራ፡ ንምምካት ያኢ፡ ክጣበቑን ዕጠቑን መልእኽቲ ሰዲዱ ኣሎ።

ብሕጽር ዝበለ፡ እቲ ፐቲሺን ዝእከበሉን ሰላማዊ ሰልፊ ዝውደቡሉን ቅጥዕን ዕለትን ኣሰንዩ ናብ ኩለን ውዳበታቱ ኣሉ-ቐጣን ዝተላእከ መምርሒ፡

  • ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ግፍዒ ክፍጸም ኣይረኣኹን፤ ኣብ ርእሰይ እውን ምንም ግፍዒ ኣይተፈጸመን።
  • ናብ ኤርትራ ገይሸ ክምለስ ኮነ ዋኒነንይ ከካይድ እተባባዕን እድገፍን እምበር ዝኾነ ይኹን ዕንቅፋት ኣየጋጥመን’ዩ።
  • እቲ ኣብ ወጻኢ ሃገር ኮይነ ዝኸፍሎ 2% ግብሪ       እውን፡ ንሃገረይን ህዝበይን ክድግፍ ብወለንታይ ዝገብሮ ኣበርክቶ እምበር ተገዲደ ዝኸፍሎ ኣይኮነን።
  • ኣብ ኤርትራ ነብሲ ወከፊ ዜጋ ምስ መንግስትን ግንባርን ተሳንዩ፡ ቀሲኑ፡       ንሓድሕዱ እናተመላልአ እዩ ዝነብር፤
  • ኩሉ ኣብ ኤርትራ ዝፍጸም ልምዓታዊ መደብ ከኣ፡ ህዝቢ፡ ከም ናቱ ርእዩ ብልዑል ንቕሓት፡ ብጉልበቱን ንዋቱን ክእለቱን እዩ ዝሳተፎ፤
  • ኣብ ኤርትራ፡ ይዕበ ይንኣስ፡ ግህሰት እንተጋጢሙ፡ መንግስቲ ንገሃስቲ መሰል ህዝቢ ኣብ ሕጊ ብምቕራብ ሕጊ ዝበየነሎም ውሳነ ከምዘተግብር፤
  • ኣነ ባዕለይ ኮንኩ፡ ምሳይ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት እተሳተፉ መዛኖይ፡ ሃገርን ህዝብን ንምግልጋል ብድላይናን ብፍታውናን ከምዘገልገልና፡ ካብ ሃገር ዘውጽኣና ምኽንያት ከኣ ናይ መንብሮ ጸገምን ድኽነትን እምበር ጽልኣት መንግስትን ሃገርን ከምዘይኮነ፡ ስለዝኾነ፡ መርማሪት ኮምሽን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ፡ ክሳብ ሕጂ ዘቕረቦ ጸብጻብ ግጉይን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ብምዃኑ እኹኑኖን እቃወሞን ኣለኹ።” ዝብል ንኪኸውን መምርሒ ዘርጊሑ ይሰርሕ ኣሎ።

ብተወሳኺ ስርዓት ህግደፍ፡ በቲ ዓሚ ሰነ፡ ንመርማሪ ኮሚሽን ውዱብ ሕቡራት ሃገራት ክድግፍ ናብ ጀነቫ ዝፈሰሰ ብዝሒ ደላይ ፍትሒ ተቓላሳይ ስለዝሰምበደ፡ ነቲ ለብዘበን ዝካየድ ሰላማዊ ሰልፊ ደገፍትን ተቓወምትን፡ ከም ናይ ሞትን ሕየትን መኸተ ወሲዱ፡ ይከኣል እዩ ብዝበሃል ኣወዳድባ፡ ልዑል መጠን ፌርማታት ክሕደትን ልዑል ቁጽሪ ተሳተፍቲ ሰላማዊ ሰልፊ ብምውዳብ ክዕብልሎ ብዝለዓለ ውዳበ ይሰርሕ ኣሎ።

ኣብ ርእሲዚ፡ ደለይቲ ፍትሒ ተቓለስቲ፡ ከምቲ ዓሚ ዝገብሩዎ ካበየ-ከተማታት ኤውሮጳ፡ ካብ ርሑቕን ቀረባን ተኣኻኺቦም ውዕዉዕ ሰላማዊ ሰልፊ ብምክያድ ሸቶም ከይወቕዑ፡ ኣብ ፈቐዶ ፓልቶካትን፡ ብታሕቲ ታሕትን፡ ኣብዚ እዋን እዚ ቀዳምነት ክሕዝ ዘይግበኦ፡ ስርዓተ ምልኪ ቀደም ኣብ መስርሕ ብረታዊ ቃልስን፡ ሕጂ፡ ኣብ 25 ዓመታት ናጽነት ግዝኣቱን ባዕሉ ብዝፈጸሞ ገበናት፡ ንደለይቲ ፍትሒ ብሕሉፍ ታሪኽ ፈላልልዩን ዘራሪጉን፡ ውዳበታቶም ንምድኻም ክሳብ መጨረሽታ ከም ፍሉይ ታርጌቱ ወሲዱ ብዝለዓለ ኣገባብ ክሰርሓሉ ከምዘንቀደ ካብ ውሻጠኡ ዝወጽአ ሓበሬታ ኣቃሊዑዎ ኣሎ።

እቲ፡ ነብሲ ወከፍ ዜጋ፡ ነቲ ናይ ክሕደት ፎርም ወሲዱ፡ ንስድራ-ቤቱ፡ መቕርቡ፡ አዕሩኽቱ፡ መሳርሕቱ፡ብምዕዳልን ነቶ ፎርም ክመልኡዎ ዝኣዘዘ ዘዋሪ መልእኽቲ፡ ኣብ ወጻኢ ካብ ዝነብሩ ዜጋታት እንተወሓደ ክሳብ ፍርቂ ሚልዮን ዝኸውን ምስክርነት ኣሉ-ቐጣን ክእክብን፡ ለብዘበን ኣብ ጄነቭ ንዝካየደ ሰላማዊ ሰልፊ ደለይቲ ፍትሒ ንምቑጻይን ንምድኻምን ” ዓለም-ለኸ ኤርትራዊ መኸተ ንፍትሒ!” ብዝሰመዮ ውዳበ ኣሉ-ቐጣን ብልዑል ውዳበ ይሰርሕ ኣሎ።ስለዝኾነ ደለይቲ ፍትሒ ተቓለስቲ፡ ነዚ ሃብቲ ሃገር ገቢቱ፡ ኩሉ ዓይነት መሳለጥያን፡ ገንዘብን መጓዓዝያን መፈራርሕን ዝወነነ ስርዓት ህግደፍ ንምግጣምን ኣብ ቅድሚ ሕብረተሰብ ዓለም ንምቅላዕን፡ ኩሉ ጎድናዊ ፍልልያቱ ኣወንዚፉ፡ ዓቕምታቱ ኣወሃሂዱ እቲ ዓሚ ሰነ ኣብ ጄነቫ ብምትእኽኻብ፡ ንማሕበረ-ሰብ ዓለም፡ ንስርዓት ህግደፍ ክንድኡ ዝኣክል ዝቃወሞ ሓይሊ ከምዘሎ ብምርኣይ ንደገፍቲ ስርዓት ህግደፍን ነቲ ህዝብን ሃገርን ዘባድም ዘሎ ስርዓት ብምድጋፎም ዓገብ ብምባል ምስ ሕልናኦም ክመኽሩ ከምዘለዎም ዝገበረ ናይ ለውጢ ሓይሊ ለብዘበን ሰነ ኣብ ዝገብሮ ሰላማዊ ሰልፊ እውን፡ ” በትሪ ሓቂ ሽሕ እንተቐጠነት ከምዘይትስበር!” ንማሕበረ-ሰብ ዓለምን ነቲ ድምጹ ተዓቢሱ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራን ከበስር ብልዑል ውዳበ ንክነጣጠፍ በዚ ኣጋጣሚ ክዘኻኸር ይግባእ።

 

 

 

    Print       Email

You might also like...

መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

Read More →