Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ምስ ፍጻመ ‘ጸላም ሰንበት’ ብዝተኣሳሰር መራሕቲ ሓይልን መራሕቲ መካይንን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም

By   /  April 8, 2016  /  Comments Off on ምስ ፍጻመ ‘ጸላም ሰንበት’ ብዝተኣሳሰር መራሕቲ ሓይልን መራሕቲ መካይንን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም

    Print       Email

በቲ ብ 3 ሚያዝያ ኣብ ማእከል ከተማ ኣስመራ ዝተፈጸመ ንጹሃት መንእሰያት ናይ ምቕንጻል ተግባር ኣብ ህዝብና ዛዪዱ ንዘሎ ነድሪ ንምዝላቕ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነብሱ ካብቲ ገበን ንምርሓቕን ኣብ’ቲ ፍጻሜ ተዂሱ ዝብል ትእዛዝ ካብ ላዕለዎት ሓለፍቶም ስለዝተዋህቦም ጥራይ ዝተኮሱ ተራ ኣባላት ሰራዊትን መራሕቲ ሓይሊን ከምኡ ውን መራሕቲ መካይን ብጽኑዕ ክእሰሩ ዝእዝዝ ጽሑፋዊ መልእኽቲ  ናብ ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፍሊጶስ ወልደየዉሃንስ ከምዝለኣኸ ምንጭታት ድምጺ መድረኽ ካብ ውሽጢ ሃገር ኣቃሊዖም።

ካብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ናብ ጀነራል ፊሊጶስ ተላኢኹ ዘሎ ደብዳቤ ፥ በቲ ናይ 3 ሚያዝያ ፍጻሜ ስዒቡ ዘሎ ሰብኣዊ ክሳራ ዝሕተቱ እቶም ነቲ ንጹሃት መንእሰያት ብተመልከተለይ ንምርሻን ትእዛዝ ዝሃቡ ላዕለዎት ሓለፍቲ ዘይኮኑ እቶም ነቲ ትእዛዝ ዝተኸተሉ ተራ ኣባላት ሰራዊትን መራሕቲ ሓይሊን ከምዝኾኑ እዩ ጠቒሱ ዘሎ። እቲ ደብዳቤ ብ 6 ሚያዝያ ናብ ኢድ ጀነራል ፊሊጶስ ኣብ ዝበጸሓሉ ድማ ፥ ድሮ ክልተ መራሕቲ ሓይሊ፥ 13 ኣባላት ሰራዊትን 4 መራሕቲ መካይንን ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ቀይዲ ክኣትዉ ከምእተገብረ ፥ እቲ ገበን ክፍጸም ካብ ዝኣዘዙ ላዕለዎት ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ይኹን ብዓቢኡ ነቲ ዘይሕጋዊ ስርዓተ ግፋን ሃገራዊ ኣገልግሎትን ዘተኣታተወ ስርዓት ግዳ ዝተተንከፈ ከምዘየለ ምንጭታትና ኣረጋጊጾም ኣለዉ።

ፕረዚደንት ኢሳያስ በዚ ናይ 3 ሚይዝያ ፍጻሜ ክብርኽ ዝኽእል ዝኾነ ህዝባዊ ብድሆ ንምዝላቕ ዝተፈላለዩ ኣደናገርቲ ሜላታት ከተግብር ከምዝኾነ ብኣጋኡ ዝተኣመተ ኮይኑ ፥ እዚ ሕጂ ነቲ ገበን ክፍጸም ዝኣዘዙ ላዕለዎት ሓለፍቲ ዘሊልካ ንተራ መራሕቲ መካይንን ታሕተዎትን ተራን ኣባላት ሰራዊት ብምቕያድ ህዝቢ ንምትላል ዝተወስደ መንገዲ ኣካል ናይቶም ኣደናገርቲ ሜላታት ከምዝኾነ እዩ ዝሕበር።

ጎድኒ ጎድኒ እዚ መልእኽቲ ናብ ሃገራዊ ድሕነት ኣብ ዝተላእከ መልእኽቲ እዚ ናይ ሰለስተ ሚያዝያ ፍጻመ ብሃንደበት ዝተፈጸመ ዘይኮነስ ኣቐዲሙ ዝተወደበ ምንባሩን ዳግማይ ከይድገምን ብምዝኽኻር፥ እቶም ነዚ ፍጻመ ዝወደቡን ኣብ ኣስመራ ኮይኖም ነተን ዝሓልፋ ኣውቶቡሳት ዝጽበዩ ዝነበሩ ኣዕሩኽትን ኣዝማድን ኣብቲ ናዕቢ ዝነበሮም ተራ ተራእዩ ተለቒሞም ክእሰሩ መምርሒ ሓሊፉ ኣሎ። ኣብቲ መልእኽቲ ድሕሪ ሕጂ ዝግበር ናይ ሰራዊት ምንቅስቓስ ብማእከል ከተማ ከይሓልፍ ግድን ኣብዝኾነሉ እዋን ድማ ብለይቲ ክጎዓዓዙ እቲ መምርሒ የነጽር። ድሮ ተዓላሞ ዝሓዛ ሰለስተ መካይን ክሳብ እቲ ኩነታት ዝሃድእ ኣብ ከባቢ ሓጋዝ ከምዝቕንያ ከምተገበረ ውን ይሕበር።

ፕረዚደንት ኢሳያስ ልኢኽዎ ዘሎ መልእኽቲ ብተወሳኺ፥ ኣብ ባልኔኪ ዝርከብ ኣሃዱ ተወርዋሪ ሰራዊት እዉን ምሉእ ኣባላቱ ናብ ዝሰፍሐ ከባቢታት ኣስመራ ኣእቲዩ ኣብ ናይ ለይቲ ሓለዋን ኮለላን ክወፍር ኣዚዙ ምህላዉ ዘመልከቱ ምንጭታትና ፥ እዚ ድማ – እቲ ፕረዚደንት በቲ ካብ ናይ 3 ሚያዝያ ፍጻሜ ክምዕብል ዝኽእል ህዝባዊ ተቛውሞ ክሳዕ ክንደይ ሰጊኡ ምህላዉ ዘንጽር ከምዝኾነ የረድኡ።

ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ’ቲ ንበደልን ስቅያትን ንጹሃን ዜጋታት ሰፊሕ ባይታ ዝህብ ምሕደራኡ ዝፍጸሙ ገበናት ብናቱ ተበግሶ ከምዘይኮነ ንምእማን ነቶም ብግዚያዊ ረብሓ ሰዲዖም ንህዝብን ሃገርን ክብድሉ ስኽፍ ዘይብሎም ገለ ወተሃደራዉያን መራሕቲ – ወከልቲ ናይቶም ገበናት ገይሩ ከምዘቕርቦም ዝፍለጥ ኮይኑ፥ ብዛዕባ እቶም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍጸሙ በደላት ዝኾነ ኣፍልጦ ከምዘይብሉ ክመስልን ነቶም ዝፍጸሙ ገበናት ድማ ካብ መሪሕነት ክኣሊዮም ግዜን መመኽነይታን ክጽበየሎም ንዝጸንሕ ገለ ሓለፍቲ ከምዘጥብቖ እዩ ዝንገር።

እቲ ፕረዚደንት ፥ ኣቐዲሞም ኣብ ዞባታት ማእከልን ደቡብን ብዛዕባ ዝተኻየዱ ኣባይቲ ናይ ምዕናው ወፍርታት ካብ ህዝቢ ቀጥታዊ ተቛውሞ ከስምሩ ምስ ጀመሩ ፥ ብዛዕባ እቶም ተግባራት ዝኾነ ሓበሬታ ከምዘይነበሮን ተሓታቲ ና’ቲ ጉዳይ ድማ ዞባዊ ምምሕዳር ጥራይ ከምዝኾነን ብግህዶ ምግላጹ ይዝከር።

ብተወሳኺ እቲ ንጹሃን ዜጋታት ብብረታዊ ስጒምቲ ናይ ምጽናት ስጉምቲ ዝተራእየላ መዓልቲ ህዝቢ ኣስመራ ‘ጸላም ሰንበት’  ኢሉ ክጽወዓ ከምዝጀመረ ዝሓበሩ ምንጭታት እቲ ቶኽሲ ኣብ ማእከል ከተማ ኣስመራ ምግጣሙ ኣቓልቦን ትዕዝብትን ሓያሎ ወጻእተኛታት ብሓፈሻ ዲፕሎማሰኛታት ድማ ብፍላይ ረኺቡ ከምዘሎ ፥ ብፍላይ ኣብ’ታ ከተማ ዝርከባ ናይ ወጻኢ ኤምባሲታትን ቆንሱላትን ብዛዕባ እቲ ፍጻሜ ዝርዝራዊ ጸብጻባት ነናብ ሃገረን የሕልፋ ከምዘለዋ ፥ ገለ ካብ’ቲ ጸብጻብ – መንግስቲ ኤርትራ ብዘይቅድመኩነት ተኲስካ ናይ ምቕታል ፖሊሲ ዝኽተል መንግስቲ ከምዝኾነን ብግዴታ ዘዐስከሮም ዜጋታት ከምልጡ ኣብ ዝፍትኑሉ ዘየላቡው ብረታዊ ስጒምቲ ከምዝወስድን ዝብሉ እዮም። እቲ ፍጻሜ ልዑል ኣፍልጦ ማሕበረሰብ ዓለም ድሮ ወኒኑ ብምህላዉ እዉን ፥ንኩሉዓይነታዊ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ እተጽንዕ ዘላ መርማሪት ኮሚሽን ነዚ እዋንዊ ፍጻሚ ከም ገዚፍ መወከሲ ከየማእከለቶ ከምዘይትተርፍ ልዑል ግምት ኣሎ።

    Print       Email

You might also like...

ሓድሽ ንቡር፡ ኣዚዩ ሓደገኛ ክስተት!!

Read More →