Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ቁጽሪ ብኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ሊብያን ዕጡቓት ጉጅለታትን ዝቕየዱ ዘለዉ ስደተኛታት ይዛይድ

By   /  April 12, 2016  /  Comments Off on ቁጽሪ ብኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ሊብያን ዕጡቓት ጉጅለታትን ዝቕየዱ ዘለዉ ስደተኛታት ይዛይድ

    Print       Email

hqdefault (1)

ቊጽሪ ናይቶም ማእከላይ ባሕሪ ክሰግሩ ናብ ማያዊ ገማግም ሊብያ ተጸጊዖም ዘለዉ ስደተኛታት ከባቢ ልዕሊ ሓደ ሚልዮን በጺሑ ኣብ ዘሎ እዋን ፥ ብዝሒ ናይቶም ብኣባላት ጸጥታ እዋናዊ መንግስቲ ሊብያን ዕጡቓት ጉጅለታት እታ ሃገርን ዝቕየዱ ዘለዉ ስደተኛታት ማዕረ ማዕሪኡ ይዛይድ ከምዘሎ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ሓበሬታ ኣረዲኡ።

ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እታ ሃገር ተተታሒዞም ኣብ መአከቢ ማእከላት ዝዳጎኑ ዘለዉ ስደተኛታት፣ ነቲ ነዊሕ መስገደልን ልዑል መጠን ገንዘብን ከፊሎም ዘፋረቕዎ ጉዕዞ ከይከስሩ ብቐጻሊ ናይ ምህዳም ፈተነታት ከምዘካይዱ ዝጠቐሰ እቲ ሓበሬታ፥ ከም ሳዕቤኑ ኣብ ሞንጎ ኣባላት ጸጥታን ሓለዋን እተን ማእከላትን እቶም ስደተኛታትን ቀጻሊ ጎነጽ ይረአ ከምዘሎ ኣገንዚቡ።

ብዝተቐየዱ ስደተኛታት ኣዕለቕሊዑ ከም ዘሎ ዝንገረሉ ኣብ ከባቢ ዛዉያ ዝርከብ መዳጎኒ ማእከል፣ ኣብ ቀዳመይቲ ሰሙን ናይ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ሞንጎ ከምልጡ ዝፈተኑ ኣማኢት ስደተኛታትን ኣባላት ጸጥታን ብዝተኸስተ ጎነጽን ኣብ’ቲ ጎነጽ ካብ ኣባላት ጸጥታ ብዝተኸፍተ ተዂሲን 4 ስደተኛታት ሂወቶም ክስእኑ እንከለዉ፣ ልዕሊ 20 ካልኦት ድማ ብጽኑዕ ከምዝቖሰሉ እዩ ዝግለጽ ዘሎ።

ኤውሮጳዊ ሕብረት ምስ ቱርኪ ኣቲዩዎ ዘሎ ብመንገዲ እታ ሃገር ንዝጸንሐ ልዑል ዋሕዚ ስደተኛታት ዝዓጹው ስምምዕ ፥ ስደት ኣፍሪቃውያንን ኤስያውያንን ብመንገዲ ሊብያን ግብጽን ዳግም ክውሕዝ ይረአ ከምዘሎ ዘመልክቱ ጸብጻባት ፥ ብፍላይ እታ ብኲናት ሓድሕድ ጸጥታኣ ወዲቚ ጽኑዕ መንግስቲ ተሓሪሙዋ ዘሎ ሊብያ ብኣሰጋገርቲን ደላሎን ከም ቀንዲ መናሃርያ ተወሲዳ ምህላዋ የተሓሳስቡ።

ኣብ ዓመተ 2015 ናብ ኤውሮጳ ካብ ዝበጽሑ ስደተኛታት እቶም 90 ሚእታዊት ብቱርኪ ኣኳሊሞም ናብ ግሪኽ ዝኣተዉ ከምዝኾኑ ዝሕብሩ ጸብጻባት፥ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ መስመር ተዓጺዩ ብምህላዉ፣ ዳርጋ ሚእቲ ሚእታዊት ናይቲ ናብ ኤውሮጳ ከምርሕ እዩ ዝበሃል ዘሎ ልዑል ኣሃዝ ስደተኛታት ካብ ማያዊ ገማግማት ሊብያን ግብጽን ከምዝብገስ እዩ ዝእመት።

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →