Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ብ3 ሚያዝያ ኣብ ማእከል ከተማ ኣስመራ ዝተፈጸመ ቅትለት ‘እተጽንዕ’ ወተሃደራዊት ሽማግለ ቆይማ

By   /  April 13, 2016  /  Comments Off on ብ3 ሚያዝያ ኣብ ማእከል ከተማ ኣስመራ ዝተፈጸመ ቅትለት ‘እተጽንዕ’ ወተሃደራዊት ሽማግለ ቆይማ

    Print       Email

imagesፕረዚደንት ኢሳያስ ፥ ንጠንቂን ድሒሩ ዝሰዓበ ምዕባሌታትን ናይቲ ብ 3 ሚያዝያ ኣብ ማእከል ከተማ ኣስመራ ዝተፈጸመ ኣልማሚ ቅትለት ‘እተጽንዕ’ ፥ ሓሙሽተ ዝኣባላታ ሓዳስ ወተሃደራዊት ሽማግለ ኣቚሙ።

እታ ብጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ምክልኻል ጀነራል ፊሊጶስ ወልደየዉሃንስ እትምራሕ፥ ካብ ክፍሊ ሃገራዊ ድሕነት፣ ፖሊስ፣ ስታፍ ምክልኻል፣ ከምኡውን ካብ ወተሃደራዊ ቤት-ፍርዲ ንዝመጽኡ ወከልቲ ዘካተተት ወተሃደራዊ ሽማግለ ኣብ ፈላሚ ርክባ ፥ ኣዘዝቲ ሰራዊት ናይቲ ንመዓስከር ኮርመናዕ ዘማሓድር ኣሃዱ “እዚ-ምዕራብ” ፣ በቲ ካብ’ቲ መዓስከር ፈሊሙ ክሳዕ ኣስመራ ዝቐጸለ ሰብኣዊ ክሳራታት ተሓተቲ ከምዝኾኑ ፥ እቶም ኣዘዝቲ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ኮር-መናዕ ዝርከቡን ካብ ኮርመናዕ ናብ ዓሰብ ክሰጋገሩ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ሓደጋ ዝወደቚን መንእሰያት ዝጸንሖምን ዝሰርሑሉን ኣተሓሕዛ ኣዚዩ ኣሰቃቒ ምንባሩ ድሕሪ ምግላጽ ፥ እዚ ፍጻመ ምስቲ መንግስቲ ኤርትራ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዘውጸኦ ካብ ኣሃዱታቶም ‘ኮብሊሎም’ ዝጸንሑ ኣባላት ሰራዊት ናብ ቦታኦም ምስ ዝምለሱ መቕጻዕቲ ከምዘይበጽሖም፥ ስሩዕ ደሞዞም ከምዝጅመረሎም፥ ከምኡ ድማ ኣብ ዝተፈላለያ ኣብያተ ማእሰርቲን መዓስከራትን ተዳጒኖም ዘለዉ ኣባላት ሰራዊት ምሕረት ክግበረሎም ምዃኑ ዘተስፉው መግለጺ ዝጻረር ከምዝኾነ ከተረድእ ፈቲና።

እታ ወተሃደራዊት ሽማግለ ወሲኻ ፥እቲ ምትፍናን ኣቐዲሙ ከምዝጀመረ፥ ኣብ መዓስከር ኮር-መናዕ ብ 30 መጋቢት ኣብ ሞንጎ ተዓላሞን ኣባላት ሓለዋ እቲ መዓስከርን ዘጋጠመ ሂወት ሓያሎ መንእሰያት ዘጥፈአን ኣብ ልዕሊ ዓሰርተታት ካልኦት መቚሰልቲ ዘስዓበን ጎነጽ ምንባሩን ብኡ ዝሕተቱ – ነቲ መዓስከር ዘመሓድሩ ኣዘዝቲ ሰራዊት ናይ “እዚ-ምዕራብ ከምዝኾኑ” እዉን ደጊሙ ጠቒሱ ኣሎ። ኣዘዝቲ እቲ መዓስከር ኣብ ልዕሊ’ቶም ካብየ ከባቢታት ሃገር ተገፊፎምን ዶብ ክትሰግሩን ከተስግሩን ፈቲንኩም ተባሂሎምን ክዕለሙ ዝጸንሑ መንእሰያት ክኽተልዎ ዝጸንሑ ኣተሓሕዛ ግጉይ ምንባሩ፥ ነቶም ታዕሊሞም ዝወድኡ ናበይን መዓስን ከምዝግዕዙ ስለዝተሓበሮምን ኣብ’ቲ መዓስከር እንከለዉ ብተንቀሳቐስቲ ተሌፎናት ምስ ስድራኦም ክራኸቡ ዕድላት ስለዝተነጽፈሎምን ድማ እቲ ናይ 3 ሚያዝያ ፍጻሜ ከምዘጋጠመ ወቒሳ ኣላ።

እታ ወተሃደራዊት ሽማግለ ፥ ዛጊት ብመጽናዕቲ ኣኪበዮ ኣለዂ ኣብ ትብሎ ዘላ ሓበሬታ ፥ እቶም ብ10 መካይን ተጻዒኖም ካብ ኮርመናዕ ብመንገዲ ኣስመራ ናብ ዓሰብ ከምርሑ ዝተመደበሎም መንእሰያት ፥ መደብ ናይ ጉዕዞኦም ኣስመራ ከይረገጹ ብመንገዲ በለዛ ቤትገርግሽ ክጎዓዙ ተመዲቡ ክንሱ መራሕቲ መካይን ካብ ላዕለዎት ኣባላት እዚ-ምዕራብ ብከተማ ኣስመራ ሰንጢቖም ክሓልፉ ትእዛዝ ስለዝመጸኦም ነተን መካይን ናብ ጽርግያታት ማእከል ኣስመራ ኣምሪሖመን ዝብል እዩ። እዚ ሓበሬታ እዚ ካብ ቃለ ምስክርነት ገለ መራሕቲ መካይን ዝተመዝገበ’ዩ እያ ትብል እታ ሽማግለ።

እታ ወተሃደራዊት ሽማግለ በቲ ፍጻሜ ኣብ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ናይ ዝቐርቡ ኣዘዝቲን መራሕቲን ሰራዊት ኣስማት እኳ ዛጊት እንተዘይጠቐሰት፥ ኣነጻጺራትሎም ዘላ ኣዘዝቲ ግና መብዛሕትኦም ናይ እዚ-ምዕራብ ኮይኖም ሓለፍቲ መዓስከር ኮርመናዕን ኣዛዚ እቲ-እዚ ብርጋዴር ጀነራል ተኽለ ኽፍላይን (ማንጁስ) ብፍሉይ ኣመልኪታትሎም ኣላ።

ነታ ውተሃደራዊት ሽማግለ ዝመርሕ ዘሎ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደየዉሃንስ ን ብ/ጀነራል ተኽላይ ክፍላይ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ፥ እቲ ብርጋዴር ጀነራል ብዛዕባ እቲ ብ እዚ ምዕራብ ተመዝጊቡ ዝበሃል ዘሎ ድኻማት ጽጹይ ሓበሬታ ከቕርብን ንመጽናዕትታት እታ ወተሃደራዊት ሽማግለ ዘድሊዩ ሓበሬታታት ክፉት ክገብርን ኣተሓሳሲቡ ምህላዉ ተፈሊጡ ኣሎ።

ብዘይካዚ ብሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ብሪጋደር ጀነራል ኣብረሃ ካሳ እትምራሕ  ኣካል እዉን እቲ ናይ 3 ሚያዝያ ፍጻሜ ዝተወደበ ህዝባዊ ተሳትፎ ከይህልዎ ሓበሬታታት ኣብ ምእካብ ትጽዕት ኣላ። ነዚ ንምኩዋን፣ ኣብ እዋን እቲ ፍጻሜ ነገራት ኣጓሃሂርኩምን ዘይዕጉብነትኩም ብግህዶ ኣድሚጽኩምን ተባሂሎም ካብ ዝተቐየዱ ዓሰርተታት ሽዑ ኣብ ጎደናታት ዝነበሩ ሰላማውያን ሰባትን ካብ መካይን ዘሊሎም ክሃድሙ ዝተታሕዙ ልዕሊ 80 መንእሰያትን ኣብ ግሉል ከባቢታት ከተማ ኣስመራ ከምዝቕ-ጸሩ ብምግባር ዘድሊ መርመራታት ይካየድ ኣሎ። ድሕሪ’ቲ ናይ 3 ሚያዝያ ፍጻሜ ካብ ህዝቢ ዝዛይድ ዘሎ ነድሪን እቲ ነድሪ ተዋህሊሉ ከትርሮ ዝኽእል ተቛውሞን ንምግታእ ዘኽእሉ ሜላታት ምንጻርን ምህንዳስን እዉን ነታ ካብ ሃገራዊ ድሕነት ኣብ’ቲ ወተሃደራዊ ሽማግለ ዝተወከለት ኣካል ሓላፍነት ተዋሂቡዋ ኣሎ።

እታ ኮሚቴ ናይ መወዳእታ ዕላምኣ ናይ ኣሰራርሓ ጉድለት ጥራይ ምንባሩ ሸፈንቲ ምኽኒታት እትምስርሕ ፥ በቲ ፍጻሜ ተሓተቲ ዝኾኑ ታሕተዎት ኣባላት ሰራዊት እትጠቅስ፥ ከምኡ’ውን በቲ ኣሰቓቒ ፍጻሜ ኣብ ህዝቢ በሪዂ ንዘሎ ጽለኣትን እቲ ጽለኣት ዝድርኾ ተቛውሞን ንምዝላቕን ንምግታእን ሓበሬታታት እትእክብ ሙኻና ካብቲ ድሮ ጌራቶ ዘላ ርክባትን ኣቕሪባቶ ዘላ ጸብጻባትን ንምርዳእ ይከኣል።

እታ ወተሃደራዊት ሽማግለ ነቲ መወዳእታ ዘይብሉ ሕግታት ሃገራዊ ኣገልግሎት ከይመርመረት ነቲ ሳዕቤን ኮይኑ ዝመጸ ኣብ መዓስከር ኮርመናዕን ድሒሩ ኣብ ማእከል ከተማ ኣስመራን ዘጋጠመ ክስተት ወይ ውን ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ዘሎ ቀጻሊ ግህሰት ከተጻሪ ዝከኣል ኣይኮነን። ምጽራይን ስጉምቲ ምውሳድን ምናልባት ንመጀመርያ ግዜ ዝግበር ዘሎ ኣወንታዊ ስጉምቲ እኳ እንተኾነ፥ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብሓፈሻ መንእሰያት ድማ ብፍላይ ዝፍጸም ንዘሎ በደላት ብመሪሒነት ዝዋስኡ ላዕለዎት ወተሃደራዉያን ኣዘዝቲ፣ ሓለፍቲ ሃገራዊ ድሕነት፣ ኣዘዝቲ ፖሊስን ካልኦትን ዘካተተ ወተሃደራዊ ሽማግለ ኣቚምካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ንዝተፈጸመ በደል ከተጽንዕን ንበደልቲ ናብ ፍርዲ ከተቕርብን ግን ዘይመጎታዊ እዩ።

ሬድዮ መድረኽ፥13 ሚያዝያ 2016

 

 

 

 

    Print       Email

You might also like...

130 መሬት ጤሳ ተዋሂቦም ዝነበሩ ዜጋታት ነበርቲ ዞባ ማእከል ብኣባላት ፖሊስ ተኣሲሮም።

Read More →