Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

መንግስቲ ኤርትራ ኣሽረፍትን ሓወልትን ገንዘብ ይኣስር

By   /  April 24, 2016  /  Comments Off on መንግስቲ ኤርትራ ኣሽረፍትን ሓወልትን ገንዘብ ይኣስር

    Print       Email

Nakfa-Eritrean-Currency-620-300x212መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ዘለዎ ዕብለላ ንምርግጋጽ ሓወልትን ኣሽረፍቲን ኣብ ምእሳር ተጸሚዱ ዝርከብ መንግስቲ ኤርትራ ፥ ብመንገዲ እቲ ዓይነት ዕዳጋ ካብ ግዳም ንዝሕወሎ ገንዘብ ዝረክብ ዝነበረ ህዝብና ኣብ ከቢድ ጸገም ወሪዱ ከምዘሎ ተገሊጹ። ህዝቢ ነቲ ካብ ደገ ዝሕወለሉ ገንዘብ ንምርካብ ክሳብ 2 ሰሙን ይጽበ ምህላዉ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

ኣብ’ዚ እዋን እዚ ዝበዝሐ ህዝብና ካብ ወጻኢ ዝነብሩ ኣባላት ስድራቤቱን መቕርቡን ብዝሕወለሉ ገንዘብ ይናበር ምህላዉ ዝፍለጥ ኮይኑ፥ መንግስቲ ነቶም ናይ ሕወላ መስመራት ባዕሉ ንምውናን ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝርከቡ ኣሽረፍቲ ክኣስርን ምስ ንግዳዊ ኮርፖሬሽን ቀይሕ ባሕሪ (09) ተጻጊዖም ዝሰርሑን ነቲ ኮርፖሬሽን ዝውክሉን ውልቀሰባት ናብቶም መስመራት ብብዝሒ ከዉፍርን ይረአ ከምዘሎ እዩ ዝሕበር።

መንግስቲ ካብቶም ዝኣስሮም ዘሎ ኣሽረፍቲ ዝረኽቦ ዘሎ ናይ ተጠቀምቲ ዜጋታት ቊጽሪ ስልኪ ከም መወከሲ እንዳገበረ ሓያሎ ዜጋታት ክኣስር ጀሚሩ ከምዘሎ’ዉን ዝሕብሩ ምንጭታት ድምጺ መድረኽ፥ ናይ’ዚ ኣብነት ብ 16ን 17ን ሚያዝያ ክልተ ኣዴታት ዝርከብዎም 7 ሽማግለታት ኣብ ቤት-ማእሰርቲ ዓዲ ኣበይቶ ተዳጒኖም ከምዘለዉ ኣፍሊጦም። እቶም ወለዲ ብመንገዲ ኣብ’ዚ እዋን እዚ ኣብ ማእሰርቲ ዝርከብ ሓደ ኣሽራፊ ገንዘብ ዝሕወለሎም ዝነበሩ ኮይኖም ፥ እቲ ኣሽራፊ ምስ ተኣስረ ቊጽሮም ኣብ ተንቀሳቓሲት ቴሌፎኑ ዝተረኽበ እዮም። ብመንገዲ ካልኦት ኣሽረፍቲ ገንዘብ ዝቕበሉ ዝነበሩ ካልኦት ዜጋታት እዉን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ናብ ማእሰርቲ የምርሑ ከምዘለዉ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

 

    Print       Email

You might also like...

130 መሬት ጤሳ ተዋሂቦም ዝነበሩ ዜጋታት ነበርቲ ዞባ ማእከል ብኣባላት ፖሊስ ተኣሲሮም።

Read More →