Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ናይ 3 ሚያዝያ ቅትለት ዜጋታት ብተንቀሳቐስቲ ተሌፎናት ዝቐረጹ ሰባት ከይህልዉ ቀጻሊ ተፍትሽን ኤሌክትሮኒካዊ ኮለላን ይካየድ።

By   /  April 15, 2016  /  Comments Off on ናይ 3 ሚያዝያ ቅትለት ዜጋታት ብተንቀሳቐስቲ ተሌፎናት ዝቐረጹ ሰባት ከይህልዉ ቀጻሊ ተፍትሽን ኤሌክትሮኒካዊ ኮለላን ይካየድ።

    Print       Email

images (1)ነቲ ኣብ 3 ሚያዝያ ዘጋጠመ ኣሰቃቒ ፍጻሜ ብተንቀሳቐስቲ ተሌፎናት ዝቐረጹ ሰባት ከይህልዉ  ቀጻሊ ተፍትሽን ኤሌክትሮኒካዊ ኮለላን ክካየድ፡ ነታ ኣብ መዓስከር ደንደን (ቃኘዉ) ዝቦታኣ ኣብ ምጽንጻንን ምብሳዕን ናይ ተሌፎንን ኢንተርነትን ርክባት እትሰርሕ ፍልይቲ ኣሃዱ ኤሪ-ቴል እዋናዊ ዕማም ተዋሂቡዋ ከምዘሎ፣ ምንጭታትና ሓቢሮም።

ምስ እዚ ኣብ ዝቃረብ ዜና፥ ህዝቢ ድሕሪ’ቲ ናይ 3 ሚያዝያ ፍጻሜ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ጸጥታን ሃገራዊ ድሕነትን ስጒምትታት ክወስድ ይረአ ከምዘሎ ተገሊጹ። እዚ ዝተገልጸ ኣንጎሶም ተኽለ ዝተባህለ ምስ ህግደፍ ተጸጊዑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ክባደል ዝጸንሐ ዜጋ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከባቢ ማይ በላ ተቐቲሉ ድሕሪ ምርካቡ እዩ።

እቲ ሂወቱ ዝሰኣነ ዜጋ መንእሰያት ኣብ ምጡቃምን ምስ ኣባላት ጸጥታን ሃገራዊ ድሕነትን እንዳተሻረኸ ህዝቢ ኣብ ምርዓድን ነዊሕ ዝሰርሐ ኮይኑ፥ ኣብ መዘናግዒ ማእከላት እንዳኾለለ ብዛዕባ እቲ ናይ 3 ሚያዝያ ፍጻሜ ከሽካዕልልን ነቶም ኣብ’ኡ ዝጠፍኡ ንጹሃት መንእሰያት ጽጋብ ስለዝሰርነቖም እዮም ጠፊኦም ክብል ድሕሪ ምቕናዩን እዩ ኣብ ከባቢ ማይበላ ሞይቱ ተረኺቡ።

ኣብ’ዚ ቅንያት እዚ’ውን ኣብ ከተማ ተሰነይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ቀጻሊ ከምዝባደሉ ዝጋፍዑን ንዝተነግረሎም ኣባላት ሃገራዊ ድሕነትን  ወተሃደራዊ ስለያን መጥቃዕቲ ተኻዪዱሎም ኣሎ።

እቶም ኣብ ሓደ መዘናግዒ ማእከል ተኣኪቦም ዘዕልሉ ዝነበሩ ኣባላት መንነቶም ካብ ዘይተፈልጡ ሰባት ናይ ኢድ ቦምባ ከምእተደርበየሎም ፥ በቲ መጥቃዕቲ ድማ ዝበዝሑ ካብቶም ኣባላት ከምእተጎድኡ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። በቲ መጥቃዕቲ የማነ ገብረሚካኢል ዝተባህለ ሓላፊ ወተሃደራዊ ስለያ ከተማ ተሰነይ ብጽኑዕ ስለዝተሃስየ ሻቡ ኣስመራ ናብ ዝርከብ ሆስፒታል ሰምበል ክግዕዝ ከምእተግብረ ፣ ከፊላዊ ሃስያ ዝወረዶም ካልኦት ኣባላት ድማ ኣብ ሆስፒታል ከተማ ተሰነይ ይሕከሙ ኣለዉ።

ነቲ ኣብ ሰዓታት ምሸት ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ወገን ንምቕያድ ዝተኻየደ ጻዕሪ ከምዘይተዓወተ ዘመልከቱ ምንጭታት፥ ሓያሎ ሰባት ብጥርጠራ ናብ ዘይተነጸረ ቦታ ተወሲዶም ከምዘለዉ ገሊጾም።

    Print       Email

You might also like...

ኣብ መስከረም ትምህርቶም ኪጅምሩ ዝግባእ ተመሃሮ ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ  ካምፓሶም ንስታላታት ስለዝተዋህበ ክሳብ ሕጂ ትምህርቶም ከምዘይጀመሩ ተፈሊጡ።

Read More →