Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ኣሃዱታት ናይ ክፍለ ሰራዊት 63 ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ዞባ ዓንሰባ ዜጋታት ብኣልማማ ኣብ ምግፋፍ ተዋፊረን ምህላወን ተሓቢሩ።

By   /  April 7, 2016  /  Comments Off on ኣሃዱታት ናይ ክፍለ ሰራዊት 63 ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ዞባ ዓንሰባ ዜጋታት ብኣልማማ ኣብ ምግፋፍ ተዋፊረን ምህላወን ተሓቢሩ።

    Print       Email

ANNOUNCEMENT SATELITEከም ኣካል ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መላእ ሃገር ኣጽኒዑዎም ዘሎ ዝተወሃሃዱ ወተሃደራውያን ግፋታት ፥ ኣሃዱታት ናይ ክፍለ ሰራዊት 63 ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ዞባ ዓንሰባ ዜጋታት ብኣልማማ ኣብ ምግፋፍን ንብረት ህዝቢ ኣብ ምዝራፍን ይነጥፋ ከምዘለዋ ወኪልና ካብ’ታ ዞባ ኣቃሊዑ።

ኣሃዱታት እታ ክፍለሰራዊት ብፍላይ ኣብ ንኡስ ዞባ ከርከበት ካብ 28 መጋቢት ጀሚረን ኣብ ልዕሊ ነጋዶን ንብረቶምን ይራሰያ ከምዘለዋ ክፍለጥ እንከሎ ፥ እቶም ነጋዶ ንብረቶም ተዘሚቱ ከይኣክል ናብ ዘይፍለጥ ቦታ ተተሞቚሖም ይዉሰዱ ከምዘለዉ እዩ እቲ ዝበጸሓና ሓበሬታ ዘረድእ።

ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዞባ ዓንሰባ እዉን ተመሳሰልቲ ተግባራት ገኒኖም ከምዘለዉ ፥ ብፍላይ ካብ ኣሃዱታቶም ንዘርሓቑ ዜጋታት ንምርካብ ተባሂሎም ዝካየዱ ኣልመምቲ ግፋታት ሂወት ሓያሎ ሰላማውያን ዜጋታት ይዘርግ ከምዘሎ እዩ ዝግለጽ።

ንብረትን ገንዘብን ነጋዶ ዞባ ዓንሰባ   ንምዝማት ብኣባላት ጸጥታ ክስረሓሉ ዝጸንሐ ብሓሶት ጠቂንካ ናይ ምእሳር ስጒምትታት ኣብ’ዚ እዋን እዚ ብኣሃዱታት ክፍለሰራዊት 63 ተተኪኡ ከምዘሎ ዘመልከተ ወኪልና ፥ እዞም ኣብ ከርከበትን ካልኦት ከባቢታት እታ ዞባን ዝካየዱ ዘለዉ ንራስያ ዘቐደሙ ወተሃደራውያን ግፋታት ናይ ቀጥታ ኣብነት ከምዝኾነ ይጠቅስ።

ኣብ ልዕሊኦም ብዝፍጸም ዘሎ በደል ዝተቖጥዑ ገለ ነበርቲ እታ ዞባ ምስ’ተን ኣብ ግፋን ራስያን ተዋፊረን ዝርከባ ኣህዱታት ኣብ ጎነጽ ይኣትዉ ከምዘለዉ ዘመልከተ ወኪልና፥ ብፍላይ በቶም ብኣልማማ ተተገፊፎም ናብ መካይን እንዳተጻዕኑ ናብ መዓስከራት ዘምርሑ ዜጋታት ዝዉሰድ ዘሎ ናይ ምምላጥ ስጒምትታት ገኒኖም ከምዘለዉ የረድእ።

ሚኒስትሪ ምክልኻል ካብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት 2016 ዘመሓላለፎ ካብ ኣሃዱታቶም ርሒቖም ዘለዉ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ንምልቃም ኣብ ኩለን ዞባታት ሰፋሕትን ኣልመምቲን ግፋታት ኪካየዱ ዝመርሕ ትእዛዝ ፥ ንገለ ኣዘዝቲ ሰራዊት ገንዘብን ንብረትን ሰላማዊ ህዝቢ ብተመልከተለይ ዝዘምቱሉ ዕድል ፈጢሩሎም ከምዘሎ እዩ ዝሕበር።

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →