Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ሬሳታት ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ብ 28 መጋቢት ኣብ ማያዊ ገማግም ሊብያ ተረኺቡ።

By   /  April 1, 2016  /  Comments Off on ሬሳታት ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ብ 28 መጋቢት ኣብ ማያዊ ገማግም ሊብያ ተረኺቡ።

    Print       Email

ትግርና ወግዓዊ ሎጎሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ፥ ብዓሰርተታት ዝቚጸር ሬሳታት ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ብ 28 መጋቢት ኣብ ማያዊ ገማግም ሃገሩ ከምዝረኸበ ካብ’ቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ኣረዲኡ።

እቶም ብሓለዋ ባሕሪ እታ ሃገር ተወልድቲ ኤርትራን ኒጀርን ከምዝኾኑ ዝተገልጹ ግዳያት ፥ 75 ኪሎሜተር ካብ ገማግም ትራብሉስ ኣብ ዘሎ ማያዊ ከባቢ ከምእተረኽቡ ክፍለጥ እንከሎ ፥ ቊጽሮም ዛጊት ዘይተነጸሩ ካልኦት እዉን ሃለዋቶም ጠፊኡ ኣሎ።

እቶም ዝተረኽቡ ሬሳታት ተሳፊሮሙላ ዝነበሩ ንእስቶ ጃልባ ኣብ’ቲ ማያዊ ከባቢ ብዝተኸስተ ሃንደበታዊ ማዕበል ምስተወቕዐት ዝጠሓሉ ከምዝኾኑ ዘመልከተ ክፍሊ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ፥ ብኸምዚኦም ዓይነት ሓደጋታት ካብ ገማግም ሊብያ ከየርሓቚ ናይ ዝጥሕሉ እሞ ረዳኢን ረኻቢን ስኢኖም ሃለዋቶም ናይ ዝጠፍእ ስደተኛታት ቊጽሪ ይዛይድ ከምዘሎ የተሓሳስብ።

ኣብ’ዚ እዋን እዚ ማዕበል ማእከላይ ባሕሪ ዝሃድኣሉ ግዜያት እዩ እንዳተባህለ ልዕሊ ዓቀን ስደተኛታት ኣብ ውሕስነት ዘይብለን ነኣሽቱ ጀላቡ እንዳተጻዕኑ ናብ ኤውሮጳ ንምእታው ኣብ ዝህቊኑሉ ኣብ ጉዕዞ ቀጻሊ ሓደጋታት ይጎንፎም ከምዘሎ እዩ ላዕለዋይ ወኪል ንጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝሕብር።

ማእከላይ ባሕሪ ንኽሰግሩ ኣብ ገማግም ሊብያ ልዕሊ 1 ሚልዮን ኣፍሪቃውያንን ኤስያውያንን ስደተኛታት ይጽበዩ ከምዘለዉ እዩ ዝግለጽ።

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →