Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ኣብ መዓስከራት ስደተኛታት ኢትዮጵያ ዝርከቡ ትሕቲ ዕድመ ኤርትራውያን ብኣሰጋገርቲ እንዳተሰርቊ ናብ ቀንጠስቲ ውሽጣዊ ናውቲ ኣካላት ዝኾና ጉጅለታት ይሽየጡ

By   /  April 12, 2016  /  Comments Off on ኣብ መዓስከራት ስደተኛታት ኢትዮጵያ ዝርከቡ ትሕቲ ዕድመ ኤርትራውያን ብኣሰጋገርቲ እንዳተሰርቊ ናብ ቀንጠስቲ ውሽጣዊ ናውቲ ኣካላት ዝኾና ጉጅለታት ይሽየጡ

    Print       Email

ሲናይኣብ መዓስከራት ስደተኛታት ኢትዮጵያ ዝርከቡ ትሕቲ ዕድመ ኤርትራውያን ብኣሰጋገርቲ እንዳተታለሉን እንዳተሰርቊን ብመንገዲ መሬት ሱዳን ኣብ ግብጺ ናብ ዝርከባ ቀንጠስቲ ውሽጣዊ ናውቲ ኣካላት ዝኾና ጉጅለታት ይሽየጡ ከምዘለዉ ተገሊጹ።

እቶም ኣሰጋገርቲ ናብ ማያዊ ገማግም ማእከላይ ባሕሪ ናይ ግብጺ ከነብጸሓኩም ንኽእል ኢና እንዳበሉ ንሓያሎ ኤርትራውያን ትሕቲ ዕድመ የስድዑን በይኖም ንዝጸንሕዎም ቆልዑ ይሰርቊን ከምዘለዉ ፥ እዚ ስለዝኾነ ኣብ መዓስከራት ስደተኛታት ኢትዮጵያ ዝርከቡ ዜጋታትና ኣብ ልዕሊ እቶም ግዳያት ዝኾኑ ዘለዉ ወገናትና ሓለዋኦም ከጠንክሩ ከምዝግባእ ሓያሎ ወገናት የጠንቅቚ ኣለዉ።

ከምዝፍለጥ ኣብ’ዚ እዋን እዚ፥ ንኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ብፍሉይ ዕላማ ዝገበራ ኣብ ሸቐጥ ውሽጣዊ ናውቲ ኣካላት ዝነጥፋ ጉጅለታት ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ግብጺ ዓስኪረን ኣለዋ። እዘን ጉጅለታት ምስ ኣብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝነጥፉ ኣሰጋገርቲን ደላሎን እንዳሓየለ
ዝኸይድ ዘሎ ዝምድና መስሪተን ምህላወን እዉን ይፈለጥ።

እቶም ካብ መዓስከራት ስደተኛታት ኢትዮጵያ ዝስረቚን ኣስዲዕካ ዝዉሰዱን ዘለዉ ትሕቲ ዕድመ ኤርትራውያን መዓልቦኦም ናብ’ተን ኣብ ግብጺ ዝፍልፍላ ዘለዋ ጉጅለታት ጥራይ ይኸዉን ከምዘሎ ዝሕብሩ ምንጭታት፥ መንግስቲ ግብጺ ነዚ ኣሰካፊ ኩነት ንምግታእ ዝወሰዶ ጽኑዕ ስጒምቲ ዛጊት ብዘይምህላዉ፣ ቊጽሪ ናይቶም ውሽጣዊ ናውቲ ኣካላቶም ተበትቢቱ ኣበየ ከባቢታት እታ ሃገር ተደርቢዮምን ኣብ ጋህስታት ተጸፍጺፎምን ዝርከቡ ዘለዉ ስደተኛታት ይዛይድ ምህላዉ የተሓሳስቡ።

ብ 1 ሚያዝያ ፥ 8 ኤርትራውያን ዝርከብዎም ናይ 15 ስደተኛታት ሬሳ  ናዉቲ ኣካላቶም ተወሲዱ ከብዶም ተሰፊዩ ኣብ ቃልዕ ተደርቢዩ ከምእተረኽበ ፥ 3 ዓመት  ዝዕድሚኡ ህጻን ምስቶም ግዳያት ከምዝነበረን ተሓቢሩ ምንባሩ ይዝከር።

ጸብጻባት ላዕለዋይ ወኪል ንጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከምዝሕብሮ፥ ብዘይ መሰነይታ ዶብ ሰጊሮም ናብ መዓስከራት ስደተኛታት ኢትዮጵያ ናይ ዝኣትዉ ኤርትራውያን ትሕቲ ዕድመ እሰካፊ መልክዕ ወኒኑ ከምዘሎ’ዩ።

    Print       Email

You might also like...

130 መሬት ጤሳ ተዋሂቦም ዝነበሩ ዜጋታት ነበርቲ ዞባ ማእከል ብኣባላት ፖሊስ ተኣሲሮም።

Read More →