Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ናብ ሱዳን ዝሰግሩ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ካብ ኣባላት ሓለዋ ዶብ ብዝተኸፍተ ተዂሲ ክልተ መንእሰያት ተቐቲሎም።።

By   /  April 21, 2016  /  Comments Off on ናብ ሱዳን ዝሰግሩ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ካብ ኣባላት ሓለዋ ዶብ ብዝተኸፍተ ተዂሲ ክልተ መንእሰያት ተቐቲሎም።።

    Print       Email

sinairefugees2መንግስቲ ኤርትራ ዶብ ኣብ ልዕሊ ዝሰግሩ ንጹሃት ዜጋታት ዝወስዶም ብረታዊ ስጒምትታት ይቕጽሉ ከምዘለዉ ምንጭታት ድምጺ መድረኽ ሓቢሮም።

እቶም ምንጭታት ነዚ ዝሓበሩ ናብ 18 ሚያዝያ ኣብ ዘውገሐ ለይቲ ብከባቢ ግርማይካ ናብ ሱዳን ዝሰግሩ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ 13 ትሕቲ ዕድመን መንእሰያትን ካብ ኣባላት ሓለዋ ዶብ ብዝተኸፍተ ቶዂሲ ክልተ ሰባት ሂወቶም ከምዝሰኣኑ ኣብ ዘረጋገጹሉ እዩ።

በቲ ዘይ-ቅድመኲነታዊ ብረታዊ ስጒምቲ ሂወቶም ስኢኖም ዘለዉ ዜጋታት ኣብ ክሊ ዕድመ 14ን 18ን ዝርከቡ ኮይኖም እታ ሓንቲ ጓልኣነስተይቲ ከምዝኾነት ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ካብቲ ብረታዊ ስጒምቲ ንስክላ ድሒኖም ናብ መሬት ሱዳን ብሰላም ዝኣተዉን ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ተዓቚቦም ዝርከቡን 7 ሰባት ንጨንፈር ላዕለዋይ ወኪል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይቲ መዓስከር ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ፥ እቲ ብ ኣባላት ሓለዋ ዶባት ኤርትራ ኣብ ልዕሊኦም ዝተወስደ ብረታዊ ስጒምቲ ብዘይመጠንቀቕታን ብተመልከተለይን ምንባሩ፥ ተዂሲ ምስ ተኸፍተ ድማ 2 ሰባት ሻቡ ክወድቊ እንከለዉ እቶም ዝተረፉ ፋሕ ከምዝበሉ ብምንጻር፣ ሃልዋት ናይ 5 መጓዕዝቶም ዛጊት ንጹር ከምዘይኮነን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣባላት ሓለዋ ዶብ ኤርትራ ወዲቖም ክኾኑ ከምዝኽእሉን ኣተንቢሆም ኣለዉ።

ሚኒስትሪ ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ካባቢታት ግርማይካን ኣርብዓ-ትዓሽርን ኣጽኒዑዎ ዘሎ ኩሉዓይነታዊ ምንቅስቓሳት፣ ነቶም ብላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓለዋ ዶባት ኣብ ልዕሊ ሰጋሮ ዝዉሰዱ ካብ ዝርፋ ክሳዕ ቅንጸላ ዝኸዱ ስጒምትታት በዚሖም ምህላዎም  እዮም ምንጭታትና ዝሕብሩ።

ኣብዚ ሰሙን እዚ በቶም ከባቢታት ናብ መሬት ሱዳን ዝኣተዉ ካልኦት 29 ዜጋታት ንወከልቲ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከምዝሓበርዎ እዉን፥ መብዛሕቶኦም ልዑል መጠን ገንዘብ ንላዕለዎትን ማእከሎትን ወተሃደራውያን ሓለፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ብምኽፋል ዶብ ከምዝሰገሩ ፤ ገንዘባዊ ዓቕሚ ስለዘይብሎም ባዕሎም ዶብ ክሰግሩ ዝፍትኑ እሞ ኣብ ጉዕዞ ንዝተሓዙ ዜጋታት ግና ቀጻሊ ዝርፋን ጽኑዕ ማእሰርቲን ከምዝጽበዮም፤ ከምልጡ ኣብ ልዕሊ ዝፍትኑ ወገናት ድማ ብረታዊ ስጒምቲ ምውሳድ ልሙድ ከምዝኾነ ኣፍሊጦም ኣለው።

መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ብላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊቱ ዝካየድ ዘይሕጋዊ መርበብ ንግዲ-ደቂ ሰብ ከይተጠቕሙ ብመንገዶም ዶብ ኣብ ልዕሊ ዝሰግሩ ዜጋታት ጥራይ ብረታዊ ስጒምቲ ከምዝወስድ እዩ ክግለጽ ጸኒሑ።

 

 

    Print       Email

You might also like...

HvdS-0051

ኩባንያ ሓራትን ምኒስትሪ ሞጎዓዝያን መራኸቢታትን ኤርትራ ናብ መንግስቲ ሱዳን ዘቕረቦ ፍቓድ ናይ ህዝቢ ሞጓዓዝያ ከምእተነጸገ ተሓቢሩ።

Read More →