Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ካብ 13 ክሳዕ 17 ሚያዝያ ኣብ ዘሎ መዓልታት ጥራይ ብመንገዲ ጸሮና ዶብ ክሰግሩ ዝፈተኑ 467 ኤርትራውያን፣ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም።

By   /  April 26, 2016  /  Comments Off on ካብ 13 ክሳዕ 17 ሚያዝያ ኣብ ዘሎ መዓልታት ጥራይ ብመንገዲ ጸሮና ዶብ ክሰግሩ ዝፈተኑ 467 ኤርትራውያን፣ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም።

    Print       Email

Tsorona 17_xgaplusካብ 13 ክሳዕ 17 ሚያዝያ ኣብ ዘሎ መዓልታት ጥራይ ብመንገዲ ጸሮና ዶብ ክሰግሩ ዝፈተኑ 467 ኤርትራውያን፣ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣባላት ሓለዋ ዶባትን ኣብ’ቲ ከባቢ ዝተዋፈሩ ኣባላት ሰራዊትን ምእታዎም ወኪል ድምጺ መድረኽ ካብቲ ከባቢ ኣቃሊሑ።

ምስቶም ዝተታሑ ካብ 8 ክሳዕ 17 ዓመት ዝዕድሚኦም ትሕቲ-ዕድመን ሽማግለታትን ብብዝሒ ከምዝርከቡ ዝሓበረ እቲ ወኪል፥ ከባቢ ዓላ ናብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ተዳጒኖም ከምዘለዉ ፥ ኣብ’ቲ ቤት ማእሰርቲ ብዘሎ ሕሱም ኣተሓሕዛን ሕጽረት ቀረባትን ድማ ሓያሎ ካብኣቶም ጥዕናዊ ጸገማትን ይጎንፎም ምህላዉ ኣረዲኡ።

ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዓላ ዘለዉ መርመርቲ ኣብ ልዕሊ እቶም ዶብ ክሰግሩ ዝተቐየዱ ዜጋታት ዝፍጽምዎ ዘለዉ መግረፍቲ ዝበዝሖም በደላት ጥርዚ ስኢኑ ከምዘሎ ክፍለጥ እንከሎ፥ ከምሳዕቢኑ ቊጽሮም ዛጊት ዘይተነጸረ ሰባት ሂወቶም ስኢኖም ኣለው።

ቤት ማእሰርቲ ዓላ ናብ ኢትዮጵያ ክሰግሩ ብዝቕየዱ ዜጋታትና ኣዕለቕሊቚ ከምዘሎ ዘመልከተ ወኪልና ካብ ዞባ ደቡብ፥ እቶም ብቐጻሊ መግረፍቲ መርመርቲን ኣባላት ሓለዋን ሂውቶም ዝስእኑ ወገናት ብዘይኣፍልጦ ስድራኦም ኣብ ቃልዕ ጎቦታት ናይቲ ከባቢ ይቕበሩ ከምዘለዉ ኣተሓሳሲቡ።

መንግስቲ ኤርትራ ዶብ ክሰግሩ ኣብ ልዕሊ ዝቕይዶም ዜጋታት ዝፍጽሞም ክሳዕ ሞት ዝኸዱ ተግባራት ይቕጽል ከምዘሎ እዩ ዝግለጽ።

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →