Loading...
You are here:  Home  >  Tigrigna  >  Current Article

ህግደፍ እምበር ህዝቢ ዘይጠለሞም ጀጋኑ ምሩኻት ኩናት ከባቢ ዱሜራ!

By   /  March 29, 2016  /  Comments Off on ህግደፍ እምበር ህዝቢ ዘይጠለሞም ጀጋኑ ምሩኻት ኩናት ከባቢ ዱሜራ!

    Print       Email

ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ ሰነ 2008 ኣበ ከባቢ ዱሜራ ምስ ሰራዊት ጂቡቲ ብዶብ ተሳቢቡ ኣብ ዝተኸየደ ኩናት ዝማረኾም እሞ ንሸሞንተ ዓመታት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ሒዙዎም ዝጸንሐ ኣርባዕተ ጂቡታውያን ምሩኻት ኩናት፡ ብጸቕጢ መንግስቲ ቀጠር ምስለቖቖም፡ ማዕከናት ዜና ዓለም ነዚ ጉዳይ መዛረቢ ኣርእስተን ገይረንኦ ከምዝቐነያ ዝዝከር እዩ። ይኹን እምበር እቲ ክኽሕድን ክእመንን ዘይጽገሞ ስርዓት ህግደፍ፡ ካብ ሰነ 2008 ኣትሒዙ ኣሉ ቐጣን ክብሎ ንዝጸንሐ ጉዳይ ኩናትን ምሩኻትን፡ ሕጂ ኣብ መጋቢት 2016 ከይፈተወ ተገዲዱ ምሩኻት ኩናት ብምፍናው ክእመነሉ ርኢናዮ።

በንጻሩ ግን ስርዓት ኢሳይያስ ኣብቲ ሽዑ ዝተኻየደ ኩናት፡ መንግስቲ ጂቡቲ 19 ኤርትራውያን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ማሪኹ ከምዘሎ ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ ንህዝቡን ንዓለምን ክሒዱ ኣሎ። ይኹን እምበር፡ ኣብዚ ዓለምና ብሓበሬታ ጸቢባቱሉ ዘላ እዋን፡ ስርዓት ህግደፍ ንኹሉ ነገር ክሓብኦን ክዓብጦን ስለዘይከኣለ ማሕበረ ሰብ ዓለም ኮነ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሰነ-2008 ኣብ ዶባት ጂቡቲን ኤርትራን እንታይ ከምዘጋጠመ ኣይጠፍኦምን። እቲ ኩናት፡ ስድራ-ቤትን መቕርብን ዘለውዎም ኤርትራውያ ዜጋታት ደቂ መሬትን ርስትን ዝወዓሉዎን ዝወደቑሉን ኩናት ብምንባሩ፡ ደቆም ዶባትን ልዑላውነትን ሃገር ንምክልኻል ስለዝወደቑ በጽሓኩም ዝተባህሉ ስድራ-ቤታት ኤርትራ ኩናት ምንባሩ ቀደም ፈሊጦም እዮም።

ኣብ ሓደ እዋን ተጣባቒት ሰብኣዊ መሰላት ኤልሳ ጭሩም እውን ዕድል ረኺባ ነቶም ኣብ ኩናት ዱሜራ ዝተማረኹ 19 ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል፡ ብኣካል በጺሓቶምን ስኢላቶምን ነይራ። ስርዓት ህግደፍ ሎሚ ድሕሪ ሸሞንተ ዓመት እቲ ፍጻሜ እውን እንተኾነ ኽሕደቱ ስለዝቐጸለ፡ ነቲ ክሕደት ንምቅላዕ ነቶም የለውን ዝበሃሉ ዜጋታት ኤርትራ ብህይወትን ብኣካልን ከምዘለዉ ንምርኣይ ነቲ ምምራኾም ዝኸሓደን ዝረሰዖምን ስርዓትን ንህዝቢ ኤርትራን መርትዖኣ ብስእሊ ኣቕሪባ። ኣይደንጎዩን ከኣ ካልኦት ግዱሳት ተቓለስቲ ፍትሒ ዜጋታት እውን ዝርዝር ኣስማት እቶም 19 ምሩኻት ኩናት፡ ኣብ ፈይስ ቡክ ብምጥቃዕ ንኽሕደት እቲ ስርዓት ብዝያዳ ኣቃሊዖሙዎ።

ሓያሎ ካብ ተኸታተልቲ መደባትና ከኣ፡ ኣስማት ናይቶም ኣብ ንጡፍ ዕማም ምክልኻል ሃገር እንከለዉ ኣብ ኩናት ዝተማረኹ ጀጋኑ ኤርትራውያን፡ ነቶም ፈይስ-ቡክ ክርእዩን ክጥቀሙን ዕድል ዘይብሎም ዜጋታትና፡ ብሬድዮ ከነቃልሓሎም ስለዝሓተቱና፡ ካብዚ ቐጺልና ዝርዝር ኣስማት እቶም መንግስቶም እምበር ህዝቦም ዘይከሓዶም ጀጋኑና ከነቕርበልኩም ኢና። ኣስዒብና እውን ብዛዕባ እቲ ኣብ ሰነ 2008 ኣብ ዱሜራ ዝተኻየደ ኩናት ኣፍልጦ ምስ ዘለዎም ሽዑ ኣብቲ ከባቢ ምስ ዝነበሩ ክልተ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ነበር ዝገበርናዮ ቃለ መሕትት ከነቕርበልኩም ኢና ክትከታተሉና ንዕድም።

ኣቐዲምና ግን ዝርዝር ኣስማት ናይቶም ብመንግስቲ ጂቡቲ ተታሒዞም ዘለው ምሩኻትና እነሆ።

 1. ሃይለ ገብረመድህን፡ ዓዱ (ዓዲ ባሪን) ንኡስ ዞባ ማይ ዓይኒ፡ ዞባ ደቡብ
 2. ተኽለወይኒ ሓድጉ፡ ዓዱ (ማይ ጎርዞ) ንኡስ ዞባ ማይምነ፡ ዞባ ደቡብ
 3. ኣስፋሃ ኣርኣያ፡ ዓዱ፡ (እምባ ደርሆ) ንኡስ ዞባ ሰረጀቓ፡ ዞባ ማእከል
 4. ሽሻይ ዘካርያስ፡ ዓዱ፡ (ዓደ ኣውዓለ) ንኡስ ዞባ ዓረዛ፡ ዞባ ደቡብ
 5. ዮናስ በረኸተኣብ፡ ዓዱ፡ (ዓዲ ገብሩ) ንኡስ ዞባ ዓዲ ተከሌዛን
 6. ፍሻለ ክብሮም፡ ዓዱ፡ (ዓዲኩቱር) ንኡስ ዞባ ዓዲዃላ፡ ዞባ ደቡብ
 7. ከሰተ ስብሃቱ፡ ዓዱ፡ (ዓዲገረንፊት) ንኡስ ዞባ ላዕላይ ጋሽ ዞባ ጋሽ ባርካ
 8. ንጉሰ ማና፡ ዓዱ፡ (ዓዲዓናጉለ) ንኡስ ዞባ ጎኘ፡ ዞባ ጋሽ ባርካ
 9. ቢንያም መንግስ፡ ዓዱ፡ (ዓዲ ወግሪ) ንኡስ ዞባ መንደፈራ፡ ዞባ ደቡብ
 10. ተስፉ ወልደሚካኤል፡ ዓዱ፡ (ዓዲ ንእዲ) ንኡስ ዞባ ዓረዛ፡ ዞባ ደቡብ
 11. ኣሕመድ ማሓመድ፡ ዓዱ፡ ( ዋዝንተት) ንኡስ ዞባ ሓመልማሎ፡ ዞባ ዓንሰባ
 12. እዮብ ሓይላኣብ፡ ዓዱ፡ (ጋላ ነፍሒ) ዓርበረቡዕ፡ ዞባ ማእከል
 13. በራኺ ተኽለኣብ፡ ዓዱ፡ (ዓዲ ጣፍንፋስ) ንኡስ ዞባ እምኒ ሓይሊ፡ ዞባ ደቡብ
 14. ኩባጃ ሃይለሚካኤል፡ ዓዱ (መቓርጽ ኣልባ) ንኡስ ዞባ ማይምነ፡ ዞባ ደቡብ
 15. ዓፋ ሓምድ ማሕሙድ፡ ዓዱ፡ (ዓዲ ሕጻጽ) ንኡስ ዞባ ሓመልማሎ፡ ዞባ ዓንሰባ
 16. መርሃዊ ተኽለ፡ ዓዱ፡ ( ሰላዕ ዳዕሮ) ዞባ ማእከል
 17. መሓመድ ማሕሙድ፡ ዓዱ፡ (ደምሒና) ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ፡ ዞባ ደቡብ
 18. ተስፉ በየነ፡ ዓዱ (ማይሓ) ንኡስ ዞባ ሰገነይቲ፡ ዞባ ደቡብ
 19. ተስፉ ህብትዝጊ፡ ዓዱ፡ (ዓዲሽሓ) ንኡስ ዞባ መንደፈራ፡ ዞባ ደቡብ

እዞም ኣስማቶም ክንበብ ዝጸንሐ፡ ዝለኣኾም ስርዓት ህግደፍ እምበር ህዝቦም ዘይከሓዶም ብመንግስቲ ጂቡቲ ተታሒዞም ዘለው ጃጋኑ ምሩኻትና እዮም። ይኹን እምበር ስርዓት ህግደፍ ነቶም ዶባትን ልዑላውነትን ክከላኸሉ ዝለኣኾም እሞ ኣብ ዓውደ ኩናት ብጥይት ተሃሪሞም ተወጊኦም ዝተማረኹ ጀጋኑ ፈጺሙ ኣይዘከሮምን። ኣይሓተተሎምን ገና እውን ክሓተሎም ኣይደለየን። ግደ ሓቂ ፍጻሜ ከም ፍጻሜ ክዝከርን ነቲ ፍጻሜ ተኸቲሉ ዝሰዓበ ክውንነት ክዝረበሉ ስለዘለዎ እንተዘይኮይኑ ስርዓት ህግደፍ ንመብጽዓ ሰማእታት ረጊጹ ዝተዋህቦ ሕድሪ ጠሊሙ ህዝቢ ይብትንን ሃገር ይርምስን ከምዘሎ ካብ ማንም ዝተኸወለ ኣይኮነን። ስለዝኾነ እቲ ሕድርን መብጽዓን ሰማእታት ክትግበርን ክኽበርን፡ መላኺ ብጸቕጢን ሓይልን ስዒሩዎን ግሂሱዎን ዘሎ ኩሉ ዓይነት መባእታዊ ሰብኣዊ መሰላት ህዝቢ ክረጋገጽ ዝጽዕርን ዝቃለስን ዘለዎ ኤርትራዊ ደላይ ፍትሒ ነዞም ብመንግስቲ ጂቡቲ ተታሒዞም ዘለው ካብ ማእሰርቲ ተፈቲሖም ሰላማዊ ህይወቶም ንኪመርሑ ምእንቲ ብኹሉ ዝኽእሎ ዘበለ ዓቕምን ክእለትን ንመንግስቲ ጂቡቲን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራትን ኣቤቱታኡ ብምቕራብ ካብ ማእሰርቲ ንክፍትሑን ኣብ ማእሰርቲ ኣብ ዝጸንሑሉ እዋን እውን መንግስቲ ጂቡቲ ንኹነታት ጥዕነኦም ኮነ ኣነባብሮኦም እቲ ንማንም ምሩኽ ክግበር ዘለዎ ኣተሓሕዛ ክገብረሎም ክጽዕር ታሪኽ ይሓቶ ከምዘሎ ዘኪሩ በብዓቕሙ ክነጣጠፍ ይግባእ።

 

    Print       Email

You might also like...

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

Read More →