Tigrigna View All →

ገለ ካብቶም ኣብ ዓዲሃሎ ከቢድ ተቓውሞ ድሕሪ ምግባሮም ናብ ጎላጉል ናሮን ማህሚመትን ዝተላእኩ ኣባላት 29 ዙርያ ውሕጅ ወሲድዎም ሞይቶም። 

By   15 hours ago

ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት፡ ቁጽሮም ዘይተነጸረ ኣባላት 29 ዙርያ  ኣብ ሩባ ማህሚመት ደቂሶም ከለዉ ውሕጅ ከምዝወሰዶም ዝሓበሩ ምንጭታት፡ እዚ ፍጻመ እዚ ኣብ ልዕሊ ስድራቤቶም ከቢድ ሻቕሎት ፈጢሩ ምህላዉ ገሊጾም።     ስድራቤት ናይዞም መንእሰያት ደቆም ውሕጅ ወሲድዎም ከምዝሞቱ ምስፈለጡ ተሻቒሎም ናብቲ ከባቢ ከምዝኸዱ ዝገለጹ እቶም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር፡ እቶም ስድራቤት ናብቲ ቦታ ምስበጽሑ፡ብዛዕባ እቲ ፍጻመ ዝተሓበረ […]

Read More →

ሎሚ 19 ጥቅምቲ ቀሺ ዶክተር ፍጹም ገብረንጉስን ካልኦት ንጹሃን ኣመንቲን ዝተኣስሩሉ መበል 13 ዓመት ሙኻኑ ተሓቢሩ።

By   1 day ago

ሎሚ 19 ጥቅምቲ 2017፡ ቀሺ ዶክተር ፍጹም ገብረንጉስን፡ ቀሺ ዶክተር ተኽለኣብ መንግስተኣብን፡ ቀሺ ገብረመድህን ገብረግዮርጊስን ካልኦት ኣመንቲን ተኸተልቲን፡ መንግስቲ ኤርትራ ናብቲ ኣነ ዘይበልኩኹም እምነት ተወፊኹም ብዝብል ክሲ ዝኣሰረሎም መበል 13 ዓመት ኢዩ።  ብሰንኪ እምነቶም ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ንነዊሕ እዋን ክማስኑ ጸኒሖም ዘለዉ ቀሺ ዶክተር ፍጹም ገብረን፤ ዶክተር ተኽላኣብ መንግስተኣብን  ነጻ ንኽትልቀቑ ‘ንህዝብናን መንግስትናን  በዲልና’ ኢልኩም ይቕረታ ሕተቱ ንዝብል […]

Read More →

ፕረዚደንት ኢሳያስ እቲ ኣብ 31 ጥቅምቲ ዝነቶገ ነድሪ ህዝቢ እንዳበኣሰ ይከይድ ኣሎ ዝብል ገምጋም ስለዝተዋህበ ህዝቢ ንምትህድዳእ ዝዓለመ ሓደ ኮሚቴ ኣቑሙ ምህላዉ ተሓቢሩ። 

By   2 days ago

ፕረዚደንት ኢሳያስ እቲ ኣብ 31 ጥቅምቲ ዝነቶገ ነድሪ ህዝቢ እንዳበኣሰ ይከይድ ኣሎ ዝብል ገምጋም ስለዝተዋህበ ህዝቢ ንምትህድዳእ ዝዓለመ ሓደ ኮሚቴ ኣቑሙ ምህላዉ ተሓቢሩ። እቲ ኮሚቴ ብኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ ዝምራሕ ኮይኑ ሚኒስተር ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ርእሶምን ፈጻሚ ቦርድ ላዕለዎት ኣብያተ ትምህርትን ትካላትን ዶክተር ሃይለ ምሕጹን ዝሃዘ ኢዩ። እቲ ኮሚቴ ሰፊሕ ናይ ህዝቢ ኣኼባታት ከካይድ ተሓቢሩ […]

Read More →

ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ንስንኩላን ተባሂለን ዝለኣኻ ናይ ስንኩላን ዓረብያታት ቀረጽ ኪኸፍላ ምእዛዙ ኣብ ልዕሊ ስንኩላን ከቢድ ቁጠዐ ኣለዓዒሉ። 

By   4 days ago

ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲን ምኽባር ሉዓላውነትን ህይወቶም ዝበጀዉ ኣካለ ስንኩላን: ካብ ቤተሰቦምን ኣዕርኽቶምን ዝለኣኸሎም ዓረብያታት ቀረጽ ኪኸፍላ  ኣቶ ሓጎስ ገብርህይወት ኣዚዙ። እተን ናይ ስንኩላን ዓረብያ ማለት ዊልቸይር ስንኩላን ብዘለዎም ከቢድ ሞግዳእቲ ከም መንቀሳቐሲ ዝጥቁምለን ሙኻኑ ዝፍለጥ ኢዩ። ይኹን ግን ኣቶ ሓጎስ ገብርህይወት ሓደ ስንኩል ካብ ሓንቲ ዓረብያ ንላዕሊ እንተእትዩ ንንንግዲ ክጥቅመላ ኢዩ ብዝብል ጥርጣረ ኩሎም […]

Read More →

ኣብ እዋን ህዝባዊ ናዕቢ 31 ጥቅምቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘርኣዮ ባህርያትን ስጉምታትን ንቡዙሓት ካድረታትን ሓለፍቲን ኣስደሚሙ ምህላዉ ተሓቢሩ።

By   4 days ago

እቶም ምንጭታት ገለ ካብቶም ዘገርሙ ስጉምታት መንግስቲ ኤርትራ ኪዝርዝሩ ከለዉ፡ እቲ ናዕቢ ኣብ ዝተላዕለሉ እዋን ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ንኤሪተል ናይ መዓስከር ሳዋ ናይ ተለፎን ርክብ ብህጹጽ ክዕጾ ከምዝኣዘዘ ሓቢሮም። ኣብ ልዕሊ እዚ ተለፎን ናይ ታወር ናይ ምዕጻው ስጉምቲ፡ ኩሎም ተዓለምቲ 31 ዙርያ ሳዋ ሞባይላቶም ክሕደጉን መደቀሲኦም ተፍቲሽ ኪግበረሎምን ከምዝተኣዘዘ እውን ተሓቢሩ። እቶም ዓለምቲ እቲ ትእዛዝ […]

Read More →

ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣበይቶ እንዳ ኬዝ ቁጽሪ 2ን3ን ናይ መግቢ ምሕሳም ኣድማ ከምዝተኻየደ ተፈሊጡ።

By   6 days ago

ዝበዝሑ ተሳተፍቲ ናይቲ ኣድማ እቶም ኣብ 31 ጥቅምቲ ዝተኣሰሩ ዜጋታት ሙኻኖም ዝሓበሩ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ እቲ ምእዳም እቲ ናይ መግቢ ምሕሳም ኣድማ ክሳብ እዚ ዜና ዝለኣኸሉ ዘሎ ዕለት ይቕጽል ምህላዉ ሓቢሮም። ጠንቂ ናይቲ ኣድማ፡ መርመርቲ ዓዲ ኣቤቶ ዝኾኑ መጀር ሚካኤልን ወዲ ከበደን ብትእዛዝ ጀነራል ፍሊጶስ ወልደዮሃንስ ኣብ ቤትማእሰርቲ ምስጋድ ኣይፍቀድን ኢዩ ኢሎም ነቶም እሱራት ምስጋድ […]

Read More →

ንሕናን ንሕናን እምበርን፡ ‘ሕናን ንሶምን’ ዝብል ቋንቋ ኣብ ኤርትራ ቦታ የብሉን። መልሲ ን’ሸኽ’ ዶክተር ዓብዱሓይ ዩሱፍ

By   1 week ago

ድሕሪ እቲ ኣብ ኣስመራ ብ31 ጥቅምቲ ዝተገብረ ህዝባዊ ናዕቢ፡ ውሑዳት ኤርትራውያንን ወጻተኛታትን ነቲ ጉዳይ ንረብሓኦም ኪጥቀሙሉን ከጽብብዎን ክፍትኑ ጸኒሖም ኣለዉ። እዞም ሰባት ኤርትራውያንን ወጻእተኛታትን ኮይኖም ነዚ ተኸሲቱ ዘሎ ብነናቶም ጸቢብ ኣጠማምታ ክርእዩን ኪምዝምዙን ዝህቅኑ ኢዮም። እቶም ኤርትራውያን እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘስንቖም ናይ ምብትታን ሓበሬታ ከምዘለዎ ስለዝዝርግሑ ከይነፈሩ ከለዉ ንምህዳኖም ዘጸግም ኣይኮነን። እቶም ከደናግሩን ምክትታል ዘድልዮምን […]

Read More →

ግዝያዊ ሙፍቲ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ሱዳን ፖለቲካዊ ዑቕባ ሓቲቱ ምህላዉ ተፈሊጡ። 

By   1 week ago

እቲ ሙፍቲ ናብ ኤምባሲ ሱዳን ክሃድም ዝወሰነሉ ምኽንያት ኣብዚ ተላዒሉ ዘሎ ጉዳይ ንጹር መርገጺ ክወስድ ስለዘጸገሞ ሙኻኑ ምንጭታት ካብ ቤት ጽሕፈት ሙፍቲ ሓቢሮም።    መንግስቲ ንቤት ትምህርቲ ዲያእ ኣኽርያ ኣብ ዝዓጸወሉ እዋን፡ ምስ መርገጺ መንግስቲ ደው ክብል ስለዝሓተቶ፡ በቲ ሓደ ወገን ድማ ህዝቢ መጋበርያ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኢሉ ስለዝኾነኖ፡  እቲ ሙፍቲ ኣብ መንጎ ክልተ ወገን […]

Read More →

31 ጥቅምቲ፡ እቲ ብሻቡኡ ዝተፈልጠ፡ እቲ ድሒሩ ዝተፈልጠ፡ እቲ ክሳብ ሕጂ ዘይተፈለጠ ሓቅታት

By   2 weeks ago

1) እቲ ብሻቡኡ ዝተፈልጠ ሓቂ ሰሉስ 31 ጥቅምቲ ኣስመራ ድሕሪ ናጽነት ርእያቶ ዘይትፈልጥ ኣድማ፡ ሰሚዓቶ ዘይትፈልጥ  ብርቱዕ ቶኽሲ ሰሚዓ። ከምቲ ሬድዮ መድረኽ ሽዕኡ ዝሓበሮ፡ እቲ ሰልፊ ካብ ኣኽርያ እዩ ተበጊሱ። ቀቅድሚ እቲ ሰልፊ ኣብ ዝነበረ ቅንያት፡ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ጉዳትያ ሃይማኖታውያን ኣብያተ ትምህርቲ ብዝተኣሳሰር፡ ካብ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያንን ቤት ትምህርቲ ዲያእ ኣልኢስላምያን ሰባት ክኣስር ቀንዩ ነይሩ። […]

Read More →

ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ 31 ጥቅምቲ ዘጋጠመ ናዕቢ ህዝቢ፡  ክሳብ ናብቲ ደረጃ ክበጽሕ ዝኸኣለ መርኣያ ውድቀት ሃገራዊ ድሕነትና ኢዩ ክብል ንሓለፍቲ ሃገራዊ ድሕነት ብኸቢድ ወንጂሉ።

By   2 weeks ago

ድሕሪ እቲ ዘጋጠመ ናዕቢ ፕረዚደንት ባዕሉ ዝመርሖም ብዙሓት ናይ ሃገራዊ ድሕነት፡ ስለያን ምክልኻልን ኣኼባታት  ይካየዱ ምህላዎም ዝሓበሩ  እቶም ምንጭታት:  ‘ሰልፈኛታት ናብ ማእከል ኣስመራ ክሳብ ዝወርዱ ስለያዊ መሓውርኩም ኣበይ ነይሩ’ ዝብል ሕቶ ብተደጋጋሚ በቲ ፕረዚደንት ይለዓል ምህላዉ ሓቢሮም።   እቲ ፕረዚደንት ድሕሪ እቲ ናዕቢ ቅሳነት ስኢኑ ምህላዎም ዘረጋግጹ ብዙሓት ምልክታት ምህላዎም ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት፡ ፕረዚደንት ኢሳያስ እዚ ናዕቢ […]

Read More →

  Columns View All →

  ሎሚ 19 ጥቅምቲ ቀሺ ዶክተር ፍጹም ገብረንጉስን ካልኦት ንጹሃን ኣመንቲን ዝተኣስሩሉ መበል 13 ዓመት ሙኻኑ ተሓቢሩ።

  By   14 hours ago

  ሎሚ 19 ጥቅምቲ 2017፡ ቀሺ ዶክተር ፍጹም ገብረንጉስን፡ ቀሺ ዶክተር ተኽለኣብ መንግስተኣብን፡ ቀሺ ገብረመድህን ገብረግዮርጊስን ካልኦት ኣመንቲን ተኸተልቲን፡ መንግስቲ ኤርትራ ናብቲ ኣነ ዘይበልኩኹም እምነት ተወፊኹም ብዝብል ክሲ ዝኣሰረሎም መበል 13 ዓመት ኢዩ።  ብሰንኪ እምነቶም ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ንነዊሕ እዋን ክማስኑ ጸኒሖም ዘለዉ ቀሺ ዶክተር ፍጹም ገብረን፤ ዶክተር ተኽላኣብ መንግስተኣብን  ነጻ ንኽትልቀቑ ‘ንህዝብናን መንግስትናን  በዲልና’ ኢልኩም ይቕረታ ሕተቱ ንዝብል […]

  Read More →

  ፕረዚደንት ኢሳያስ እቲ ኣብ 31 ጥቅምቲ ዝነቶገ ነድሪ ህዝቢ እንዳበኣሰ ይከይድ ኣሎ ዝብል ገምጋም ስለዝተዋህበ ህዝቢ ንምትህድዳእ ዝዓለመ ሓደ ኮሚቴ ኣቑሙ ምህላዉ ተሓቢሩ። 

  By   1 day ago

  ፕረዚደንት ኢሳያስ እቲ ኣብ 31 ጥቅምቲ ዝነቶገ ነድሪ ህዝቢ እንዳበኣሰ ይከይድ ኣሎ ዝብል ገምጋም ስለዝተዋህበ ህዝቢ ንምትህድዳእ ዝዓለመ ሓደ ኮሚቴ ኣቑሙ ምህላዉ ተሓቢሩ። እቲ ኮሚቴ ብኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ ዝምራሕ ኮይኑ ሚኒስተር ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ርእሶምን ፈጻሚ ቦርድ ላዕለዎት ኣብያተ ትምህርትን ትካላትን ዶክተር ሃይለ ምሕጹን ዝሃዘ ኢዩ። እቲ ኮሚቴ ሰፊሕ ናይ ህዝቢ ኣኼባታት ከካይድ ተሓቢሩ […]

  Read More →

  ሓርነት ካብ ፍርሂ

  By   2 days ago

  ‘ህዝቢ ካብ መንግስቲ ክፈርህ እንተጀሚሩ መንገዲ ዕንወት ሃገርን ህዝብን ኢዩ፥ መንግስቲ ካብ ህዝቢ ክፈርህ እንተጀሚሩ ድማ መንገዲ ጥዕና ኢዩ’ ክብል ቶማስ ጀፈርሰን ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ገሊጹ ምንባሩ ሰነዳት ታሪኽ ይነግሩ። ኣብ ኤርትራ ንመንግስቲ ዝፈርህ ህዝቢን፤ ንህዝቢ ዘርዕድን ዘስተናዕቕን መንግስቲ ኢዮም ዘለዉ።ንግዚኡ። ኣብ ዝሓለፉ 25 ዓመታት፤ብዝያዳ ድማ ኣብ ዝሓለፉ 15 ዓመታት፤ ዘሰቅቕ ኩነት ህላወ ህዝቢ ኤርትራ […]

  Read More →

  ኣብ እዋን ህዝባዊ ናዕቢ 31 ጥቅምቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘርኣዮ ባህርያትን ስጉምታትን ንቡዙሓት ካድረታትን ሓለፍቲን ኣስደሚሙ ምህላዉ ተሓቢሩ።

  By   4 days ago

  እቶም ምንጭታት ገለ ካብቶም ዘገርሙ ስጉምታት መንግስቲ ኤርትራ ኪዝርዝሩ ከለዉ፡ እቲ ናዕቢ ኣብ ዝተላዕለሉ እዋን ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ንኤሪተል ናይ መዓስከር ሳዋ ናይ ተለፎን ርክብ ብህጹጽ ክዕጾ ከምዝኣዘዘ ሓቢሮም። ኣብ ልዕሊ እዚ ተለፎን ናይ ታወር ናይ ምዕጻው ስጉምቲ፡ ኩሎም ተዓለምቲ 31 ዙርያ ሳዋ ሞባይላቶም ክሕደጉን መደቀሲኦም ተፍቲሽ ኪግበረሎምን ከምዝተኣዘዘ እውን ተሓቢሩ። እቶም ዓለምቲ እቲ ትእዛዝ […]

  Read More →

  ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣበይቶ እንዳ ኬዝ ቁጽሪ 2ን3ን ናይ መግቢ ምሕሳም ኣድማ ከምዝተኻየደ ተፈሊጡ።

  By   6 days ago

  ዝበዝሑ ተሳተፍቲ ናይቲ ኣድማ እቶም ኣብ 31 ጥቅምቲ ዝተኣሰሩ ዜጋታት ሙኻኖም ዝሓበሩ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ እቲ ምእዳም እቲ ናይ መግቢ ምሕሳም ኣድማ ክሳብ እዚ ዜና ዝለኣኸሉ ዘሎ ዕለት ይቕጽል ምህላዉ ሓቢሮም። ጠንቂ ናይቲ ኣድማ፡ መርመርቲ ዓዲ ኣቤቶ ዝኾኑ መጀር ሚካኤልን ወዲ ከበደን ብትእዛዝ ጀነራል ፍሊጶስ ወልደዮሃንስ ኣብ ቤትማእሰርቲ ምስጋድ ኣይፍቀድን ኢዩ ኢሎም ነቶም እሱራት ምስጋድ […]

  Read More →

  ኣብቲ ብ31 ጥቅምቲ ዝተኻየደ ሰልፊ ተሳቲፍኩም ተባሂሎም ተኣሲሮም ዝጸንሑ27 ቆልዑ ዝሓለፈ ሮቡዕ 3 ሕዳር ካብ ቤትምእሰርቲ ተለቒቖም

  By   6 days ago

  ኣብቲ ብ31 ጥቅምቲ ዝተኻየደ ሰልፊ ተሳቲፍኩም ተባሂሎም ተኣሲሮም ዝጸንሑ 27 ቆልዑ ዝሓለፈ ሮቡዕ 3 ሕዳር ካብ ቤት ማእሰርቲ ተለቒቖም። እቶም ካብ 9 ክሳብ 15 ዓመት ዝዕድመኦም ቆልዑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብድሆ ተኣሲሮም ዝነበሩ ኮይኖም  ስድራቤቶም ተጸዊዖም ዋሕስ ኪኾኑን ክፍርሙን ተገዲዶም ኣለዉ። ብዕለት 31 ጥቅምቲን ድሕሪኡን  ካብ ከባቢ ጎደና ሓርነትን  ኣኽርያን  ዝተኣሰሩ ዜጋታት ቁጽሮም 856 በጺሑ ኣሎ። ።እቶም እሱራት ኣብ ኩለን ኣብያተ ማእሰርቲ ፋሕ ኢሎም […]

  Read More →

  ኣብቲ ብ31 ጥቅምቲ ዝተኻየደ ሰልፊ ተሳቲፍኩም ተባሂሎም ተኣሲሮም ዝጸንሑ27 ቆልዑ ዝሓለፈ ሮቡዕ 3 ሕዳር ካብ ቤትምእሰርቲ ተለቒቖም

  By   6 days ago

  ኣብቲ ብ31 ጥቅምቲ ዝተኻየደ ሰልፊ ተሳቲፍኩም ተባሂሎም ተኣሲሮም ዝጸንሑ 27 ቆልዑ ዝሓለፈ ሮቡዕ 3 ሕዳር ካብ ቤት ማእሰርቲ ተለቒቖም። እቶም ካብ 9 ክሳብ 15 ዓመት ዝዕድመኦም ቆልዑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብድሆ ተኣሲሮም ዝነበሩ ኮይኖም  ስድራቤቶም ተጸዊዖም ዋሕስ ኪኾኑን ክፍርሙን ተገዲዶም ኣለዉ። ብዕለት 31 ጥቅምቲን ድሕሪኡን  ካብ ከባቢ ጎደና ሓርነትን  ኣኽርያን  ዝተኣሰሩ ዜጋታት ቁጽሮም 856 በጺሑ ኣሎ። ።እቶም እሱራት ኣብ ኩለን ኣብያተ ማእሰርቲ ፋሕ ኢሎም […]

  Read More →

  መንግስቲ ሱዳን ብዕለት 24/10 ኣብ ገዳርፍ ተኣሲሮም ዝነበሩ  137 ዝኮኑ ኤርትራውያን ብመንገዲ ኣዲባራ ናብ ኤርትራ ከም ዝስጎገ ተፈሊጡ፣

  By   1 week ago

  እዞም ካብ ሸገራብን ከሰላን ናብ ካርቱም ንምእታው ይፍትኑሉ ኣብ ዝነበሩ እዋን ኣብ ከባቢ ሒሳሒሳ ብዕለት 12/10  ዝተታሕዙ ዜጋታት  ነፍሲ ወከፎም 5000 ጂነ ድሕሪ ምክፋሎም ናብ ኤርትራ ከም ዝሰጎጎም ምንጭታት ካብ ከሰላ ይሕብሩ፣ መንግስቲ ሱዳን ኣብዚ ዓመት ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ከም ዝሰጎገ ይፍለጥ፣ፖሎቲካዊ ናጽነትን ናይ ምንባር መሰልንተነፊጎዎ ናብ ጎራባብቲ ኤርትራ ዝስደድ  ዘሎ ኤርትራዊ ንመሰላቱ ዝቆመሉን ዝጣበቀሉን […]

  Read More →

  መደረኽ ሃገራዊ ዘተ (መሃዘ) ጋዜጣዊ መግለጺ ሕዳር 6: 2017

  By   2 weeks ago

     ኣስታት ኣርባዕተ ዓመት ይገብር፡ ብሰንበት 02 ለካቲት 2014 ምምስራት መድረኽ ሃገራዊ ዘተ (መሃዘ) ተቓሊሑ። እዚ ብስራት’ዚ ኣብ ህዝብና ተስፋ፡ ትጽቢት፡ ከምኡ’ውን ሕቶታት ኣለዓዒሉ። ብድሕሪ’ዚ ግን መድረኽ ዋላ’እኳ ውሑዳት ኣገደስቲ ሸቶታት እንተኣመዝገበት፡ ንነብሳ ናብ ሓደ ሂወት ዘለዎ ሓያል ውዳበ ብምስግጋር፡ ንጹር ቅርጽን ኣገባብ ኣሰራርሓ ዝወነነ፡ ንኣባላቱ ወይ መላፍንቱ ምሉእ ዋንነት ናይ’ቲ ዕላማ ክወስዱ ዘብቅዕ ኣሰራርሓ […]

  Read More →

  ሓይልታት ምክልኻል፡ ኣብ ጎድኒ ፍትሓዊ ጻውዒት ዲኻ ደው ክትብል፡ ወይስ መጋበርያ ዓመጽ ኢኻ ክትከውን መልስኻ እተፍልጠሉ እዋን ሕጂ ኢዩ።

  By   2 weeks ago

  ኣብዛ እዋናዊት ዓለም: ኣብ ዝኾነ ት ሃገር፡ ዝለዓለ  ሓላፍነት ሰራዊት ምክልኻል  ምውሓስ ቅዋም’ዩ። ኩሎም ካልኦት ዕማማት ሰራዊት: ኣብ ውሽጢ እዚ ዓንኬል ዝሕቆፉዮም።ምኽንያቱ  ምክልኻል ዶባትን ሰማያትን፡ ምኽባር ሉዓላውነት:  ተሳታፍነት ኣብ ሃገራዊ ልምዓት፡ ምስታፍ ኣብ ሃገራዊ በዓላት ወዘተ ኣብ ትሕቲ ምኽባር ቅዋም ዝርከቡ ዝርዝራት ስለዝኾኑ። ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ውን እዚ ውራይዚ እዩ ቀንዲ ዕማሙ። እቲ  ኣብ መሰረታት […]

  Read More →

   Arabic View All →

   وزاري عربي طارئ بالقاهرة وسط توترات سياسية

   By   1 day ago

   يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا بمقر الجامعة العربية في القاهرة  بعد ظهر اليوم الأحد بناء على طلبالسعودية  لبحث “انتهاكات” إيران في الدول العربية، و”تقويضها للأمن والسلم العربيين”، وسط توقعات بأن يغيب وزير خارجية لبنان جبران باسيل عن الاجتماع لتفادي أي مواجهة مع السعودية وحلفائها بشأن إيران. ويسبق الاجتماع الوزاري اجتماعا للجنة الرباعية العربية المعنية بالتصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية العربية التي تضم مصر والسعودية والإمارات والبحرين وبحضور الأمين […]

   Read More →

   المنتدى الوطني للحوار بيان صحفي …/نوفمبر6/2017

   By   2 weeks ago

       قبل أربع سنوات تقريبا، في يوم الأحد الموافق للثاني من فبراي2014 أعلن منتدى الحوار الوطني تأسيسه  للجمهور. لقد أثار الحدث الامال والتوقعات كما أثار بعض  الأسئلة  ايضاً. وفي حين يقر المنتدى الوطني للحوار  ببعض الإنجازات الجديرة بالذكر، إلا أنه  لم يستفد على نحو فعال من كرم الجمهور وحسن نواياهم. لم ينجح في التحول […]

   Read More →

   ماذا يحدث في إريتريا؟

   By   2 weeks ago

   قبل أن نتحدث عن التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة الإريترية أسمرة، والتي أدت لأول مرة إلى خروج مظاهرات حاشدة قابلتها السلطات الأمنية بالرصاص الحي، يجدر بنا أن نقدم لمحاتٍ عن هذا البلد الإفريقي الذي يُعد ضمن أكثر بلدان العالم قمعاً وانتهاكاً لحقوق الإنسان. أكثر بلدان العالم عُزلة وفقراً إريتريا واحدة من أكثر بلدان العالم عزلة […]

   Read More →

   مسؤولة أممية تؤكد أن معاناة المهاجرين تزداد سوءا

   By   2 weeks ago

     أفريقيا تشهد حركة هجرة جلها غير نظامي إلى أوروبا وسط شكاوى واسعة من العنصرية والتهميش (غيتي-الفرنسية) أكدت مسؤولة أممية الاثنين أن معاناة المهاجرين تزداد سوءا مع اتساع الفجوة القائمة بمجال حقوق الإنسانحول العالم، وسط دعوات للتعاون بين الدول الأفريقية لخدمة مصالح مهاجري القارة السمراء. وأكدت لويس أغبور، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، خلال افتتاح […]

   Read More →

   تحذيرات سودانية من عواقب المشاركة في الصراع اليمني

   By   3 weeks ago

   عماد عبد الهادي-الخرطوم تجددت الدعوات في السودان لسحب القوات السودانية من اليمن، وترددت تلك الدعوات مرة أخرى داخل البرلمان ومن بعض الأحزاب المشاركة في حكومة الوفاق الوطني التي حذرت من عواقب تلك المشاركة في الحرب اليمنية على السودان. وينشر السودان عددا من جنوده في اليمن منذ عامين ضمن قوات عاصفة الحزم التي تقودها السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن. وبينما يحذر المطالبون بسحب القوات […]

   Read More →

   ملتقىى فرانكفورت للتحول والعمل المشترك

   By   4 weeks ago

   ملتقىى فرانكفورت للتحول والعمل المشتر مذكرة تفاهم الملتقى التشاوري المنعقد في الترة من 20 – 22 أكتوبر 2017 بمدينة فرانكفورت الالمانية بمشاركة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الارترية انعقد في مدينة فرانكفورت الالمانية بدعوة من المنتدى الارتري للحوار ملتقى تشاوري بين القوى السايسية ومنظمات المجتمعالمدني الارترية في الفترة من 20- 22 اكتوبر 2017م ز وخرج […]

   Read More →

   FND ملتقى  التعاون التحويلي منتدى الحوار الوطني

   By   1 month ago

   [email protected]   تصريح صحفي 9   أكتوبر/2017 في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز رؤية موحدة و العمل المشترك بين تنظيمات المعارضة السياسية  ومنظمات المجتمع  المدني الإريترية ، يعقد منتدى الحوار الوطني بالتعاون مع  إري- بلات فورم ، ملتقى تشاوري تحت شعار من أجل التمكين، إعادة التركيز، و لنكن ذوي صلة، في الفترة مابين ، 20-22 أكتوبر 2017. […]

   Read More →

   السودان: رفع العقوبات حافز لمكافحة الاتجار بالبشر

   By   1 month ago

   اعتبر قائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) رفع العقوبات الأميركية عن بلاده حافزا لقواته لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، وذلك في سياق الترحيب الرسمي بالخطوة الأميركية. يُشار إلى أن الإدارة الأميركية -قبل رفع العقوبات- أضافت السودان الأسبوع الماضي إلى قائمة الدول المتهمة بالتقاعس عن إيقاف الاتجار بالبشر. وقد طالب بيان للخارجية السودانية برفع البلاد من […]

   Read More →

   السعودية تسمح للمرأة بقيادة السيارات

   By   2 months ago

   المرأة السعودية منعت من قيادة السيارات لعقود طويلة (الجزيرة) أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مساء الثلاثاء أمرا بمنح المرأة حق قيادة السيارات، ونشرت وكالة الأنباءالسعودية أمرا ملكيا يخول المرأة هذا الحق الذي منعت منه لعقود. واستند المرسوم الملكي إلى “ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع […]

   Read More →

   وثيقة كامبل بنرمان.. حقيقية أم مزيفة؟!

   By   2 months ago

   العشرات من الكتاب والباحثين منذ أواسط القرن العشرين، والتي يعدونها أساساً لفهم خلفيات إنشاء مشروع يهودي صهيوني في فلسطين لدى القوى الإمبريالية الغربية؛ أصبحت أقرب إلى “الأحجية” لأننا لم نجد لها حتى الآن مصدراً علمياً موّثقاً، يمكن الاعتماد عليه وفق مناهج البحث العلمي. وفي الأشهر الماضية تابعتُ -على أكثر من صعيد- الجدل حول هذه الوثيقة، كما انتشر […]

   Read More →

    English View All →

    Zimbabwe coup latest news: Robert Mugabe SACKED – military appoint new leader

    By   1 day ago

    ZIMBABWE President Robert Mugabe has been sacked and replaced by his former deputy Emmerson Mnangagwa, according to Zanu-PF party sources. Here is the latest news and live updates. Emmerson Mnangagwa installed as new leader of Zimbabwe’s ruling Zanu-PF party Zanu-PF sources say Robert Mugabe has been removed from office Mugabe met military again today for […]

    Read More →

    Forum for National Dialogue (FND) Press Release (November 6, 2017)

    By   2 weeks ago

      Almost four years ago, on Sunday, February the 2nd 2014, The Forum for National Dialogue (FND) announced its formation to the public. The event raised hope and expectations as well as questions. While the FND acknowledges some worthy achievements, it has not effectively capitalized on the public’s generous and unearned good will. It failed […]

    Read More →

    Simmering Tension Between Islamic School, Government Led to Protests in Eritrea

    By   2 weeks ago

    Unusual acts of defiance against government demands led to protests last week in Eritrea’s capital, Asmara, according to experts who study the region. The rare protests were the culmination of nearly two years of back-and-forth between the Ministry of Education and leaders of the Diaa Islamic School of Asmara, who defied government orders aimed at […]

    Read More →

    Eritrea protest update: defiance and calls for unity

    By   3 weeks ago

    I have received this from a contact working through the ‘Freedom Friday’ network. Martin Activists from yesterday’s protest are sending a call for national unity against PFDJ actions against religious schools. In an impassioned appeal for unity across all faiths the activists stated: “Unsurprisingly the regime is attempting to taint this as a religious move […]

    Read More →

    Security Message for U.S. Citizens: Protests in Asmara

    By   3 weeks ago

    The U.S. Embassy has received reports of gunfire at several locations in Asmara due to protests.  The Embassy advises U.S. citizens to avoid the downtown area where protests appear to be more prevalent.  Streets in the downtown area may be closed, and police continue to maintain a significant presence. Even demonstrations intended to be peaceful […]

    Read More →

    Authoritarianism in Eritrea and the Migrant Crisis Backgrounder by Zachary Laub

    By   3 weeks ago

    Tens of thousands of Eritreans have arrived at Europe’s shores in recent years seeking asylum. They make up a significant share of the unprecedented stream of migrants and refugees making their way to the European Union, undertaking dangerous journeys while challenging the bloc to find a collective response consistent with the protection principles embodied in international law. […]

    Read More →

    Memorandum of Understanding; Forum for National Dialogue (FND) CONFERENCE ON TRANSFORMATIVE COLLABORATION (CTC) Reset. Refocus. Be Relevant. 20-22 October 2017

    By   4 weeks ago

    Shared National Vision, United Action and Transition to Democracy in Eritrea This Memorandum of Understanding is the outcome of the CONFERENCE ON TRANSFORMATIVE COLLABORATION (CTC) and of the discussion and understanding reached among Eritrean civil society and political organisations that met from 20 to 22 October 2017 in Frankfurt, Germany. VISION A multicultural, democratic and […]

    Read More →

    Forum for National Dialogue (FND) CONFERENCE ON TRANSFORMATIVE COLLABORATION (CTC) Reset. Refocus. Be Relevant. 20-22 October 2017

    By   1 month ago

    Press Release: (October 9, 2017) In an ongoing effort to promote a Shared Vision and United Action among the Eritrean opposition organizations, civil and political, the Forum for National Dialogue, with the facilitation of Eri-Platform, is convening a conference under the theme, Conference on Transformative Collaboration: Reset, Refocus & Be Relevant between 20-22 October 2017. The main objective […]

    Read More →

    ‘Make Life Difficult for Others’: President Isaias’ and Other Sadistic Personality’s Motto

    By   1 month ago

    Mon, 02 Oct 2017 When most of us think of sadism, we think of either the violent psychopath or the use of dominance and pain to accentuate sexual pleasure. But there is a difference between sadistic behavior and a sadistic personality. Although psychopaths can be instrumen-tally aggressive and hostile to the point of murder, only when the […]

    Read More →

    How art can be a force for development in Africa

    By   2 months ago

    If Africa can promote its stars on the global stage, it can change Africa’s image to reveal a continent of innovators who give to the world, writes Austen-Peters [Akintunde Akinleye/Reuters] by Bolanle Austen-Peters Bolanle Austen-Peters is the founder of Terra Kulture, an art, culture, lifestyle, and educational centre in Nigeria. If Africa is the cradle of civilisation, […]

    Read More →

     Radio View All →