Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ብመራሕቱ ዝተጠለመ ህዝቢ

By   /  March 22, 2016  /  Comments Off on ብመራሕቱ ዝተጠለመ ህዝቢ

    Print       Email
TORTUREኣብዚ ሰሙን እዚ ምፍታሕ ናይቶም ብመንግስቲ ኤርትራ ንኣስታት ሸሞንተ ዓመታት ተታሒዞም ዝጸንሑ  ኣርባዕተ ጂቡታውያን ናይ ኩናት ምሩኻት ቀንዲ መዛረቢ ዛዕባ ማዕከናት ዜና  ኮይኑ ቀንዩ ኣሎ። እቲ ዘዛርብ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ምፍትሖም ዘይኮነስ ብዛዕባ እቲ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ተሓቲቱ ክህቦ ዝጸንሐ ክሕደት እዩ። ኣብ ሓደ እዋን ” ምስ ጂቡቱ ዝኾነ ይኹን ግጭት ኮነ ናይ ተዂሲ ምልውዋጥ ኣይነበረን። ኩሉ እዚ ዝበሃል ዘሎ ከኣ ተጻባእትና ንኸጻብቡልና ዝኣለምዎ ተንኮልን ጸለመን እዩ።” ኢሉ ነይሩ።
ሽዑ፡ እቲ ፍጻሜ ካብተን “በጽሓኩም!” ተባሂለን መርድእን ጥፍኣትን ደቀን ዝተሓበራ ስድራ-ቤታት ኤርትራ ስለዘይተሓብአ፡ እቲ ኣጋጢሙ ዝተባህለ ኩናት ከኣ ዜጋታት ኤርትራ ዝተሳተፉዎ ኣብ ዶብ-ኤርትራ ዝተፈጸመ ውግእ ስለዝነበረ ህዝቢ ኤርትራስ ድሮ ፈሊጡዎ ነይሩ እዩ።  ጥልመትን ክሕደትን ናይዚ ሕድርን መብጽዓን ሰማእታት ረጊጹን ጠሊሙን ሃገር ዝርምስ ዘሎ ርእሰ ብሄር ኣጸቢቑ ፈሊጡዎ ስለዝጸንሐስ ኣይተገረሀን ኣይተገረመን እውን።
ዓለም እውን ኣብቲ ዝሓለፈ ልዕሊ 10 ዓመታት ባህሪያትን ጠባያትን እዚ ይሁዳ ሃገር ውልቀ መላኺ ኣጸቢቓ ኣጽንዓቶስ፡ ጉዳይ ኢሳይያስ ካብ ጉዳይ ፖለቲካ ምስ ጉዳይ ጥዕና ስለዘተሓሓዘቶ ብክሕደቱ እምብዛ ኣይተገረመትን፤ ዘገርማ ነገር እንተልዩ ግን እዚ ን30 ዓመታት ተቓሊሱ ብዙሕ መርሪን ጽንኩርን ሰጊሩ ብሉጻት ደቁ ከፊሉ ናጽነቱ ዘረጋገጸ ህዝቢ ከመይ ገይሩ እዩ ነዚ ብመላእ ህዝቢ ተፈንፊኑ ንዘሎ ውልቀ መላኺ ክጻወሮን ክጸሮን ክኢሉ ዝብል እዩ – ሓቂ ከኣ እዩ።
ምኽንያቱ ዓለም፡ ህዝቢ ኤርትራ ብሓደ መላኽን ጨቋንን ስርዓት ይግዛእ ከምዘሎ፣ እቲ ስርዓት ኣብ መስከረም 2001 ለውጢ ስለዝጠለቡን ኣካይዳና ነዐሪ ስለዝበሉን ጥራሕ ሚኒስተራትን ጀነራላትን ዝርከቡዎም ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ግንባርን ፡ጋዜጠኛታት  ብሕትን፡ ከምኡ እውን ካብቲ ናይ ግዜ ገደብ ዘይብሉ ግዱድ  ሃገራዊ  ኣገልግሎት  ኮብሊልኩም ወይ  ክትሃድሙ  ፈቲንኩም ዝተባህሉ፡ ካብ 5000-10,000 ዝበጽሑ ዜጋታት ኣብ ፈቐድኡ ጎዳጉድን ኮንተይነራትን ኣሲሩ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ንቡር መስርሕ ፍርዲ የሳቕዮም ከምዘሎ ስለዝፈልጥ፡ ጭካኔን ዕብዳንን ኢሳይያስ ኣይጠፍኣን እዩ።  ስለዚ እዩ ከኣ ዓለምና፡ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ህዝቡ ዝብትንን ሃገር ዝርምስ ዘሎ ውልቀ መላኺ ክሳብ መዓስ እዩ ክጻወሮ ብምባል ማዕረ እቲ ህዝቢ እትጭነቕን እትሻቐልን ዘላ።
ስለዚ ነብሲ ወከፍ ህዝቢ ኤርትራ፡ ብውልቅን ብሓባርን፡ ብዛዕባ ህይወቱን ሃለዋቱን፣ ናብርኡን መነባብሮኡን፣ ስርዓተ ፍትሑን ምምሕዳሩን፣ መሰላቱን ግቡኣቱን ኪሓስብን ከስተንትን የድልዮ ኣሎ። ህዝቢ ኤርትራ ዋላ እውን ድሕሪ ናጽነቱ ክሳብ እዛ ለይቲ ሎሚ እዚኣ  ብሕሱም ምልኪ ይርገጽን ይግፋዕን እዩ ዘሎ። ስለዝኾነ በቲ ኩቡር ዋጋ ዝኸፈለሉ ተጋድሎ ሓርነታዊ ክብረት ክረክብ ስለዘለዎ ነብሱ መርሚሩ ውልቃውን ሓባራውን መሰሉ ከረጋገጽ ዳግም እጅግኡ ክስብስብ ይግባእ።
ሽዑ እዮም ከኣ እዞም ኣብ ሃገረ ጂቡቲ ብመንግስቶም ተኻሒዶም ዝርከቡ ናይ ኩናት ምሩኻት ደቁን፡ ኣብ ፈቐድኡ ኩርናዓት ሃገር ኣብ ልዕልን ትሕትን ምድሪ ብሕሱም ግፍዒ ተቐይዶም ዘለው ዜጋታትን ናጻ ወጺኦም እፎይታን መስተርሆትን ዝረኽቡ።
እዚ ስርዓት እዚ ነዛ ብደም ሰማእትታ ዝነጽሀት ቅድስቲ ኤርትራና ብጉቦን ብልሽውናን ሓሚሱ፡ ክቡር ባህላን ልምዳን ዘሪጉ፡ ስሰዐን በለጽን ኣንጊሱ፡ ዘርኢ ቂምን ክፋእን ዘሪኡ ክብትናን ከጥፍኣን ኣንቂዱ ስለዘሎ፡ እቶም ብሕድርን መብጽዓን ሰማእታት እንቕየድ ደቃ ግዜ ከይወሰድናን ግዜ ከይሓለፈናን ከነድሕና ክንበራበር ይግባእ።

 

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →