Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ካብ ሱዳን ናብ ሊብያ ዘምርሑ ዝነበሩ 4 ኤርትራውያን ብሓደጋ ዓሪፎም

By   /  March 25, 2016  /  Comments Off on ካብ ሱዳን ናብ ሊብያ ዘምርሑ ዝነበሩ 4 ኤርትራውያን ብሓደጋ ዓሪፎም

    Print       Email

human-traffickingካብ ሱዳን ናብ ሊብያ ንዘምርሑ ስደተኛታት ዝጸዓነት መኪና ብ 19 መጋቢት ኣብ ከባቢ ምስራታ በጺሓ ናብ ትራብሉስ እንዳምረሐት ብምግምጣላ 4 ኤርትራውያንን 7 ኢትዮጵያውያንን ሂወቶም ከምዝሰኣኑን 16 ካልኦት ድማ ብጽኑዕ ከምዝቖሰሉን ምንጭታትና ሓቢሮም።

ምንጭታትና ካብቲ ሓደጋ ብሂወት ንዝደሓኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብተሌፎን ኣዘራሪቦም ከምዘረጋገጽዎ፥ መራሒ እታ መኪና ካብ ዓቐን ንላዕሊ ሰባት ጽዒኑ ከይኣክል ፥ ብሓሺሽ ተሰኒፉን   ነታ መኪና ብክቱር ናህሪ የጒይያን ምንባሩ ክፍለጥ እንከሎ ፥ ብሰንኪ እዚ እቲ ሓደጋ ኣዚዩ ክኸብድ ከምዝኸኣለ ኣረዲኦም።

ብ 22 መጋቢት እዉን ፥ ኣብ ጭውያ ዝወፈሩ ዕጡቓት ተወልድቲ ጫድ 17 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከበኦም 26 ስደተኛታት ኣሳፊራ ናብ ሰሜናዊ ክፋል ሊብያ ተምርሕ ዝነበረት መኪና ከምዝሓዙ ፥ ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ፈሊዮም ወሲደሞም ስለዘለዉ ድማ ደሃዮምን ኩነታቶምን ንምፍላጥ ዛጊት ከምዘይተኻእለ ይግለጽ ኣሎ።

ካብ ሱዳን ናብ ሊብያ ደስኪሉ ዝጸንሐ ዋሕዚ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዝተዓጻጸፈ መልክዑ ይሕይል ምህላዉ ዘመልክቱ ምንጭታትና ፥ ባህርያዉን ሰብ-ኣምጸኦን ሓደጋታት ጠንቂ ሞትን መጭወይትን ልዑል ቊጽሪ ስደተኛታት ይኾኑ ከምዘለዉ የተሓሳስቡ።

ኣብዚ እዋን እዚ ማዕበል ማእከላይ ባሕሪ ዝሃድኣሉ ቅንያት እዩ እንዳተባህለ ካብ ሱዳን ናብ ሊብያ ዝውሕዝ ዘሎ ኤርትራዊ ይዛይድ እዩ ዘሎ።

ላዕለዋይ ወኪል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኣህጉራዊ ውድብ ስደትን ይገልጽዎ ከምዘለዉ፥ ኣብ’ዚ እዋን እዚ ማእከላይ ባሕሪ ንኽሰግሩ ኣብ ማያዊ ገማግማት ሊብያ ብሓፈሻ ከተማ ትራብሎስ ድማ ብፍላይ ተኣኻኺቦም ናይ ዘለዉ ኣፍሪቃውያንን ኤስያውያንን ስደተኛታት ቊጽሪ ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ከምዝበጽሕ እዩ።

    Print       Email

You might also like...

ሓድሽ ንቡር፡ ኣዚዩ ሓደገኛ ክስተት!!

Read More →