Tigrigna View All →

‘ቐጽሪ ተቓውሞ ተዳኺሙ ኢዩ’ እቲ ኻልእ ዘመተ ናይ መንግስቲ ኤርትራ!

By   18 hours ago

ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ነብሲ ወከፍ ዝተዓመጸሉ ዘመን ኣንጻር ዓመጽቱ ኪለዓል ጸኒሑ ኣሎ። ኣብ እዋን መግዛእትታ ጥልያንን ኢንግሊዝን ደሓር ጎብጣ ኢትዮጲያ፡ ብዙሓት ሓርበኛታት ዝመርሕዎን ኣእላፍ ሰባት ዝሰዓብዎን ሃገራዊ ምንቅስቓሳት ተኻይዶምሲ ንምጅማርን ምዕዋትን ብረታዊ ቃልሲ ኣበሲሮም ኢዮም። ብኣንጻሩ፡ ኩሎም ዓመጽቲ ነቲ ዝገዝእዎ ዝነበሩ ህዝቢ ኤርትራ ብራዕድን ሓይሊን ከንበርክኽዎ ጽዒሮም ኢዮም። ህዝቢ ብሓይሊ ምንብርካኽ ከምዘይከኣል ኣጸቢቖም ይፈልጡ ስለዝነበሩ […]

Read More →

ብዉሑዳት ሰበስልጣንን ስድራቤቶምን ካብ ህዝብን ሃገርን ተሰሪቑ ኣብ ባንክታት ወጻኢ ተቐሚጡ ዘሎ ገንዘብ ክሳብ 1.8 ቢልዮን ዶላር ከምዝበጽሐ ተፈሊጡ።

By   5 days ago

ዝበዝሐ ክፋል ናይቲ ብሰበስልጣን ካብ ህዝቢ ዝተሰረቐ ገንዘብ ኣብ ስዊዘርላንድ፡ ቻይና፡ ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ቆጵሮስ፡ ዱባይ፡ ህንዲ፡ ተቐሚጡ ከምዘሎ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ  ገሊጾም። እቲ ርእሰማል ብዶላርን ብወርቂን ተቐሚጡ ዘሎ ኮይኑ ብዓይነትን ብገንዘብን ኣብ ክልተ ዝተኸፈል ኢዩ። ኢዩ። እቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ንኩባንያ ነቪሱን ብዓይነት ከምዘለዎ ከቐምጥዎ ዝኣዘዞም 500 ሚልዮን ዶላር ዘውጽእ ጥረ ወርቂ፡ ቅድሚ 2 ዓመት ብ5 […]

Read More →

ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ንዝተፈላለዩ ሰባት ካብ ፍርቂ ሚልዮን ክሳብ ሓደ ሚልዮን ድላር ብምሃብ ብስሞም ንግዲ ከካይዱሉ የዋፍር ኣሎ።

By   1 week ago

ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ዓለማት ብፍላይ ድማ ኣብ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ንዝነብሩ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኮይኖም ኣብ ክንድኡ ክነግዱን ካብ ኣታዊታቱ ኮሚሽን ክህቦምን ውዕላት ይገብር ኣሎ። እቶም ዜጋታት ብጥንቃቐ ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝተመረጹ ኮይኖም፡ መብዛሐተኦም ናይ ቀረባ ኣዝማድ ኣቶ ሓጎስ ገብርህይወት ወይ መቕርብ ናይ በዓልቲ ቤት ፕረዚደንት ወይዘሮ ሳባ ሙኻኖም […]

Read More →

ክፍሊ ስለያ ወጻኢ ሃገራዊ ድሕነት ንተሳተፍቲ ናይቲ ኣብ ኢስታንቡል ዝተኻየደ ፌስቲቫል ዝስልዩ ልኡኻቱ ሰዲዱ ምንባሩ ተሓቢሩ። 

By   2 weeks ago

እቶም ብክፍሊ ስለያ ወጻኢ ሃገራዊ ድሕነት ንፌስቲቫል ኢስታንቡል ዝተላእኩ ዜጋታት ኩሉ ወጻኢታቶም ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተሸፈነ ኮይኑ፡ ከም ተቓወምቲ ወይ ውን ‘ኣብቲን ኣብዝን ዘየለዉ’ ኮይኖም ዝቐርቡ ኮይኖም ምስ ማእከላይ ቤትጽሕፈት ስለያ ወጻኢ ቀጥታዊ ርክባት ዘለዎምን ስሩዕ ክፍሊት ዝኽፈሉን ሙኻኖም ተሓቢሩ። መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ናብ ሕሳባት ባንክ ውሑዳት ሰበስልጣን ዘእትዎ ብርክት ዝበለ ሚልዮናት ስዒቡ ዝመጽእ  ካልኣይ ዝዓበየ […]

Read More →

50 ዝኾኑ ሃብታማት ኤርትራውያን ኣብ ዱባይ ንሓድነትን ሞያዊ ጥርናፈን ዝዝቲ ኣኼባ ኣካይዶም።

By   2 weeks ago

50 ዝኾኑ ኣውፈርቲ: ነጋዶን: ወነንቲ ንግዳዊ ትካላትን ዝርከብዎም  ሰብ ጸጋ ርእሰማል፡ ኣብ ዱበይ ብናቶም ተበግሶ ዝተወደበ ኣኼባ ኣካይዶም። እቶም ኤርትራውያን ሰብ ጸጋ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ‘ልክዕ ኢዩ ሃብቲ ጌርና ኣሎና፡ ርእሰማል እውን ኣኻዕቢትና ኣሎና ፤የግዳስ ጥርናፈ ፤ ሞያዊ ምትሕግጋዝ ፤ ከምኡ ውን ባህሊ ኣንተርፕረነርነት ምኹስኳስን ምምዕባልን ይሓተና ክብሉ ዘትዮም። እቶም ኤርትራውያን ኣብቲ ኣኼባ ሃገራውነቶምን ፍቕሪ […]

Read More →

 ሌ/ኮነረል ጸገዛኣብ ባርያጋብር ኣምለሶም “ኩሑል” ከምኡ ውን ተለንተ ሰመረ ጉዑሽ ኣፈወርቂ  ዝተባህሉ ኣባላት ስለያ ብዕለት 03/09/2017 ሰዓት 9.45 ናይ ምሸትኣብ ከባቢ ኣዲባራ ሞይቶም ከም ተረኸቡ ተፈሊጡ። 

By   2 weeks ago

እዞም ኣብ ስለያ ምክልካል ዝሰርሑ ዝነበሩን ኣብ ከረን ቤት ጽሕፈት ዝነበሮም  ዛጊት ብወግዒ ቀታሊኦም እኳ እንተዘይተገለጸ: ገለ ምንጭታት እቶም ክልተ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ብስለያ እዚ ምዕራብ ተቐንጺሎም ዝብል ሓበሬታ ከምዝበጽሖም ይሕብሩ። እቶም ክልተ ግዳያት ብናይ ብሬን ጠያይቲ ኣካላቶም ተበሳሲዑ ከም ዝጸንሐ ዝሓበሩ እቶም ምጭታት፡ ቅድሚ ሰሙን ምስኦም ዝነበረ ዶክዩመንት ሒዞም ካብ ቤትጽሕፈቶም ተሰዊሮም ስለዘለዉ ተኸታተሉ […]

Read More →

ብርክት ዝበሉ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት  ንሓደ ‘ኣውፋሪ’ ብነጻ ጉልበት ኣይነገልግልን ብምባል ኣዲሞም።

By   2 weeks ago

ይኹን ግን እቶም ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ትሕቲ ሓደ ሃብታም ኣውፋሪ ብነጻ ጉልበት እንተዘይሰሪሖም ኣብ ልዕሊኦም ከቢድ ስጉምቲ ክውሰድ ሙኻኑ ተሓቢሮም ኣለዉ። እቲ ኣውፋሪ ካብ ዓዲ ጥልያን ናብ ኤርትራ ዝኣተወ ሃብታም ኤርትራዊ  ኮይኑ፡ መንግስቲ ኤርትራ 2000 ገዛውቲ ክሰርሕ ናይ ወፍሪ ዕድል ዝሃቦ ኢዩ። እቶም ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ንረብሓ ናይ ሓደ ሃብታም ኣብ ዝውዕል ዕዮ ክንሰርሕ ፍቓደኛታት ኣይኮናን […]

Read More →

3ይ መወዳእታን ክፋል ሓበሬታ ካብ ዴሞክራስያውያን ባእታታት ምንቅስቓስ ንፍትሓዊ ለውጢ  (3)

By   2 weeks ago

ለበዋን መደምደምታን ዝኸበርኩም ሬድዮ መድረኽ  ኣብ ዝሓለፈ ጽሑፍና፡ ኣብ ዝገበርናዮ ገምጋም ብሙሙርኳስ፡ ኣብቶም ንሃገራውነት ዘምዝኑ ዓበይቲ ሃገራዊ ጉዳያት ዘለኩም ሉዓላዊ መርገጺታት፡ ናጽነት መስመርኩም ኣብ ምሕላው ዝተኸተልኩሞ ኣገባብን ብልጫታቱን፡ ለውጢ ካብ ውሽጢ ከምዝመጽእ ምእማንኩምን ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይኑ ለውጢ ንምምጻእ ዝቃለስ ዘሎ ባእታታት ዲሞክራሲ ዘለኩም ኣኽብሮት ዘለዎ ልዑል ተቐባልነትን፡ ዘተቓለሉ ብርክት ዝበሉ ነጥብታት ዘርዚርና ነይርና። […]

Read More →

2ይ ክፋል ሓበሬታ ካብ ዴሞክራስያውያን ባእታታት ምንቅስቓስ ንፍትሓዊ ለውጢ  (2)

By   3 weeks ago

ዝኸበርኩም ሬድዮ መድረኽ ኣብ ዝሓለፈ ጽሑፍና፡ኣብዚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ነቲ ኣብ ሓጺር እዋን ዝረጋገጽ ፍትሓዊ ለውጢ ንምምጻእ ንአነካይዶ ዘሎና ዴሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኣብ ዝገምገምናሉ እዋን፡ ተራ ሬድዮ መድረኽ ዕዙዝ ሙኻኑ ብነቐፌታዊ ዓይኒ ዘርዚርና ምንባርና ብምሕባር ዘለና ምጋም ኣቕሪብና ነይርና። ከም መቐጸልታ ናይቲ ዝሓለፈ ትሕዝቶ፡ ኣብዚ ዝቕጽል 2ይ ክፋል ጽሑፍና፡ ኣብ ርክባትና ዝተላዕለን ዝቐረበን ርእይቶታትን ለበዋን ምሕያል ሬድዮ መድረኽ ነቕርብ። 4) ኣብቶም ንሃገራውነት ዘምዝኑ ዓበይቲ ሃገራዊ ጉዳያት ዘለኩም ሉዓላዊ መርገጺታት ብኹሎም […]

Read More →

ሓበሬታ ካብ ዴሞክራስያውያን ባእታታት ምንቅስቓስ ንፍትሓዊ ለውጢ (1)

By   3 weeks ago

ዝኸበርኩም ሬድዮ መድረኽ ኣብዚ ኣብ ውሽጢ ሃገር፡ ነቲ ኣብ ሓጺር እዋን ዝረጋገጽ ፍትሓዊ ለውጢ ንምምጻእ ንአነካይዶ ዘሎና ዴሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ዝግምግም፡ መጻኢ መደባት ዘርቕቕ፤ ርክባት ይካየድ ኣሎ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ዝለኣኽናልኩም ሓበሬታ ተነጺሩ ከምዘሎ: ለውጢ ዘይተርፍ ሙኻኑ መንግስቲ ኤርትራ እውን ተገንዚብዎስ፤ መዓስ ሙኻኑ ጥራይ ኢዩ ኪግምት ዝጽዕር ዘሎ። ኣብዚ ጽሑፍ’ዚ ብዛዕባ እቲ ዘካየድናዮ ገምጋም ኣይኮናን […]

Read More →

  Columns View All →

  ኩሎም ናይ ጣዕሳ ወረቐትን 2%ን ከፊሎም ዝመላለሱ ዝነበሩ ዜጋታት ክወሃቦም ዝጸንሐ ሓለፋታት ካብ 7 መስከረም 2017ጀሚሩ ከምዝተሰረዘ ተሓቢሩ። 

  By   3 days ago

  እዞም ኣርባዕተ እዋን ዝተመላለሱ ናይ ጣዕሳ ፎርም ዝመልኡ እንዳተባህሉ ንግዳዊ ትካላትን ካልእ ሓለፋታትን ክወሃቦም ዝጸንሐ ዜጋታት ብሙሉኦም ተለሊዮም ከምሰቦም ኣተሓሕዛ ክግበረሎም ዝብል መምርሒ ናብ ምምሕዳራት ተመሓላሊፉ ምህላዉ ዝገለጹ ምንጭታት ድሮ እቲ ትግባረ ብዙሕ ሓላፍ ዘላፍ ሳዕቤናት ከምዘኸተለ ሓቢሮም።    እዞም ብስግረ ዶብ ብሊብያን ሲናይን ሓሊፎም ናብ ሃገራት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ካልእ ክፍለ ዓለማትን ዝኣተዉ ዜጋታት ንዝኸፍልዎ […]

  Read More →

  ንናጽነትን ምስ ባርነትን ምውድዳር ንሰማእታትን ክብሪ ዝወደቑሉ ዕላማን ሙግዳእ ኢዩ

  By   3 days ago

  ብዙሓት ሰባት ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ኩነታት ብም’ግ’ን’ዛብ ኣብ እዋን ደርጊ ይሓይሽ ነይሩ፡ ካብ ግዜ መግዛእቲ ንላዕሊ ሎሚ ሓሲሙ ወዘተ ክብሉ ይስምዑ ኢዮም። ገለ ሰባት እውን ናጽነት እዚ ተኾይኑ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ትርጉም ኣይነበሮን ወይ ውን ኪካየድ ኣይነበሮን  ይብሉ ኣለዉ። እዞም በሃልቲ ዝዝንግዕዎ ዘለዉ ሓቂ እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ንእዋን ባርነት ዘዘክር ዘሎ ሽግር፡ ምስ ምምጻእ […]

  Read More →

  መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ብመድረኽ ዝተፈነወ ንምጽንጻን ዝምልከት ዜና ትሕዝቱኡ ብምጥዋይ ኮነ ኢሉ ናብ ህዝቢ ራዕዲ ዘእቱ ወረ ይዝርግሕ ምህላዉ ተፈሊጡ።

  By   7 days ago

  መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ብመድረኽ ዝተፈነወ ንምጽንጻን ዝምልከት ዜና ትሕዝቱኡ ብምጥዋይ ኮነ ኢሉ ናብ ህዝቢ ራዕዲ ዘእቱ ወረ ይዝርግሕ ምህላዉ ተፈሊጡ።  በዚ መሰረት ብርክት ዝበሉ ሃገራዊ ድሕነት ዘዋፈሮም ናይ 03 ዘራጋሕቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ፡ መንግስቲ ኤርትራ፡ንነብሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ገዝኡ ከሎ ከይተረፈ ክሰምዕን ክርኢን ዘኽእሎ ዝተራቐቐ መሳርሒ ኣምጺኡ ኣሎ ዝብል ወረ ይነዝሑ ምህላዎም ምንጭታት ካብ ኣስመራ ገሊጾም። እቶም […]

  Read More →

  ናይ ቦኽሪ ውላድ ሓዘን ከይተደበሰ፤ ናይቲ ሕሳስ ልደ መርድእ ክሳብ መዓስ ?

  By   1 week ago

  ዝሓሸት ጽባሕ ናይ ዳርጋ ኩሎም መንግስታት ዓለም ቴማ ኢዩ። ይግበርዎ ኣይግበርዎ ንዕኡ ይጽዕሩ፤ መብዛሕተኦም። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ግን ህዝቢ ኤርትራ መታን ጽባሕ ካብ ሎሚ ዝኸፍአት መዓልቲ ክትኮኖ ዝብል ቴማ ሒዙ ኢዩ ዝሰርሕ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕሰም ካብ ትማሊ ሎሚ፤ ካብ ሎሚ ጽባሕ፤ እንዳኸፍአ ዝኸይድ ኩነታት ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ዜናታት ሬድዮ መድረኽ ከም እተኸታተልኩሞ  ካብ […]

  Read More →

  ኣብ ቁጠባዊ ሓርነት ዘይተሃንጸ ፖለቲካዊ ሓርነት ከቶ ክህሉ ኣይክእልን

  By   2 weeks ago

  ብርክት ዝበሉ ነጋዶ፡ ኣውፈርቲ፡ሰብ ዋኒን ትካላት ዝርከብዎም ኤርትራውያን ሰብ ጸጋ፡ ኣብ ዱበይ ተራኺቦም ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ዘትዮም ኣለዉ። እቲ ተበግሶ ካብ ውሽጦም ዝነቐለ ብሙኻኑ ደራኺ ሓይሊ ናይቲ ዝመጽእ መደባቶም ከምዝኸውን ኣየማትእን። ከምቲ እቶም ሰብ ጸጋ ኣብ ኣኼባታቶም ዝገምገምዎ ጥርናፈ፡ ብሓባር ምስራሕ ብዓቢኡ ድማ ዕዮታቶም ብመንጽር መጻኢ ኩነታት ሃገሮም ናበይ ገጹ ኢዩ ክእንፍት ምምርማር ኣገዳሲ ኢዩ። […]

  Read More →

  ብርክት ዝበሉ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት  ንሓደ ‘ኣውፋሪ’ ብነጻ ጉልበት ኣይነገልግልን ብምባል ኣዲሞም።

  By   2 weeks ago

  ይኹን ግን እቶም ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ትሕቲ ሓደ ሃብታም ኣውፋሪ ብነጻ ጉልበት እንተዘይሰሪሖም ኣብ ልዕሊኦም ከቢድ ስጉምቲ ክውሰድ ሙኻኑ ተሓቢሮም ኣለዉ። እቲ ኣውፋሪ ካብ ዓዲ ጥልያን ናብ ኤርትራ ዝኣተወ ሃብታም ኤርትራዊ  ኮይኑ፡ መንግስቲ ኤርትራ 2000 ገዛውቲ ክሰርሕ ናይ ወፍሪ ዕድል ዝሃቦ ኢዩ። እቶም ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ንረብሓ ናይ ሓደ ሃብታም ኣብ ዝውዕል ዕዮ ክንሰርሕ ፍቓደኛታት ኣይኮናን […]

  Read More →

  3ይ መወዳእታን ክፋል ሓበሬታ ካብ ዴሞክራስያውያን ባእታታት ምንቅስቓስ ንፍትሓዊ ለውጢ  (3)

  By   2 weeks ago

  ለበዋን መደምደምታን ዝኸበርኩም ሬድዮ መድረኽ  ኣብ ዝሓለፈ ጽሑፍና፡ ኣብ ዝገበርናዮ ገምጋም ብሙሙርኳስ፡ ኣብቶም ንሃገራውነት ዘምዝኑ ዓበይቲ ሃገራዊ ጉዳያት ዘለኩም ሉዓላዊ መርገጺታት፡ ናጽነት መስመርኩም ኣብ ምሕላው ዝተኸተልኩሞ ኣገባብን ብልጫታቱን፡ ለውጢ ካብ ውሽጢ ከምዝመጽእ ምእማንኩምን ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይኑ ለውጢ ንምምጻእ ዝቃለስ ዘሎ ባእታታት ዲሞክራሲ ዘለኩም ኣኽብሮት ዘለዎ ልዑል ተቐባልነትን፡ ዘተቓለሉ ብርክት ዝበሉ ነጥብታት ዘርዚርና ነይርና። […]

  Read More →

  ኣብ ብርክት ዝበሉ ዓድታት ጋሽ ባርካ ለበዳ ሕማም ሽሮኽ (Cholera) ኣትዩ ከምዘሎ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ሓቢሮም።

  By   2 weeks ago

  ኣብ ብርክት ዝበሉ ዓድታት ጋሽ ባርካ ለበዳ ሕማም ሽሮኽ (Cholera)ኣትዩ ከምዘሎ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ሓቢሮም። ሕማም ሸሮኽ ኣብ  ዓድታት መንሱራ፡ ጎልጅ፡ ሃይኮታ፡ ፡ታይኪናባ፡ ኣይኮታ ብሰፊሑ ኣትዩ ምህላዉ ዝሓበሩ ምንጭታት መድረኽ፡  ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ማእከላት ክሊኒካቱ ORS ስለዘይብሉ ንህዝቢ ክልተ ማንካ ሽኮር 4 ማንካ ጨው በጽቢጽኩም ስተዩ ይብሎም ምህላዉ ተሓቢሩ። ምምሕዳር ጋሽ ባርካን ሚኒስትሪ ጥዕናን ብዛዕባ እቲ ተላባዒ ሕማም ከይተገደሱ […]

  Read More →

  2ይ ክፋል ሓበሬታ ካብ ዴሞክራስያውያን ባእታታት ምንቅስቓስ ንፍትሓዊ ለውጢ  (2)

  By   2 weeks ago

  ዝኸበርኩም ሬድዮ መድረኽ ኣብ ዝሓለፈ ጽሑፍና፡ኣብዚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ነቲ ኣብ ሓጺር እዋን ዝረጋገጽ ፍትሓዊ ለውጢ ንምምጻእ ንአነካይዶ ዘሎና ዴሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኣብ ዝገምገምናሉ እዋን፡ ተራ ሬድዮ መድረኽ ዕዙዝ ሙኻኑ ብነቐፌታዊ ዓይኒ ዘርዚርና ምንባርና ብምሕባር ዘለና ምጋም ኣቕሪብና ነይርና። ከም መቐጸልታ ናይቲ ዝሓለፈ ትሕዝቶ፡ ኣብዚ ዝቕጽል 2ይ ክፋል ጽሑፍና፡ ኣብ ርክባትና ዝተላዕለን ዝቐረበን ርእይቶታትን ለበዋን ምሕያል ሬድዮ መድረኽ ነቕርብ። 4) ኣብቶም ንሃገራውነት ዘምዝኑ ዓበይቲ ሃገራዊ ጉዳያት ዘለኩም ሉዓላዊ መርገጺታት ብኹሎም […]

  Read More →

  ኣብ ብርክት ዝበሉ ዓድታት ጋሽ ባርካ ለበዳ ሕማም ሽሮኽ (Cholera) ኣትዩ ከምዘሎ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ሓቢሮም።

  By   2 weeks ago

  ኣብ ብርክት ዝበሉ ዓድታት ጋሽ ባርካ ለበዳ ሕማም ሽሮኽ (Cholera)ኣትዩ ከምዘሎ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ ሓቢሮም። ሕማም ሸሮኽ ኣብ  ዓድታት መንሱራ፡ ጎልጅ፡ ሃይኮታ፡ ፡ታይኪናባ፡ ኣይኮታ ብሰፊሑ ኣትዩ ምህላዉ ዝሓበሩ ምንጭታት መድረኽ፡  ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ማእከላት ክሊኒካቱ ORS ስለዘይብሉ ንህዝቢ ክልተ ማንካ ሽኮር 4 ማንካ ጨው በጽቢጽኩም ስተዩ ይብሎም ምህላዉ ተሓቢሩ። ምምሕዳር ጋሽ ባርካን ሚኒስትሪ ጥዕናን ብዛዕባ እቲ ተላባዒ ሕማም ከይተገደሱ […]

  Read More →

   Arabic View All →

   وثيقة كامبل بنرمان.. حقيقية أم مزيفة؟!

   By   2 weeks ago

   العشرات من الكتاب والباحثين منذ أواسط القرن العشرين، والتي يعدونها أساساً لفهم خلفيات إنشاء مشروع يهودي صهيوني في فلسطين لدى القوى الإمبريالية الغربية؛ أصبحت أقرب إلى “الأحجية” لأننا لم نجد لها حتى الآن مصدراً علمياً موّثقاً، يمكن الاعتماد عليه وفق مناهج البحث العلمي. وفي الأشهر الماضية تابعتُ -على أكثر من صعيد- الجدل حول هذه الوثيقة، كما انتشر […]

   Read More →

   العتيبة: رفع حصار قطر قبل المفاوضات غير مقبول

   By   4 weeks ago

   في مقابلة مع مجلة “ذي أتلانتك” الأميركية، قال السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة إنّ الدول الأربع التي تحاصر دولة قطر أبلغت الجنرال أنتوني زيني مبعوث وزير الخارجية الأميركي للأزمة الخليجية استعدادها للجلوس حول طاولة المفاوضات مع قطر، شريطة أن تكون الدوحة مستعدة لذلك دون أي شروط مسبقة منها. وفي السياق ذاته اعتبر العتيبة أن مطلب قطر برفع الحصار أولا قبل المفاوضات أمر […]

   Read More →

   أمير قطر يبعث رسالة للأمين العام للأمم المتحدة

   By   1 month ago

   بعث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تتعلق بآخر التطورات على الساحة الدولية، لاسيما الأزمة الخليجية. وقد سَلّمت الرسالة إلى الأمين العام مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني لدى استقباله لها. وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد أول […]

   Read More →

   وزير الخارجية القطري: مبدآن للحوار مع دول الحصار

   By   2 months ago

   وزير الخارجية القطري قال إن بلاده مستعدة للحوار بشرط احترام سيادة الدول وأن ينتج عنه التزامات تبادلية (رويترز) حدد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مبدأين قال إن على دول الحصار أن تحترمهما قبل أن تدخل دولة قطر في حوار معها. وأوضح الوزير القطري في مقابلة مع الجزيرة ضمن برنامج لقاء اليوم يبث لاحقا أن […]

   Read More →

   وزير خارجية فرنسا بالكويت لدعم حل الأزمة الخليجية

   By   2 months ago

   استقبل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي وصل الكويت قادما من السعودية ضمن جولته الخليجية، في حين سيزور الرئيس السوداني عمر البشير الكويت اليوم. وعقد أمير الكويت جلسة مباحثات مع لودريان بحضور وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الصباح، تركزت على سبل تخفيف التوتر في المنطقة. وأفادت مراسلة الجزيرة سمر شدياق بأن الوزير الفرنسي أكد دعم بلاده الكامل لجهود […]

   Read More →

   أردوغان: الاتهامات الموجهة إلى قطر غير عادلة

   By   3 months ago

   جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس السبت تأكيده أنه لن يكون هناك طرف رابح مما قال إنه “خلاف الإخوة” في الخليج، وقال إن أنقرة ترى أن الاتهامات الموجهة إلى قطر “غير عادلة”، وأن العقوبات على الدوحة ليست مبررة. وأوضح أردوغان، في مؤتمر صحفي بمدينة هامبورغ على هامش قمة العشرين، أن “هناك ادعاءات ضد قطر نعتقد بأنها غير عادلة، ونعتقد بأن العقوبات ليست […]

   Read More →

   قطر تصف المطالب بالادعاءات وواشنطن تدعو للتفاوض

   By   3 months ago

   أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن المطالب التي قدمتها دول الحصار لبلاده مجرد ادعاءات يجب دعمها بالأدلة إذا كانت تلك الدول جادة في إيجاد حل للأزمة الخليجية، فيما حث نظيره الأميركي ريكس تيلرسون الدول المعنية بالأزمة على التفاوض، وقال إنه السبيل المثلى لحلها. وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بعد محادثات أجراها في واشنطن […]

   Read More →

   وثيقة تكشف مطالب دول الحصار من قطر

   By   3 months ago

   سلمت الكويت إلى دولة قطر قائمة بمطالب كل منالسعودية والإمارات والبحرين ومصر، وذلك بعد نحو أكثر من أسبوعين من فرض حصار على قطر. وبحسب ما نشرته وكالة “رويترز” نقلا عن مصدر مسؤول في إحدى دول الحصار، تضمنت المطالب خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران والاقتصار على التعاون التجاري معها بما لا يخل بالعقوبات المفروضة على طهران، والإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية […]

   Read More →

   القارة العجوز وظاهرة ترمب

   By   3 months ago

   نبيل شبيب كاتب وباحث إسلامي لن تعود العلاقات الأميركية الأوروبية إلى سابق عهدها منذالحرب العالمية الثانية، حتى وإن أمكن الخروج من المشهد الكاريكاتوري الحالي الذي يظهر فيه الرئيس الأميركي مراهقا سياسيا بإمكانات كبيرة، بينما تظهر أوروبا في موقع الحكمة السياسية وإن كانت تعاني من وطأة أزمات عديدة تذكر بلقبها القديم: القارة العجوز. شرخ قديم متجدد […]

   Read More →

   دعوات إقليمية ودولية لاحتواء الأزمة الخليجية

   By   4 months ago

   تزايدت الدعوات الإقليمية والدولية إلى احتواء الأزمة الخليجية، حيث عرضت كل من المغرب وغينيا التوسط لإيجاد حل، كما أعلنت تركيا مواصلة اتصالاتها مع القادة الإقليميين لحل الأزمة خشية تحولها إلى “أزمة عالمية”، في حين قالت الكويت إنها لن تتخلى عن مساعي رأب الصدع. وفي الرباط، أصدرت وزارة الخارجية المغربية بيانا قالت فيه إن الملك محمد السادس أجرى اتصالات […]

   Read More →

    English View All →

    Remembering the day the Eritrean press died

    By   6 days ago

    Eritrea’s transformation into a police state started with a ban on independent media 16 years ago today. By demolishing the independent media, ceaselessly recycling tired propaganda, and introducing pervasive censorship, Afwerki has created a grim state, writes Zere [Reuters] by Abraham T Zere Abraham T Zere is the executive director of PEN Eritrea in exile. […]

    Read More →

    The U.S. wants to deport more Eritreans. Here’s what would happen if they were forced to return.

    By   4 weeks ago

    NAIROBI — The United States is threatening to apply visa sanctions on Eritrea, one of the world’s most repressive countries, as leverage to force Eritrean authorities to accept its citizens who could be deported from America. “Our goal is to get countries to agree to accept the return of their nationals,” David Lapan, a Department […]

    Read More →

    Malta ‘denies’ Defend Europe anti-migrant boat

    By   1 month ago

    Malta has said a vessel carrying anti-migrant and anti-refugee activists was “not welcome”, allegedly denying the boat from docking on its shore. Far-right members of the Defend Europe group, who were aboard the C-Star vessel, said they were denied port access and a request for water sent out to the vessel, according to a statement […]

    Read More →

    Cycling is isolated Eritrea’s window to the world

    By   2 months ago

    Asmara, Eritrea When Amanueal Tsegay broke away on the second day of this year’s Tour of Eritrea he was accompanied all the way to the finish by pleading and cries from his team car: dai! dai! dai! It’s an Italian word, the first one an Italian will turn to when cheering on an athlete, and it rings […]

    Read More →

    Despite some humanitarian progress in Eritrea, UN relief official urges continued aid to tackle hunger

    By   2 months ago

    John Ging, Director of the Operational Division at the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, briefs the press at the United Nations in New York. 13 July 2017 – The humanitarian situation in Eritrea – which is quite isolated and off the media radars – is “on a positive trajectory” but international donors […]

    Read More →

    The ‘other’ refugees: Eritreans pay the price for African and Western failure

    By   3 months ago

    The escalating asylum seeker crisis in Europe has prompted heated debates. European authorities are clearly not sure how to handle the influx of people onto the continent. Many of the people attempting to enter Europe are fleeing countries in the Middle East and North Africa. The mounting refugee problem in Europe—often seen as a result […]

    Read More →

    Saudi Arabia: Qatar demand list is non-negotiable Doha must ‘amend its behaviour’ or ‘remain isolated’, says Riyadh’s foreign minister Adel al-Jubeir.

    By   3 months ago

    Saudi Foreign Minister Adel al-Jubeir says there will be no negotiations over a list of demands the kingdom and its allies have submitted to Qatar to end a major regional crisis. Asked by reporters on a visit to the United States on Tuesday if the demands were non-negotiable, Jubeir said: “Yes”. “We made our point, we […]

    Read More →

    Turkey dismisses demand to close Qatar military base

    By   3 months ago

    Defence minister says Ankara has no plans to review ties with Qatar, after Arab states issue demands to end Gulf crisis.  Five armoured vehicles and 23 military personnel arrived in Doha on Thursday [Umit Bektas/Reuters] Turkey has rejected a call from four Arab countries to shut down its military base in Qatar, saying the base […]

    Read More →

    Qatari news broadcaster will not be discussed in any negotiations to end blockade against Doha, says foreign minister.

    By   3 months ago

    Al Jazeera staff work inside the network’s headquarters in the capital Doha on June 8 [Naseem Zeitoon/Reuters] Al Jazeera Media Network is an “internal affair” and there will be no discussion about the fate of the Doha-based broadcaster with nations that imposed a blockade on Qatar, its foreign minister says. Reports have suggested countries behind […]

    Read More →

     Radio View All →