Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ጾታን ዕድመን ዘይፈለየ ግፋ ኣብ ኩሉኩ፡ ደንበዶራን፡ ሻንብቆን ዓዲ-ተኽላይን

By   /  March 25, 2016  /  Comments Off on ጾታን ዕድመን ዘይፈለየ ግፋ ኣብ ኩሉኩ፡ ደንበዶራን፡ ሻንብቆን ዓዲ-ተኽላይን

    Print       Email

ብ 18 መጋቢት ኣብ ኩሉኩ፡ ደንበዶራን፡ ሻንብቆን ዓዲ-ተኽላይን ጾታን ዕድመን ዘይፈለዩ ኣልመምቲ ግፋታት ከምዝተኻየዱ ካብ’ቶም ከባቢታት ዝበጸሓና ሓበሬታ ኣረዲኡ።lowlands

እቶም ግፋታት ኣዚዮም ዝሸምገሉን ትሕቲ ዕድመ ተመሃሮን ዘይነሓፉ ምንባሮም ክግለጽ እንከሎ ፥ ኣብ’ቶም ግፋታት ዝተታሕዙ ዜጋታት ኣብ መካይን እንዳተጻዕኑ ናብ’ቲ ኣብ ባረንቱ ዝርከብ ብፒራ ካንትሪ ዝጹዋዕ ቤት ማእሰርቲ ከምእተወስዱ ተፈሊጡ ኣሎ።

ኣብ’ተን ዓድታት ንዝካየዱ ግፋታት ንምዕማም ዝተዋጸኣ ክልተ ሓደስቲ ሓይልታት “እ’ዚ” ምዕራብ ብመሰረት ካብ ሓለፍተን ዝተዋህበን ትእዛን ፥ ኣብ መገዲ ንዝጸንሐን ዚጋ እንዳለቐማ ሓያሎ ነበርቲ እተን ዓድታት ወሲደን ኣለዋ።

ብ 19 መጋቢት እዉን ኣብ ሸበቕ ተመሳሳሊ ግፋ ከምእተኻየደ ዘመልከቱ ምንጭታትና ፥ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ እታ ከተማ ዘተሓሳስብ በደላት ተፈጺሙ ምህላዉ ኣጋሊጾም ኣለው።

ገለ ኣባላት ናይ’ተን ኣብ’ዞም ኣልመምቲ ግፋታት ወፊረን ዝርከባ ኣሃዱታት ኣብ ልዕሊ ኣባላት ስድራቤት ናይቶም ክረኽብዎም ዘይከኣሉ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ክባደሉ ይረኣዩ ከምዘለዉ ክሕበር ጸኒሑ እዩ።

መንግስቲ ኤርትራ ካብ ኣሃዱታቶም ኣርሒቖም ዘለዉ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ናብ ቦታኦም እንተተመልሱ መቕጻዕቲ ክበጽሖም ከምዘይኮነን ደሞዞም ብቐጥታ ከምዝጅመረሎምን ዘተስፉው ኣዋጅ ኣውጺኡ እኳ እንተጸነሐ ፥ በቲ ኣዋጅ ተደፊኡ ናብ ቦታኡ ዝተመልሰ ኣባል ሰራዊት ዛጊት ብዘይምህላዉ ፥ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ሃገር ጽዑቓትን ኣልመምቲን ግፋታት ክካየዱ ተሪር ትእዛዝ ኣውጺኡ ይስረሓሎም ከምዘሎ ይፍለጥ።

    Print       Email

You might also like...

ሓድሽ ንቡር፡ ኣዚዩ ሓደገኛ ክስተት!!

Read More →