Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ኣብ ቀዳመይቲ ሰሙን ናይ ወርሒ ሚያዝያ 2016 ጥራይ ልዕሊ 1,200 ኤርትራውያን ስደተኛታት ዶብ ሰጊሮም

By   /  April 9, 2016  /  Comments Off on ኣብ ቀዳመይቲ ሰሙን ናይ ወርሒ ሚያዝያ 2016 ጥራይ ልዕሊ 1,200 ኤርትራውያን ስደተኛታት ዶብ ሰጊሮም

    Print       Email

sahara_march

ኣብ ውሽጢ ቀዳመይቲ ሰሙን ናይ ወርሒ ሚያዝያ 2016 ጥራይ ልዕሊ 1,200 ኤርትራውያን ስደተኛታት ዶብ ሰጊሮም ናብ ሱዳን ከምዝኣተዉ ወኪላት ድምጺ መድረኽ ካብ’ታ ጎረቤት ሃገር ሓቢሮም። ብመሰረት ሓበሬታ ምንጭታትና ምስቶም ቆልዓሰበይቲ፥ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎትን ኣረጋውያንን ዝኾኑ ስደተኛታት ክልተ መራሕቲ ቦጦሎኒ እዉን ከምዝርከቡ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

ካብ ቀዳሞት መዓልታት ወርሒ መጋቢት 2016 ጀሚሩ ዋሕዚ ኤርትራውያን ናብ ሱዳን ኣቐዲሙ ክምዝገብ ካብ ዝጸንሐ ዋሕዚ ዛዪዱ ከምዘሎ ዘመልከቱ እቶም ምንጭታት፥ ዝበዝሑ ካብቶም ንሱዳን ዝሰግሩ ዘለዉ ዜጋታት ናብ መዓስከራት ስደተኛታት ከየላገሱ ብቐጥታ ናብ ከተማ ካርቱም የምርሑ ከምዘለዉ ኣረዲኦም።

ኣባላት ጸጥታን ስለያን መንግስቲ ኤርትራ ናብ መዓስከር ስደተኛታት ሱዳን እንዳሰለዂ ንድሕነት ኤርትራውያን ስደተኛታት ይጻብኡን ናይ ምዕፋን ተግባራት ይፍጽሙን ከምዘለዉ እዩ ዝግለጽ።

ምስ’ዚ ኣብ ዝቃረብ ዜና ፥ ካብ ኤርትራ ናብ ሱዳንን ኪንዮኡን ክሰግሩ ኣብ ኢድ ጨወይቲ ናይ ዝኣትዉን ብኣሰጋገርቶም ክፍሊት ክዉስዂ ናይ ዝጥለቡን ኤርትራውያን ስደተኛታት ኩነታት ኣሰካፊ መልክዕ ሒዙ ከምዘሎ ተገሊጹ። ናይ’ዚ ቀንዲ ምኽንያት ኣሰጋገርቲን ጨወይቲን ንስድራ ናይቶም ኣብ ኢዶም ዝወድቊ ስደተኛታት ልዑል መጠን ገንዘብ ብባጤራ ናቕፋ ጥራይ ክኸፍሉ ይሓትዎም ስለዘለዉን፣ እተን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከባ ስድራቤታት ድማ ብርዱኡን እዋናዉን ምኽንያት ኣብ ኢደን ክጸንሕ ዝኽእል ባጤራ ናቕፋ ኣዚዩ ትሑት ብምዃኑ እዩ።

    Print       Email

You might also like...

ኣብ መስከረም ትምህርቶም ኪጅምሩ ዝግባእ ተመሃሮ ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ  ካምፓሶም ንስታላታት ስለዝተዋህበ ክሳብ ሕጂ ትምህርቶም ከምዘይጀመሩ ተፈሊጡ።

Read More →