Loading...
You are here:  Home  >  Columns  >  Current Article

መድረኽ ሰማዕቲ፡ ርእይቶ ሃብተኣብ ካብ ስዊዘርላንድ

By   /  March 20, 2016  /  Comments Off on መድረኽ ሰማዕቲ፡ ርእይቶ ሃብተኣብ ካብ ስዊዘርላንድ

    Print       Email

ሓርነት ኤርትራን ህዝባን ብውሽጣዊ ዓቕምና ክኸውን ይግባእ

ዝበርኩም ረድዮ መድርኽ

እዛ ሎሚ ዝሰደልኩም ዘልኹ ጽሕፍተይ ካልኣይቲ ምኻና እያ። ናብ ኩቡር ህዝቢ ኤርትራ ከተቕርቡለይ ዘሎኒ ልዑል እምነት እንዳ ገለጽኩ ኣብ ጉዳየይ ክኣቱ።

ታሪኽና ባዕልና ክንዛረበሉ ግዴታና ስለዝኾነ ሎሚ ብርዐይ ኣልዕለ ድምጸይን ርኢቶይን ክጽሕፍ በታ ዘላትኒ ዓቕሚ ነቒለ ኣለኹ። እዛ እንኾርዓላን እንሕበነላን ኤርትራ ዋላ እካ ሎሚ ሓሲሙና ኣደዳ ስደትን መከራን እንተኾና፣ ዝሓለፍናዮ ንሓልፎን ዘሎና መሪር ተመክሮ ቀሊል ሰለ ዘይነበርን ዘይኮነን፣ ኤርትራና ምድሪ ሰላምን ስኒትን ሓበን ምድሪ ራህዋን ልምዓትን ምድሪ ፍትሕን ሕግን ርትዕን ዜጋታታ ኮሪዕም ዝነብሩላን ዝሕበኑላን ንሽሻያ ብማዕረ ዘቃደሱላን ኤርትራ ንምፍጣር ርሑቕ ኣይክኸውንን እዩ። ነዚ ንምፍጣር ግን ከምቲ ንናጽነትና ዝኸፈልናዮ ረዚን ዋጋ ሎሚ ውን ንሓርነት ህዝብናን ሃገርናን ረዚን ዋጋ ንምኽፋልን ነንሕድሕድና ብምጽውዋር ንብዝሑነትና ናብ ሓይሊ ሓድነት ክንቅይሮ ይግባእ።

ህዝቢ ኤርትራን ሰውርኡን ኣብ ቃልሲ ንናጽነት ብዘይ ናይዝኾነ ሓገዝ ኣብ ዓቕሙን ህዝቡን ምስጢር ሓድነቱን ተሞርኪሱ ንዓመጽቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ምስ ደግፍቶም ሓያላን ዓለም ከምዝሰዓረን ናጽነቱ ብደም ቀያሕቲ ደቅና ድኣ እምበር ብትካቦ ከምዜይ ረኽብናዩ ንኹሉና ኤርትራውያን ብሩህ እዩ። ጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራ ምስዚ ኩሉ ዝሓለፍናዮ መስገድላት መሪር ቃልስን ብቐሊሉ ካብ ምጽባእ ክቑጠቡ ከምዘይ ምኻኖም ንኹልና ብሩህ ከምዝኾነ ርዱእ እካ እንተኮነ፣ ኝሕና ኤርትራውያን ግን ንክመጸና ንዝክእል ብድሆታት ንምምካትን ኤርትራና ከም ሃገር ሓንቲ ሕፍርትን ክብርትን ኮይና ምእንቲ ክትነብር ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ዓንዳሪ ስርዓት ምስ ጻህያዩ ብሓይሊ ህዝቢ ተሓግሒጉ ክእለን ሕጋዊ ዝኾነ መቕጻዕቲ ንክዋሃቦ ህዝቢ ኤርትራ ንኹሉ ብድሆታት ናይ ውሽጢን ናይ ደገን ክምክት ይግባእ።

ሎሚ ንናይ ድፕሎማሲ ምጥዕዓም ተባሂሉ ወይ ውን ክም ቃንቃ ፖሎትካ ጸላኢ ጸላኢኻ ፈታዊካ ዝብሃል ምዝሙር ምስ ህዝብና ከምዘይ ሰርሕ ነፍሲ ወክፍ ዜጋ ኣጸቢቑ ክፈልጥ ይግባእ። ንሕና ከም ህዝቢ ናይ ነውሕ ቃልሲ ተመኩሮ ከም ዘሎና ንሰላም ካባና ንላዕሊ ዝደልያ ከምዘየለ ዓለም ብዓለሙ ኣጸቢቑ ይፈልጥ እዩ። እዞም ምእንቲ ህዝብን ሃገርን ዝተከፍሉ ሰማእታት ኣብ ህዝቦም ብዘልዎም እምነትን ፍቕሪ ምሬቶን  ድኣ እምበር ንሓደ ወልቀሰብ ኢሎም ከምዘይ ተሰውኡ ነፍሲ ወክፍና ኣጥዒና ንፈልጥ ኢና። ብደም ጅጋኑ ዘላግጽ ዘሎ ጉጅለ ኢሳያስን ቃርማታቱን ግን ድሕሪ ደጊም ህዝቢ ኤርትራ ፎአ ኢሉ ከም ዝከዓቦም ኣጥዕዮም ስለዝፈልጡ ንህዝቢ ዝጠቕም ሰራሕ ክሰርሑ ኢዮም ኤልካ ምሕሳብ ናይ ቀትሪ ሕልሚ ጥራይ ኢዩ ክኸውን። ካብ ጸባ ዘይተረኽበስ ካብ ማይ ጨባ ከም ዝብሃል ግን ፖለቲካውያን ሓይልታት ኤርትራውን ድምጺህዝቢ ክሰምዓ እንተ ዘይኪኢለን ድለት ህዝቢ ኣብ ምትግባር ድኣ እምበር ፖለቲካዊ ርብሓታትካ ኣብ ምሕላው ክቓለሳ እንተ ኮይነን ህዝብና ልዕሊ ዝኮነ ፖለቲካዊ ሓይሊ ነቒሑ ሰለ ዘሎ ህርመት ልቡን ሕሳቡ ዝድምጽን ኣብ ግብራዊ ስራሕ ብዜይ ናይ ዋዳ ዕዳጋ ሃገራዊ ድሕነቱ ዓቂቡ ዝቃለስ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ጻት ናጻት ተሰሊፍ ዝቃለሰሉ ምንቅስቓስ የድሊ ከምዘሎ ክንግንዘቦ ይግባእ።

ኤርትራን ህዝባን ንዘልኣለም ይንበሩ

ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ነቶም ምእንቲ ብልጽግትን ፍትሓዊትን ኤርትራ ስተሰውኡ ሓርብኛታት ኤርትራ

ሃብትኣብ

ካብ ስዊዘርላንድ

    Print       Email

You might also like...

Eritrea. Southern Debud Zone. Mendefera. EWDFA (Eritrean War Disabled Fighter Association) is an eritrean NGO (non government organisation) for disabled fighters from the 30 years liberation war. Eritrea finaly became independent from Ethiopia in 1993. EWDFA receives funds from Heks (Inter Church Aid) of Switzerland to run a small bakery project in the town. Abraham Gebremedhin lost his eyes during the war. He works every night from 3 AM until 11AM in the bakery. He is at home with his wife and children in the one single room where the entire family lives. His wife serves the coffee while traditionnal bread and popcorns are laid  on the wooden table.  © 2002 Didier Ruef

ንኣካለ ስንኩላን ዘይትኸውን ኤርትራ ናይ መን ኤርትራ እያ።

Read More →