Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ላዕለዎት ሓለፍቲ ዝቕየዱሉ ሓድሽ ቤት ማእሰርቲ ይህነጽ ምህላዉ ተሓቢሩ።

By   /  April 26, 2016  /  Comments Off on ላዕለዎት ሓለፍቲ ዝቕየዱሉ ሓድሽ ቤት ማእሰርቲ ይህነጽ ምህላዉ ተሓቢሩ።

    Print       Email

semenawiኣብቲ ብልምዲ ብምቕልቓል ሚኪኤል ዝበሃል ከበቢታት ዝፍለጥ ኣጻድፍ ሰሜናዊ ባሕሪ ብቻይናውያን ቤትማእሰርቲ ይህነጽ ምህላዉ ተፈሊጡ። እቲ ቤትማእሰርቲ ነቶም  ኣብ 2011  ዝተኣስሩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ከምኡውን  ኣብ ዝተፈላለዩ ቪላታት ተቐፊዶም ዘለዉ ናይ ፖለቲካ እሱራት ንኺቕየዱሉ ዝህነጽ ዘሎ ሙኻኑ ይግመት።

ዝበዝሐ ክፋል ናይቲ ህንጻታት ኣብ ትሕቲ መሬት ኮይኑ ኣብ ልዕሊ መሬት ናይ ኣባላት መደቀስን መመገቢን ከምኡውን ናይቲ ቤትማእሰርቲ ናይ ሕክምና ክፍሊ ውን ከምዘለዎ ተሓቢሩ።

ብዕለት 05 መጋቢት  ጀነራል ፍሊፖስ ወልደዮሃንስን  ብርጋደር ጀነራል ስምኦን ገብረድንግልን ነቲ ህንጻ ተዘዋዊሮም ከምዝተዓዘብዎ ዝሓበሩ ምንጭታትና ዕላምኡ ካብ ደገ ንዝመጽእ ዘሎ ንኣተሓሕዛ እሱራት ዝምልከት ጸቕጢ ንምዝላቕ እሱራት ንምርኣይ ይኹን ንምብጻሕ ኣብ ዝሓቱሉ እዋን ድማ መርኣያ ንምግባሩ ዝዓለመ ሙኻኑ እቶም ናይ ጸጥታ ምንጭታት ሓቢሮም።

 

 

 

    Print       Email

You might also like...

sahel-land

ዕጡቓት ራሻይዳ ኣብ ዶብ ሱዳንን ኤርትራን ንዝርከብ መዓስከር ምዕራባዊ እዚ ኣጥቒዖም፤ 6 ኣባላት ምዕራብ እዚ ብሰንኪ እቲ መጥቓዕቲ ህይወቶም ስኢኖም። 

Read More →