Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ሓይልታት ጸጥታ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ከተማ ባጽዕን ሽዕብን ዜጋታት ኣሲሮም ።

By   /  May 6, 2016  /  Comments Off on ሓይልታት ጸጥታ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ከተማ ባጽዕን ሽዕብን ዜጋታት ኣሲሮም ።

    Print       Email
eritrea5112007 (1)ሓይልታት ጸጥታ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ከተማ ባጽዕን ሽዕብን ዜጋታት ከምኡ ድማ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣሲሮም ።
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ጸላም ተጎልቢቦም ካብ መንበሪ ገዝኦም መቁሒም ካብ ዝወስድዎም ዜጋታት ሓላፊ ቁጠባዊ ልምዓት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ዘርአጋብር ከምኡ ድማ ኣባል ባይቶ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መሓመድ ዓሊ ሓጂ ሑሴን ከምዝርከብዎምን ምስኣቶም ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ተመቁሖም ተወሲዶም ከም ዘለዉን ተረጋጊጹ ።
ብዘይካዚ ወድ ኢሎ ካብ እትበሃል ብብዝሒ ረሻይዳ  ዝቕመጥዋ ዓዲ ክልተ ኣባላት ብሄረ ረሻይዳ  በቲ ስርዓት ተምምቁሖም ናብ ዘይተፈልጠ ቦታ ተወሲዶም ኣለዉ ።

 

    Print       Email

You might also like...

ኣብ ወጻኢ ዝቕመጡ ግዱሳት ደሃይ ናይቶም ኣብ ፈቐዶ ባሕርን ሳሃራን ዝሞቱ ኤርትራውያን ንምፍላጥ ዝሕግዝ ኮሚቴ ኣውጺኦም ናብ ኤርትራውያን ናይ ደቆም ደሃይ ዕረፍቲ ይልእኩ ኣለዉ። 

Read More →