Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

8 ኤርትራውያን ናይ ዝርከብዎም ስደተኛታት ሬሳ ናዉቲ ኣካላቶም ተወሲዱ ተደርቢዩ ተረኺቡ።

By   /  April 9, 2016  /  Comments Off on 8 ኤርትራውያን ናይ ዝርከብዎም ስደተኛታት ሬሳ ናዉቲ ኣካላቶም ተወሲዱ ተደርቢዩ ተረኺቡ።

    Print       Email

ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ግብጺ፡ ኤርትራውያን ብብዝሒ ዝርከብዎም ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት እንዳጨወኻ ናውቲ ኣካላቶም ናይ ምብትባት ተርእዮታት እንዳዛየደ ይመጽኡ ከምዘለዉ ካብታ ሃገር ዝበጸሓና ሓበሬታ ኣረዲኡ።

እቲ ተግባር ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ብብዝሒ ይፍጸም ከምዘሎ ዘመልከቱ ምንጭታት ፥ ካብ ሱዳን ናብ ግብጺ ብኣሰጋገርቲ ተመሪሖም ዝኣትዉ ስደተኛታት ብቐጻሊ ናብ ኢድ ጨወይቲ ኣሕሊፍካ ይወሃቡ ብምህላዎም እቲ ውሽጣዊ ናውቲ ኣካላት ናይ ምቕንጣስ ተርእዮ ኣሰካፊ መልክዕ ሒዙ ከምዘሎ ኣተሓሳሲቦም።

ብ 1 ሚያዝያ ፥ 8 ኤርትራውያን ዝርከብዎም ናይ 15 ስደተኛታት ሬሳ ናዉቲ ኣካላቶም ተወሲዱ ከብዶም ተሰፊዩ ኣብ ቃልዕ ተደርቢዩ ከምእተረኽበ ፥ 3 ዓመት ዝዕድሚኡ ህጻን ምስቶም ግዳያት ከምዝነበረን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እቲ ስደተኛታት ጨዊኻ ናውቲ ኣካላቶምን ናይ ምብትባት ተግባር ዝተወደበ መልክዕ ዝሓዘን ብገንዘብ ዝተቖጽሩ ናይ ሕክምና ክኢላታት ዘካተተን ከምዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ።

ኣብ’ዚ ተግባር ተዋፊሮም ዘለዉ ጉጅለታት ምስ ኣሰጋገርቲን ደላሎን ናይ ረብሓ ዓንኬል ፈጢሮም ፥ ብኣሰጋገርቲ ካብ ሱዳን ናይ ግብጺ ንዝምርሑ ስደተኛታት ብቐሊሉ ክጨዉዩን ኣብ መዓላ ከዉዕልዎምን ይረኣዩ ከምዘለዉ እዮም እቶም ምንጭታት ዝሕብሩ። ሰብ መዚ ጸጥታ መንግስቲ ግብጺን ላዕለዋይ ወኪል ንጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ብዛዕባ እቶም ውሽጣዊ ናውቲ ኣካላቶም ተበትቢቶም ዝተረኽቡ ሬሳታት ምጽራያት ይገብሩ ከምዘለው እዩ እቲ ዝበጸሓና ሓበሬታ ዝገልጽ። እዚ ተርእዮ ናብታ ሃገር ንዝኣትዉ ዘለዉ ሓደስቲ ስደተኛታት ኣሸቊሪሩ ክርምዘሎ ‘ዉን ክርዳኣ ተኻኢሉ።

ኣብ ካይሮ፥ ኣለክሳንድርያ፡ ሞንሱራን ኣስዋንን ሃለዋቶም ናይ ዝጠፍእ ዘሎ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ቊጽሪ ይዛይድ ከምዘሎ ፥ ናብተን ከተማታት ምስ በጽሑ ብደላሎ ተታሊሎም ናብ ጨወይቲ ዝርከቡ ዘለዉ ስደተኛታት ድማ ብቐጥታ ውሽጣዊ ናውቲ ኣካላቶም ተወሲዱ ሬሳኦም ናብ ግዳም ከምዝድርበ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

ኣብ ኣጻምእ ሲናይ ናይ ግብጺ ክሳዕ 2013 ገኒኑ ዝነበረ ሸቐጥ ውሽጣዊ ናውቲ ኣካላት ድሕሪ’ቲ ብመንግስታት ግብጽን እስራኤልን ኣብ’ቲ ከባቢን ኣብ’ቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሳ ናይ ጭውያን ጉጅለታትን ዝወሰድዎ ቀያዲ ስጒምቲ ፥ እቲ ተርእዮ ሃዲኡ ምጽንሑ ይፍለጥ።

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →