Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ኣብ ኣስመራ 11 መንእሰያት ተቐቲሎም 20 ብኸቢድ ቆሲሎም።

By   /  April 5, 2016  /  Comments Off on ኣብ ኣስመራ 11 መንእሰያት ተቐቲሎም 20 ብኸቢድ ቆሲሎም።

    Print       Email

ትግርና ወግዓዊ ሎጎ

ብሓይልታት ጸጥታን ምክልኻልን መንግስቲ ኤርትራ ተገፊፎም ካብ ኩርመናዕ ናብ ዓሰብ ብኣውተቡሳትን ክፉታት መካይንን ናብ ዓሰብ ዝሰጋገሩ ዝነበሩ መንእሰያት ካብተን መካይን ነጢሮም ከምልጡ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ብሓለውቶም ብዝተኸፈተ ቶኽሲ 11 ንጹሃት መንእሰያት ክሞቱ ከለዉ 20 ብኸቢድ ቆሲሎም ።

እቶም መንእሰያት ኣካል ናይቶም ኣብዝተፈላለየ እዋን ተገፊፎም ናብ ኮርመናዕ ተመሓላሊፎም ዝጸንሑ ኮይኖም፥ ናብ ከባቢ ዓሰብ ናብ ዝርከብ ኪሎማ ዝተባህለ ቦታ ይሰግሩ ምንባሮም ዝሓበሩ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ኣውተቡሳቶም ኣብ ከባቢ ኣባሻውል ምስበጽሓ ካብቲ ስርዓት ከምልጡ ኣብ ዝሃቀኑሉ እዋን እዩ ቶኽሲ ተኸፊቱሎም፥

እቶም 150 ደቂንስትዮን 600 ደቂተባዕትዮን ኣብ ኮርመናዕ ኣብ ዝተባህለ 5 ኪሎሜትር ሰሜን ካብ ኣቑርደት ታዕሊም ክወስዱ ዝጸንሑ ኮይኖም ኣብ 10 ኣውቶቡሳት ተሳፊሮም ይጓዓዙ ዝነበሩ እዮም። ኣብ ነብሲ ወከፍ ኣውቶቡስ ድማ 10 ሓለውቲ ኔሮሞዋ።.

እቲ ናይ ቅትለት ፍጻመ  ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ሓደን ፈረቓን ዘጋጠመ ኮይኑ፥ እተን ኣውተቡሳት ኣብ ከተማ ምስበጽሓ ፍጥነተን ስለዝቐነሳ መንእሰያት ነዚ ኣጋጣሚ ተጠቒሞም ካብ ኣውተቡሳት ከምልጡ ኣብ ዝጀመሩሉ እዋን ዝተኸሰተ ናዕቢ ሙኻኑ ዝገለጹ ምንጭታትና፥ ኣብቲ ኩነታት እቶም ሓለውቲ ነቶም ዝተረፉ ተሳፈርቲ ኣብተን መካይን በጥ ክብሉ እንዳኣዘዙ ብበትሪ ክሃርሙዎም ምስጀመሩ ካልእ እምባጋሮ ከምዝተኸፈተ ሓቢሮም።

ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ህዝቢ ነቲ ግፍዕታት ክቃወም ብምጅማር ኣብ ልዕሊቶም ብበትሪ ንመንእሰያት ዝኽትክቱ ዝነበሩ ወተሃደራት ኣእማን ምድርባይ ድሕሪ ምጅማሩ፥ ኣዛዚ ናይቶም ሓለውቲ ነቲ ተኣኪቡ ዝነበረ ህዝቢ ንኽብትን ቶኽሲ ብምኽፋት ክልተ ሰባት ከምዝቐተለ ዝዝሓበሩ ነቲ ፍጻመ ብቐረባ ዝተኸታተሉ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ፥ ብድሕሪ እዚ እቲ ኣዛዚ ነታ መወዳእታ መስርዕ ዝነበረት ኣውቶቡስ ፍጥነት ወሲኻ ብጃልያ ኣቢላ ናብ ማእከል ከተማ መንገዳ ክትቅይር ብዝኣዘዞ መሰረት ብፍጥነት ህዝቢ ጥሒሳ ኣብዝተጓዕዘቱሉ እዋን ንሓንቲ ሰበይቲ ከምዝረገጸት ሓቢሮም።

ምሉእ ጸብጻብ ናይቶም ዝሞቱን ዝቖሰሉን እኳ እንተዘየለ እቶም ብጥይት ዝቖሰሉን ዝብዱላታት ተደብደቡን መጀመርያ ኣብ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ክተኣኻኸቡ ከምዝተገበረ ፥ብድሕሪዚ ናብ ሕክምና ኦሮታ ከምዝተወሰዱ ይኹን ግን ኣዝማዶም ከይበጽሕዎም ከምዝተኸልከሉን፥ ክልተ ካብቶም ውጉኣት ትማሊ ሰኑይ ኣብ ኦሮታ ከምዝዓረፉ ውን ተፈሊጡ ኣሎ።

ሓይልታት ጸጥታ ናይቲ ስርዓት እዚ ኩሉ ቶኽሲ  ከፊቶም ክንሶም ዛጊት 150 መንእሰያት ከምልጡ ክኢሎም ከምዘለዉ ይኹን ግን ብትእዛዝ መንግስቲ ነቶም ዘምለጡ ንምትካእን ሕነ ንምፍዳይን ብኣልማማ ማእሰርቲን ግፋን ተጀሚሩ ምህላዉ ዝሓበሩ ምንጭታትና ፥ነቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ህዝቢ ኣቐዲምኩም ዝወደብኩሞ ዲብያ እዩ ብምባል ይኣስሮም ምህላላዉ ገሊጾም።

እቶም መንእሰያት ስገረዶብ ፈቲንኩም ወይ ውን ኣሰጋገርቲ ኔርኩም ተባሂሎም ካብ 1 ዓመት ክሳብ 10 ዓመት ተኣሲሮም ዝነበሩ ኮይኖም፥ ኣብ ኮርመናዕ ታዕሊም ተዋሂቦም ናብ ዓሰብ ይሰጋገሩ ዝነበሩ እዮም። ገለ ካብቶም ተዓለምቲ ቅድሚ ምብጋሶም ብኣስመራ ክሓልፉ ንስድራቤቶም ሃቢሮም ስለዝነበሩ ስርዓት ህግደፍ አቲ ህዝቢ ኣቀዲምኩም ዝወደብኩሞ ናዕቢ እዩ ኢሉ ምእሳር ጀሚሩ ምህላዉ ተፈሊጡ። ኣብዚ ከባቢ ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ብንኡስ ዓቐን እኳ እንተኾነ ተመሳሳሊ ፍጻመ ኣጋጢሙ ምንባሩ ይፍለጥ።

ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ልዕሊ ነብሱን መንእሰያቱን ዘጋጥም ዘሎ ግፍዕታት ዓው ኢሉ ክቃወምን ገለ ንግበር ክሳብ መዓስ መወዳእታ ዘይብሉ ግፍዕታትን ስቅያትን ኢሉ ክለዓልን ጀሚሩ ምህላዉ ምንጭታትና ይሕብሩ።

 

 

 

    Print       Email

You might also like...

ኣብ መስከረም ትምህርቶም ኪጅምሩ ዝግባእ ተመሃሮ ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ  ካምፓሶም ንስታላታት ስለዝተዋህበ ክሳብ ሕጂ ትምህርቶም ከምዘይጀመሩ ተፈሊጡ።

Read More →