Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ዜና ሬድዮ መድረኽ (21 መጋቢት 2016)

By   /  March 20, 2016  /  Comments Off on ዜና ሬድዮ መድረኽ (21 መጋቢት 2016)

    Print       Email

newsብወንጀል ምርመራ ኣብ ዝፍለጥ ዳሕረዋይ ክፋል ካልኣይ መደበር ፖሊስ ናይ ከተማ ኣስመራ – ካብ 16 ለካቲት ጀሚሮም መግቢ ናይ ምሕሳብ ኣድማ የካይዱ ምህላዎም ካብ ዝተነግረሎም ሰለስተ እሱራት ፥ የውሃንስ ባሲሎስ ዝተባህለ እሱር ብመግረፍቲ መርመርቲን ገለ ኣባላት ሓለዋን ሂወቱ ከምዝሰኣነ ካብ ከተማ ኣስመራ ዝበጸሓና ሓበሬታ ኣረዲኡ።

እቲ እሱር ምስቶም ኣብ ተመሳሳሊ ኣድማ ዝጸንዑ 2 ብጾቱ፥ ካብ መርመርቲ ቀጻሊ መግረፍቲ ክወርዶም ከምዝጸንሐ ፥ እቲ ግዳይ ኣብ ኣጋ ሙማቱ ኣካላቱ ብቐጻሊ መግረፍቲ ተሰኒፉ ምንባሩ ዝገለጹ ምንጭታት ኣብ እዋኑ ግቡእ ሕክምናዊ ረድኤት ዘይገበረሉ ህግደፍ የውሃንስ ባሲሎስ ኣብ ሕክምና ዓሪፉ ንምባል መታን ክጥዕምን ኣብ ኣጋኣ ሙማቱ ንሆስፒታል ሓሊበት ከም እተወሰደን ልክዕ ሰዓት ሽዱዽተ ናይ ንግሆ 18 መጋቢት ሂወቱ ከምዝሓለፈት ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

የውሃንስ ባሲሎስ (ዱባ) ከባቢ መንደፈራ ኣብ እትርከብ ዓዲ-ኢታይ እትበሃል ቊሸት ዝተወልደ ኮይኑ ሂወቱ ብንግዲ ዝመርሕ ዝነበረ ዜጋ እዩ። ንሱ ብኣካያዲት ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ወ/ሮ ፋናን ብርጋዴር ጀነራል ስምኦንን ተጠቂኑ ቅድሚ ክልተ ዓመት ካብ ዝነብረሉ ከተማ መንደፈራ ተወሲዱ ብዘይ ዝኾነ ፍሉጥ ክስን ፍርድን ኣብ ወንጀል መርመራ ዝጸነሐ እዩ።

ምንጭታትና ሓቢሮሞ ከምዘለዉ ፥ ብርጋዴር ጀነራል ስምኦን ሰለስተ መዓልታት ቅድሚ እታ የውሃንስ ባሲሎስ ዝሞተላ ዕለት ናብ ወንጀል መርመራ ብምብጻሕ ንየውሃንስን ከምኡ መግቢ ናይ ምሕሳም ኣድማ ዘካይዱ ዘለዉ ክልተ እሱራትን ብቐጥታ ረኺቡ ፥ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣድማ ብተቛወምቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝተወደበ ከምዝኾነን ኣምሳያኡ ኣብ ልዕሊኦም ገዚፍ ሓደጋ ክወርድ ምዃኑን ኣፈራሪሁዎም ምንባሩ ተቓሊዑ ኣሎ።

ድሕሪ ምብጻሕ ብርጋዴር ጀነራል ስምኦን ፥ ኣብ ልዕሊ እቶም 3 እሱራት ቀጻሊ መግረፍቲ ክፍጸም ከምዝቐነየን ተሓቢሩ ብምህላዉ ድማ ጠንቂ ሞት የውሃንስ ንምግማቱ ዘጸግም ኣይመስልን።

እቶም መግቢ ናይ ምሕሳም ኣድማ ዘካይዱ ዘለዉ እሱራት ንከባቢ 3 ዓመታት መእሰሪኦም ምኽንያት ከይተነግሮም ኣብ ሸላታት ዝተዳጎኑ ኮይኖም፥ ብዛዕባ ህላዌኦምን ኩነታቶምን ንዝኾነ መቕርብ ከይንገር ዝተኸልከሉ እዮም። እቶም እሱራት ዝፈለሙዎ መግቢ ናይ ምሕሳም ኣድማ ንካልኦት እሱራት ተጨባጢ ኣብነት ከይከዉን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊኦም ሕሱም ስጒምቲ ክወስድም ምዃኑ ብኣጋኡ ተኣሚቱ ነይሩ እዩ።

መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዘማሕድረን ልዕሊ 360 ኣብያተ ማእሰርትን ምስጢራውያን መዳጎኒ መዓስከራትን ዓሰረታታት ኣሽሓት ዜጋታትና  ብዘይ ክስን ፍርድን ተሓዪሮም ይሳቐዩን ይቕተሉን ምህላዎም ይፍለጥ።

ብኻልእ ወገንመንግስቲ ኤርትራ ጽምብል መበል 25 ዓመት ናጽነት ንምምዕራግ ብዝብል- ካብ ግብጺ ነፈርቲን ኣብረርቲን ክልቃሕ መደብ ሰሪዑ ከምዝርከብ ወኪል ድምጺ መድረኽ ካብ ከተማ ኣስመራ ሓቢሩ።

ወኪልና ነዚ ዝሓበረ፥ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንትን ሓይሊ ኣየርን ዝተዋጸአት 6 ዝኣባላታ ጉጅለ ፥ ምስ መንግስቲ ግብጺ ተዘራሪባ ነፈርቲን ኣብረርትን ብልቓሕ ንምምጻእ ብ 16 መጋቢት ኣብ ሰዓታት ወጋሕታ ካብ ኣስመራ ናብ ግብጺ ከምዘምረሐት ኣብ ዘረጋገጸሉ እዩ።

ዝበዝሑ ኣባላት ሓይሊ ኣየር ኤርትራ   ምስ ነፈርቶም ካብ ሃገር ኣምሊጦም ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዑቕባ ክሓቱ ብምጽናሖም ፥ እቲ ሓይሊ ኣየር ወተሃደራውን ሰባውን ዓቕሙ ኣዚዩ ኣንቆልቊሉ ከምዘሎ ይፍለጥ። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ዱበይን ካልኦት ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን ንበረራዊ ትምህርቲ ዝተላእኩ ኤርትራውያን ኣብ ዘዘለዉዎ ዑቕባ ምሕታቶም ግሉጽ እዩ።

እዚ ስለዝኾነ ፥ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ ሃገር ተሪፈን ንዘለዋ ነፈርቲ ሓይሊ ኣየር ኣብ ጽምብል ነጻነት ዘብርር ዓቕሚ ሰብ ካብ ወጻኢ ሃሰዉ ክበሃል ብጥብቂ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ጥራይ ዘይኮነ ፥ ነፈርቲ ኲናት ብኽራይ ኣምጺኣካ ምስሉይ ወተሃደራዊ ብቕዓት ምምስካር ኣብ ዘኽእሉ ኣማራጺታት ክስራሕ እዉን ስለዘተሓሳሰበ – እዚ ናብ ግብጺ ኣመልኪቱ ዘሎ መገሻ እታ ጉጅለ ከምእተመደበ እዩ ወኪልና ዝሕብር።

ኣብ ትልሂትን ስፖርታዊ ምዝንጋዓትን ዝነጥፋ ግብጻውያን ጉጅለታት ንምክራይ እዉን መደብ ብምህላዉ ፥ ካብ ኮሚሽን ባህልን ስፖርት ኤርትራ ክልተ ሰባት ምስታ ጉጅለ ተጸንቢሮም ከይዶም ኣለው። ከምዝግለጽ፥ ብዙሓት ፍሉጣት ድምጻውያንን ስነጥበበኛታትን ካብ ሃገር ስለዘርሓቚ ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍ ብሓፈሻ ኣወሃሃዲ ሽማግለ በዓልት ድማ ብፍላይ ልዑል ወጻኢታት ብምግባር በቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቃንዛ ዘይጽለዉ ንኤርትራ ከም ቱሪስት ዝበጽሕ ዋ ዘ-ማስዩ እምበር ዘየታሓድሩ ግዝያውያን ደረፍቲ ንምኽታብ ላዕልን ታሕትን ይብል ኣሎ።

ህዝብና ኣብ’ዚ እዋን እዚ መቐረት ሓርነት እምበር እምበር ወቕታዊ ዝዳኸር ጽምብልን መሻፈኒ ድግስን ከምዘየድሊዮ ኣሚኑ ነቲ ጽምብል ባህጊኳ እንተዘይብሉ መንግስቲ ግን ነቲ ኣብ ዝሓለፉ 25 ዓመታት ዝተኾመረ ሽግራት ንሙጉልባብ ነቲ በዓል ገዚፍ ባጀትን ሙሉእ መዝነትን ሂቡዎ ከምዘሎ ተፈሊጡ። በዚ መሰረት ነቶም ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝርከቡ ደገፍቱ ናይ መጓዓዝያኦምን መጻንሒኦምን ወጻኢታት ንምሽፋን ልዑል መጠን ገንዘብ ሰሊዑ ናብ ሃገር ንምእታዎም ኣብ ስራሕ ይርከብ ።

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →