Tigrigna View All →

ግፋ ተመሃሮ ኣብ ከተማ ከረን

By   6 days ago

ብዕለት 10/02/2018  ኣብ ከተማ ከረን ኣብ ልዕሊ ምሸታዊ ( ናይ ለይቲ ) ዝመሃሩ ዝነበሩ ተምሃሮ ኣብ ቀጽሪን ውሽጥን ዝመሃሩሉ ዝነበሩ ክላሳት ደፊሮም ብዝኣተዉ ወትሃደራት ብኣልማማ ተገፊፎም ብምዕራባዊ እዚ ዝመሓደር ኣብ ናቅፋ ኣብ ዝርከብ መዐለሚን መዳጉንን  ወትሃደራዊ መዓስከር ተወሲዶም ። እዞም ልዕሊ ዕድመ ኢኹም ብምባል ካብ ቤትምህርቲታቶም ተሰጊጎም ናይ ለይታዊ ትምህርቶም ክከታተሉ ዝጸንሑ ተምሃሮ ብምንስትሪ ትምህርቲ […]

Read More →

ኣብ ኣስመራ ተኹሲ፡ ህድማን ግፋን።   

By   1 week ago

 ኣብ ዞባ ማእከል ብዝተፈጥረ ተኹስን ግፋን ህዝቢ ከምዝተኸላበተ፡ ክልተ ከም ዝተኣስሩ ሓደ ከም ዘምለጠ ኣረጋጊጾም። ነቲ ፍጻሜ ብኸምዚ ይገልጽዎ። ሓደ ካብ ምክልኻል ሰራዊት ዝኾብለለ ኣብ ጸሎት ዝተዓደለ መሬት ጤሳ ተሰሪሑ ዘሎ ሓደስቲ ገዛውቲ ተኻርዩ ይቕመጥ ነይሩ። ሓለፍቱ ምክትታል ገይሮም ካብ ዘለዎ ቦታ ኣሲሮም ከምጽእዎ ትእዛዝ ሂቦም ክልተ ዕጡቓት ሰብ ብረት ሰዲዶሙሉ። ዕለት 09/ የካቲትት ዓርቢ […]

Read More →

ኣብ ልዕሊ እምነታትን ክብርታትን ተኣዊጁ ዘሎ ኩናት ህግደፍ ኪምከት ይግባእ። 

By   2 weeks ago

ኣብ ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ ዓመጽ በብእዋኑ ክዝረበሉን ንፍታሑ ክዝተን ጸኒሑ ኣሎ። ኣብዚ ዘተ እዚ ብዙሕ እዋን ዝዝርዘር ዘሎ እቲ ኣብ ስጋዊ ሰብነትን፡ ኣብ ዝድህሰስን ዝጭበጥን ሸነክ ዝወርድ ዘሎ ስቓይን ዓመጽን ኢዩ። ዝርሳዕ ዘሎ ካልእ ሸነኽ ናይቲ ስቓይ እቲ መፈሳዊን ረቒቕን ክፋል ናይቲ ዓመጽ ኢዩ። ሳዲስት መራሒ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖታዊ እምነታት፡ ብጽእና ስድራቤታት፡ ማሕበራዊ ክብርታት […]

Read More →

ዕቑር ዓቕሚ መንእሰያት ኤርትራ ሓርነት እንተዝረክብ፤ ኤርትራ ብስደተኛታት ዘይኮነስ ብጎብለላት ፍልጠትን ክእለትን ኣብ ዓለም ምተፈልጠት

By   2 weeks ago

ኣብዚ ቅንያትዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዓለም ብፍላይ ድማ ኣብ ጋቦን ኣብ ዝተኻየዱ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራውያን ከምኡውን ናይ ማራቶን ጉያ እግሪ ነቲ ውድድራት ብብቕዓት ዓብሊሎም ኣዚዩ ዕዉት ውጽኢት ኣመዝጊቦም ኣለዉ። ሬድዮ መድረኽ ነዞም ሳላ ብቕዓቶም ስም ሃገሮም ዘጸውዑ፥ ባንዴራ ሃገሮም ልዕሊ ካልኦት በሪኻ ከተንበልብል ዝገበሩ ተቐዳደምቲን ደገፉ ዘይፈሊ ህዝቢን ብፍላይ ድማ ኣፍቃሪ ስፖርት ዮሃና ይብል። ዓወት […]

Read More →

ቃልሲ ንለውጢ ካብ ውሽጢ ኤርትራ

By   2 weeks ago

ለውጢ ንምምጻእ ዝነቐሉ ብርክት ዝበሉ ምንቅስቓስ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ተወዳዲቦም ኣለዉ። እቲ ዝሓየለ ጎኒ ናይዞም ምንቅስቓሳት ካብ ውሽጢ ዝብገሱ፡ ኤርትራ ብናይ ደገ ኣእዳው ኪትጥምዘዝን ክትበታተንን ዘየፍቅዱ፡ ልዕሊ ኩሉ ድማ ድሕነት ሃገር  ዘገድሶም ኢዮም። እቶም ምንቅስቓሳት ዝበዝሑ ብመንእሰያት ዝካየዱ ኢዮም። ብርክት ዝበሉ ኣብ ርእሲ ሙኻኖም ብሰንኪ ዘሎ ኩነታት ነንሕድሕዶም ዘይፋለጡ ኢዮም። ብመሰረት ዘቕረብኩሞ ሕቶ ነቲ ዘጋጥም […]

Read More →

ብኤርትራውያን ውዳበታት ደቀንስትዮ ዝተወደበ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ንዕለት 8 መጋቢት 2018 እኣብ ደንሃግ ኪካየድ ሙኻኑ ተሓቢሩ። 

By   3 weeks ago

ወኪል ሬድዮ መድረኽ ካብ ኤውሮጳ ኣብ ዝለኣኾ ጸብጻብ ኪረጋገጽ ተኻኢሉ ከምዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዓማጺ ስርዓት ኣብ ልዕሊ መላእ ህዝቢ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ደቀንስትዮ ዘውርዶ ዘሎ ግፍዕታት ንምቕላሕን ስለፍትሑ ንምብዳህን ኣብ ቅድሚ ቤት ጽሕፈት ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበኛናታት ዘሄግ ሰፊሕ ሰላማዊ ኪካየድ ኢዩ። እዚ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ክሳተፍዎ ሙኻኑ ዝግመት ሰልፊ ስዒቡ ኣብ […]

Read More →

ሓድሽ ንቡር፡ ኣዚዩ ሓደገኛ ክስተት!!

By   4 weeks ago

ኣብ ቀረባ እዋን ንዕሉላት ምልካውያን ኣመልኪቱ ዝተገበረ ስነፍልጠታዊ መጽናዕቲ፡ ንኹሎም እቶም ምልካውያን መራሕቲ ዝጠምር ባህርያት ክትንትን ፈቲኑ ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ታሪኻዊ እዋናትን ጂኦግራፍያዊ ዝርገሐን ዝነበሩን ዘለዉን ምልካውያን እንታይ ናይ ሓባር ባህርያት ይውንኑ? ስለምንታይ እቲ ዝገብርዎ ይገብሩ? እቲ መጽናዕቲ ን18 ዓመታት ኣእምሮኦም፡ ስነኣእምሮኦምን፡ ኣእምሮኣዊ ቀውሶምን ኣጽኒዑ ዝበጽሖ መደምደምታ ኣቕሪቡ ኣሎ። ብመሰረት እቲ መጽናዕቲ፡ ሕመረት ምልካዊ ባህርያቶም፡ […]

Read More →

መንግስቲ ሱዳን ብቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝካየድ ኮንትሮባንድ ይህግር ኣሎ።

By   1 month ago

ካብ ከሰላ በከባቢ ጉልሳ ኣቢሉ ብርክት ዝበሉ ሃለኽቲ ነገራት ከም በዓል ፊኖ፡ዓታሩ ጋዝ፡እኽሊ፡በርበረ፡ ዝተፈላለዩ መቀያየሪ ኣቅሑ ማኪና  ብመልክዕ ኮንትሮባንድ ናብ ኤርትራ ክኣቱ ብኣባላት ጸጥታ ሱዳን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ጸጥታ እታ ሃገር ውዒሉ ። እዚ ብኣብ ሓለዋ ዶብ ተዋፊሮም ዝነበሩ ኣባላት ጸጥታ ሱዳን ኣብ ትሕቲ ቁጺጺር ዝወዓለ ዘይሕጋዊ ንብረት ብመልክዕ ኮንትሮባንድ  ብ2 isuzi ዝዓይነተንን ካልኦት 6 […]

Read More →

ኣብዚ ሳልስቲ ኣብ ኤርትራ ኣገልግሎታት ፈይስ ቡክን መሰንጀርን ኪዕጾ ከምተወሰነ ተሓቢሩ፥

By   1 month ago

 ካብ ሃገራዊ ድሕነት ናብ ኣገልግሎት ተለኮሚኒከሽን ኤርትራ ብዝተመሓላለፈ መሰረት፡ ብዕለት 10 ናይ 11 ናይ ምሸት ኣገልግሎት ፈይስቡክን መሰንጀርን ከምዝተዓጸወ ተሓቢሩ። ኣገልግሎታት ኣይሞ፡ ቫይበር እውን እንተኾነ ካብ ዓቕሞም ወጻኢ ስለዝኾነ እምበር ንምዕጻዉ ተሓሊኒ ከምዝነበረ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም። ብዘይካ እዚ  ኣብ ከረንን ባረንቱን ዝነበረ ናይ ኢንተርነት ኣቅርቦት ንኣገደስቲ ኣገልግሎት ጥራይ ክወሃብ ከምዝተወሰነ፡  ብፍላይ ኣብ ተሰነይ ዳርጋ ኣገልግሎት ከምዘየለ […]

Read More →

ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ዝገብሮ ዘሎ ሃገር ናብ ገደል እንዳጠፍአት ትም ዝብል እንተኾይኑ፡ ጽባሕ ንግሆ እቲ ንሃገር የጥፈኣ ዘሎ ፕረዚደንት ጥራይ ዘይኮነስ፡ መላእ ህዝቢ ኢዩ ናይ ታሪኽ ተሓታቲ ኪኸውን። 

By   1 month ago

ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ንሃገርና ኤርትራ ብቐረባ ዝጸሉ ቅልጡፍ ምዕባለታት ይዝርጋሕ ኣሎ። ከምቲ ልሙድ መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ዝህቦ ዝኾነ ሓበሬታ ስለዘየሎ ህዝቢ ኤርትራ ብወግዒ ዝፈልጦ ነገር የብሉን። ሬድዮ መድረኽ ህዝቢ ሓበሬታ ንኽህሉ መታን እቲ ዘሎ ምዕባለታት ከምዘለዎ የቕርቦ ኣሎ። መንግስቲ ሱዳን ኣብ ግጭት ፈለግ ኒል  ኢትዮጲያን ግብጽን ኣመልኪቱ ምስ መንግስቲ ኢትዮጲያ ምስወገነ መንግስቲ […]

Read More →

  Columns View All →

  ኣብ ሽሕ ኪሎ ሜተር ባሕሪ ዘሎ ሃብቲ ዓሳ ዘይገፈፈስ፡ ዘየለዉ ዓሳ ካብ ባስካታት ጋሽ ባርካ ኪገፍፍ ዝመጣጠር ጉዳመኛ መንግስቲ

  By   1 week ago

  ኣብዚ ቅንያት እዚ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ ባስካታት ኪፈርዩ ዝኽእሉ ዓሳ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ያኢ ኣመልኪቱ ዜናታት ዘርጊሑ ነይሩ። እዚ ዜና እዚ ኣብዛ ሽህ ኪሎመተር ገማግም እትውንን ኤርትራ ክትሰምዖ ዘስደምምዜና ኢዩ። ኣብ ዜናታትና ከምእተኸታተልኩሞ መንግስቲ ኤርትራ ከም መቐጸልታ ናይቲ ምእንቲ ስልጣኑን ሃብቱን ሉዓላውነት ዝሸይጥ ዓንዳሪ ፖሊሲኡ፤ ቀይሕ ባሕሪን ጸጋታቱን ናብ መንግስቲ ግብጺ […]

  Read More →

  መብጽዓ ቓልሲ ዝነበረት ኤርትራ ንኽትህነጽ

  By   2 weeks ago

  በዚ ኣብ ዝሓለፈ 26 ዓመታት ዘጋጠመ ጌጋታት ዝጕህዩ፡ ኣብ እዋኑ ዝግባእ ስጕምቲ ብዘይምውሳዶም ዝጠዓሱ ኵርዓቶም ዝተመንጠሉ ጀጋኑ ኣዝዮም ብዙሓት’ዮም። ካብ እዋን ቃልሲ ንዘጋጠመ ጌጋታት ብዘይምዕራይ እዚ ኰይኑ ዘሎ ኸምዝተበጽሐ ብምእማን ብሕልናኦም ንነብሶም ክኸሱ ዝነብሩ’ውን ውሑዳት ኣይኰኑን። ኣብቲ እዋኑ ሓሊፉ ዝብል ኣተሓሳስባ ዝርከብ ናይ ሓባር ረቛሒ ኣሎ። እዚ ንኣተሓሳስባ ናይ ኩሎም እቶም ነገራት ዝዕረዩሉ ዘመን ሓሊፉ […]

  Read More →

  ዝተሰብረ መብጸዓ ቃልሲ ሰማእታት ንምምላስ ዝተበገሰ ኣግእዞ ደቀንስትዮ ኣብ ዘሄግ!

  By   2 weeks ago

  ብኤርትራውያን ውዳበታት ደቀንስትዮ ዝተወደበ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ንዕለት 8 መጋቢት 2018 ኣብ ደንሃግ ኪካየድ ሙኻኑ ተሓቢሩ ኣሎ። እዚ ተበግሶ እዚ ነቲ ብውሑዳት ጉጅለ ህግደፍ ተሰይሩ ዘሎ መብጸዓ ሰማእታት ከም ሳዕቤኑ ድማ ኣብ ልዕሊ መላእ ህዝቢ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ደቀንስትዮ ዘውርዶ ዘሎ ግፍዕታት ንምቕላሕን ስለፍትሑ ንምብዳህን ኢዩ።እዚ መልእኽቲ እዚ ነቲ ንዓመጽ ደቂንስትዮ ዝባርኽ ዘሎ ሃማደአ […]

  Read More →

  ኣፍንጫ ተተሃሪማ ዓይኒስ ትብከ ደኣ – ሓደራ!

  By   3 weeks ago

  ‘መጀመርታ ምስ መጹ’ ማለት First they came እትብል ግጥሚ ብማርቲን ኒሙለር እተባህለ ጀርመናዊ ቀሺ እትገጥመት ኮይና ጀርመናውያን ብፍላይ’ኳ ምሁራት ኣብ እዋን ናይ ናዚ ሂትለር፤ ኣብ ነብሰይ እንቋዕ ኣይበጽሓኒ ኢሎም ብዝፈጠርዎ ኣመለ-ስቕታ፤ ንዝሰዓበ ህልቂት ህዝቢ ብነቐፌታዊ ዓይኒ እትትርኽ ህብብቲ ግጥሚ እያ። መንፈሳ ክትርጎም ከሎ ከምዚ ዝስዕብ ይመስል። መጀመርታ ማሕበርነታውያን ኣህሊቖም ብጩቕ ኣይበልኩን ምኽንያቱ ማሕበርነታዊ ስለዘይነበርኩ ደሓር ናብ […]

  Read More →

  መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

  By   1 month ago

  መንግስቲ ኤርትራ፤ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ኩነታት ግብጺን ኢትዮጲያን ተኣሳሲሩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሱዳንን ዘሎ ኩነታት ህዝቢ ከይፈልጦ ኮነ ኢሉ ሓበሬታ ዓፊኑ ምህላዉ ተፈሊጡ። ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ይበሃል ኣሎ ክብል ክውዕል መታን ባዕሉ መንግስቲ ብ03 ጌሩ ተገራጫዊ ዜና እንዳዘርገሐ፡ ህዝቢ ኣየናይ ኢዩ ሓቂ ኣየናይ ኢዩ ሓሶት ኪሓስብ ከምዝውዕል ይገብሮ ምህላዉ እቲ ካብ ውስቲ ዝመጸ ሓበሬታ ኣረዲኡ። በዚ መሰረት ወያነ ብዓሰብ ተበጊሳ፡ ግብጺ ኣብ ሳዋ ኣትዮም፡ ግብጺ ኣይኣተዉን፡ውግእ መጺኡ፡ውግእ የለን፡ ውግእ ቀሪቡ እንዳበለ ህዝቢ ምሽቓል ስረሐይ ኢሉ ተታሓሒዝዎ ምህላዉ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም። ገለ ካብቲ ኣብዚ ቅንያት እዚ መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ንምሽቓል ዘካይዶ ዘሎ ተግባራት […]

  Read More →

  ብሰንኪ ምዕጻው ዶብ ሱዳንን ኤርትራን ዋጋታት ዘይትን ፊኖን ኣብ ኤርትራ ኣዚዩ ከቢሩ።

  By   1 month ago

  ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ 09  ኣብ ሱዳን የካይዶ ዝነበረ ስራሓት ኮንትሮባንዳ ብመንግስቲ ሱዳን ድሕሪ ምዕጻዉ ኣብ ኤርትራ ዋጋታት ሃለኽቲ ብፍላይ ድማ ዘይትን ፊኖን ይውስኽ ምህላዉ ተሓቢሩ። ብፍላይ ኣብ ተሰነይ፡ ባረንቱ፡ ጎሊጅ፡ ኣቑርደት፡ ግርማይካ፡ ቃሩራ፡ ማህሚመት፡ ህዝቢ ድሮም ከማርር ከምዝጀመረ ዝሓበሩ ምንጭታት ሬድዮ መድረኽ፡ መዓልታዊ ህይወት ህዝቢ ካብቲ ዝነበሮ ሕሰም ንላዕሊ ኪሕሰም ከምዝጀመረ ሓቢሩ። ብርክት ዝበሉ ነጋዶ […]

  Read More →

  መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ዘሻቕሉ ጉዳያት ፈጢሩ ይዝርግሕ ምህላዉ ተሓቢሩ።

  By   1 month ago

  መንግስቲ ኤርትራ፤ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ኩነታት ግብጺን ኢትዮጲያን ተኣሳሲሩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሱዳንን ዘሎ ኩነታት ህዝቢ ከይፈልጦ ኮነ ኢሉ ሓበሬታ ዓፊኑ ምህላዉ ተፈሊጡ። ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ይበሃል ኣሎ ክብል ክውዕል መታን ባዕሉ መንግስቲ ብ03 ጌሩ ተገራጫዊ ዜና እንዳዘርገሐ፡ ህዝቢ ኣየናይ ኢዩ ሓቂ ኣየናይ ኢዩ ሓሶት ኪሓስብ ከምዝውዕል ይገብሮ ምህላዉ እቲ ካብ ውስቲ ዝመጸ ሓበሬታ ኣረዲኡ። በዚ መሰረት ወያነ ብዓሰብ ተበጊሳ፡ ግብጺ ኣብ ሳዋ ኣትዮም፡ ግብጺ ኣይኣተዉን፡ውግእ መጺኡ፡ውግእ የለን፡ ውግእ ቀሪቡ እንዳበለ ህዝቢ ምሽቓል ስረሐይ ኢሉ ተታሓሒዝዎ ምህላዉ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም። ገለ ካብቲ ኣብዚ ቅንያት እዚ መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ንምሽቓል ዘካይዶ ዘሎ ተግባራት […]

  Read More →

  መንግስቲ ግብጺ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መዝነት ናይ ገደብ ዘይብሉ ምግፋፍ ዓሳ ስለዝተዋህበ ብገዚፍ ዓቐን ዓሳታት ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ገፊፉ ናብ ግብጺ ይወስድ ምህላዉ ተሓቢሩ።

  By   1 month ago

  መንግስቲ ግብጺ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መዝነት ናይ ገደብ ዘይብሉ ምግፋፍ ዓሳ ስለዝተዋህበ ብገዚፍ ዓቐን ዓሳታት ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ገፊፉ ናብ ግብጺ ይወስድ ምህላዉ ተሓቢሩ።    መንግስቲ ኤርትራ ብዕለት 5 ሚያዝያ 2017 ብጀነራል ሓምዲ ባዲም ምስ ዝምራሕ ልኡኽ መንግስቲ ግብጺ ድሕሪ ዝገበሮ ስምምዕ ኢዩ እቲ ናይ ዓሳ ምግፋፍ ስራሓት ተጀሚሩ። ኣብዚ መስርሕ እዚ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ መንግስቲ ግብጺ ዓሳታት ኣብ ዝገፈሉ […]

  Read More →

  ኣዛዚ ክፍለ-ሰራዊት 61 ኮረነል  በረኸት ከረንፎት ካብ ስግረዶብ ዝተኣከበ ገንዘብ ናብ ቤትጽሕፈት ፕረዚደንት ስለዘየረከበ ተኣሲሩ

  By   1 month ago

  ኣዛዚ ክፍለ-ሰራዊት 61 ኮረነል  በረኸት ከረንፎት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ይርከብ ። ኣዛዚ ኪፍለ ሰራዊት 61 ኮረነል በረኸት ከረንፎት ብቐጥታ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ርክብ ዝጸንሖ ኮይኑ ናይ ሰመናዊ ሳሕል ንጥፈታት ስግረዶብ ሓኣፍነት ተዋሂቡ ገንዘብ ኣብ ምእካብ ተዋፊሩ ዝጸንሐ ኢዩ። ብዘይካ እዚ ከረንፎት ልምዳዊ ዕደና ወርቂ ንዘካይዱ ህዝቢ ገንዘቦም ዘሪፉ ናብ ቤትጽሕፈት ፕረዚደንት ንምልኣኽ ሓላፍነት ተዋሂቡ […]

  Read More →

  ሓድሽ ዓለማዊን ዞባውን ስርዓት (order)፤ ንኤርትራ ብኸመይ ይጸልዋ ኣሎ።

  By   1 month ago

  ካብ 2013 ንነጀው፤ ብፍላይ ድማ ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ዓመታት፤ ዓለማዊ ጽልዋ ብፍላይ ድማ ሓድሽ ፖለቲካዊ ስርዓት ማእከላይ ምብራቕ፤ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብኡ ኣቢሉ ድማ ንኤርትራ ብቐጥታ ክጸልዋ ጸኒሑ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ብዝሓረዮምን ዘይሓረዮምን መንገድታት፤ ኣብዚ ሓድሽ ናይ ፖለቲካ ቅርጻ መሬት ይዋሳእ ኣሎ (ወይ ውን ንኽዋሳእ ብኻልኦት ሃገራት ተለቒሙ ኣሎ)። እዚ ዓለማዊ ኩነታት ንኤርትራ ብኸመይ ክጸልዋ […]

  Read More →

   Arabic View All →

   عودة قوش للمخابرات السودانية.. ملفات بانتظار الحسم

   By   4 days ago

   عادل الباز* أثار القرار الذي اتخذه الرئيس السوداني عمر البشير بداية هذا الأسبوع بإعادة الفريق أول صلاح عبد الله قوش مديرا للمخابرات السودانية جدلا واسعا في الأوساط السياسية السودانية، وشكلت تلك الخطوة مفاجأة للمراقبين؛ إذ تمت إقالة قوش من قمة الجهاز عام 2009 في ظروف غامضة، وما لبثت السلطات أن اتهمته بتدبير انقلاب في 2012، واعتقلته ثمانية أشهر. كان […]

   Read More →

   غوتيريش يلتقي الرئيس السوداني بأديس أبابا

   By   2 weeks ago

   التقى الأمين العام لـ الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الأحد على هامش القمة الأفريقية الثلاثين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وبحثا الأوضاع الداخلية في السودان وعددا من قضايا المنطقة. وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور في تصريحات صحفية إن غوتيريش بحث مع البشير السلام بإقليمدارفور (غرب) وأشاد بجهود الحكومة السودانية في تحقيق السلام وخطوات وقف إطلاق النار. وأضاف غندور أن غوتيريش أكد استمرار إعادة انتشار قوات يوناميد بدارفور، وامتدح […]

   Read More →

   يبدأ وزير الخارجية الإثيوبي ورقيني قبيو، زيارة رسمية إلى السودان غداً الأحد، يرافقه مسؤول رفيع بالخارجية.

   By   1 month ago

   الخرطوم: باج نيوز يبدأ وزير الخارجية الإثيوبي ورقيني قبيو، زيارة رسمية إلى السودان غداً الأحد، يرافقه مسؤول رفيع بالخارجية. وعلم (باج نيوز) أن الوزير الإثيوبي سيبحث التوتر الدائر في المنطقة على خلفية تقارير إعلامية تحدثت عن وجود حشود داخل إريتريا تستهدف السودان وبدعم من مصر. وتشمل الزيارة جلسة مباحثات بين وزيري خارجية البلدين، فضلاً عن […]

   Read More →

   تسريب توجيهات مصرية للوقيعة بين قطر والكويت

   By   1 month ago

   بثت قناة مكملين مساء أمس تسجيلات صوتية جديدة لمكالمات هاتفية بين ضابط مخابرات مصري يوجه أحد الإعلاميين بشأن أساليب التعاطي الإعلامي مع دولة الكويت والأزمة الخليجية، يدعو فيه إلى العمل على الوقيعة بين الكويت وقطر، ويتضمن تطاولا على الشعب الكويتي والخليجي بصفة عامة. وحسب حديث ضابط الاستخبارات للإعلامي عزمي مجاهد فإن دولة الكويت ستكون في مرمى نيران الإعلام […]

   Read More →

   اتهام أممي لجماعات ليبية مسلحة بالاتجار بالبشر

   By   3 months ago

   اتهم مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي جماعات مسلحة في ليبيا بحماية شبكات الاتجار بالبشر هناك. وفي إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن في جلسته الطارئة قدر غراندي عدد المحتجزين لدى تلك الشبكات بالآلاف إضافة إلى أكثر من 17 ألف لاجئ رهن الاعتقال في ليبيا. في المقابل، أكد القائم بأعمال سفير ليبيا في الأمم المتحدة المهدي صالح المجربي رفض بلاده توطين المهاجرين، كما تعهد بملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة إذا […]

   Read More →

   هيومن رايتس تطالب بالكشف عن مصير مصري مختف

   By   3 months ago

   قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن على مصر والإمارات الكشف فورا عن مكان مصعب أحمد عبد العزيز، وهو مواطن مصري اختفى بعد قضائه عقوبة بالسجن ثلاث سنوات في الإمارات. وفي سياق متصل كشفت الشبكة العربية لحقوق الإنسان عن تعرض المدون الساخر إسلام الرفاعي للاختطاف. وأضافت المنظمة أن السلطات الإماراتية أخبرت عائلة عبد العزيز أنها رحّلته إلى مصر في السادس من الشهر […]

   Read More →

   وزاري عربي طارئ بالقاهرة وسط توترات سياسية

   By   3 months ago

   يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا بمقر الجامعة العربية في القاهرة  بعد ظهر اليوم الأحد بناء على طلبالسعودية  لبحث “انتهاكات” إيران في الدول العربية، و”تقويضها للأمن والسلم العربيين”، وسط توقعات بأن يغيب وزير خارجية لبنان جبران باسيل عن الاجتماع لتفادي أي مواجهة مع السعودية وحلفائها بشأن إيران. ويسبق الاجتماع الوزاري اجتماعا للجنة الرباعية العربية المعنية بالتصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية العربية التي تضم مصر والسعودية والإمارات والبحرين وبحضور الأمين […]

   Read More →

   المنتدى الوطني للحوار بيان صحفي …/نوفمبر6/2017

   By   3 months ago

       قبل أربع سنوات تقريبا، في يوم الأحد الموافق للثاني من فبراي2014 أعلن منتدى الحوار الوطني تأسيسه  للجمهور. لقد أثار الحدث الامال والتوقعات كما أثار بعض  الأسئلة  ايضاً. وفي حين يقر المنتدى الوطني للحوار  ببعض الإنجازات الجديرة بالذكر، إلا أنه  لم يستفد على نحو فعال من كرم الجمهور وحسن نواياهم. لم ينجح في التحول […]

   Read More →

   ماذا يحدث في إريتريا؟

   By   3 months ago

   قبل أن نتحدث عن التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة الإريترية أسمرة، والتي أدت لأول مرة إلى خروج مظاهرات حاشدة قابلتها السلطات الأمنية بالرصاص الحي، يجدر بنا أن نقدم لمحاتٍ عن هذا البلد الإفريقي الذي يُعد ضمن أكثر بلدان العالم قمعاً وانتهاكاً لحقوق الإنسان. أكثر بلدان العالم عُزلة وفقراً إريتريا واحدة من أكثر بلدان العالم عزلة […]

   Read More →

   مسؤولة أممية تؤكد أن معاناة المهاجرين تزداد سوءا

   By   3 months ago

     أفريقيا تشهد حركة هجرة جلها غير نظامي إلى أوروبا وسط شكاوى واسعة من العنصرية والتهميش (غيتي-الفرنسية) أكدت مسؤولة أممية الاثنين أن معاناة المهاجرين تزداد سوءا مع اتساع الفجوة القائمة بمجال حقوق الإنسانحول العالم، وسط دعوات للتعاون بين الدول الأفريقية لخدمة مصالح مهاجري القارة السمراء. وأكدت لويس أغبور، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، خلال افتتاح […]

   Read More →

    English View All →

    Empty promises and death: What Eritreans found after leaving Israel

    By   4 days ago

    Israel wants to deport 40,000 Africans to third countries. Many who left previously were denied support and risked death fleeing to Europe African migrants demonstrate against forced deportation in Herzlia, Israel, on 7 February (AFP) Tessa Fox TEL AVIV – The group of 30 asylum seekers are crammed into the back of several Toyota utility vehicles, as […]

    Read More →

    U.S. Imposes Arms Ban on South Sudan as Civil War Grinds On

    By   2 weeks ago

    WASHINGTON — The United States banned the export of weapons and defense services to South Sudan on Friday in a reflection of the Trump administration’s growing frustration over that nation’s grinding civil war. The ban has little practical effect, since the United States does not sell weapons to the country. But the announcement on Friday […]

    Read More →

    Fragile States Index: Ethiopia Is Facing Failure

    By   2 weeks ago

    Ethiopia faces a high risk of failure due to continued political and social instability in the country, the Fund for Peace reported in its Fragile States Index Annual Report 2017. Over the past few years, months, weeks and days, security officers have killed anti-government protesters, resulting in more anti-government protests. The latest point in this vicious […]

    Read More →

    Old Game, New Stakes: How the Gulf Crisis Could Reshape the Horn of Africa

    By   1 month ago

    Michael WoldemariamTuesday, Aug. 1, 2017 When a group of four Arab countries led by Saudi Arabia launched a dramatic diplomatic gambit by severing ties with Qatar in early June, the crisis immediately commanded the world’s attention. The leaders of major powers, from Washington to Paris and Beijing, recognized the situation’s high stakes and—with the exception […]

    Read More →

    Dutch parliament calls for Eritrean embassy to close

    By   2 months ago

    Martin A large majority in the Lower House wants the embassy of Eritrea to close in The Hague. The reason is that the Eritrean government forces Eritreans in the Netherlands to pay taxes. The Netherlands has already protested against this several times, but Eritrea does not care about it. This is also evident in a […]

    Read More →

    Eritrea: Professor wins Dutch court appeal over allegation of infiltration of immigration service

    By   2 months ago

    Date: 14/12/2017Author: Martin Plaut0 Comments (translated from Dutch, please find the original here) In 2015, Dutch Professor Mirjam van Reisen (Tilburg University, Leiden University) was interviewed by Dutch radio station BNR nieuwsradio about the news that people with ties to the Eritrean regime were employed as interpreters at the Dutch Immigration and Naturalisation Service (IND). In response to her […]

    Read More →

    Who is next? By Tesfa Aloni

    By   2 months ago

    According to planetrulers.com there are 49 dictators world wide and 21 of these are in the African continent and yes President of Eritrea is in the list. They define a dictator as the ruler of a land rated “Not Free” by the Freedom House in their annual survey of freedom. 2017 has seen some changes […]

    Read More →

    It is the same story. By Tesfa Aloni

    By   3 months ago

    I was reading some postings about the recent Acria student’s demonstration in Asmara when I remembered what my father had told me some years back about a similar incident that happened in Eritrea almost 60 years ago!  He had told me that he was imprisoned in the same Asmara prison (Karsheli) in 1958 during the […]

    Read More →

    Fight not flight: Eritrea’s youth taking matters into their own hands. BY ABRAHAM T. ZERE

    By   3 months ago

    The student protest in Asmara last month was rare and unique, but not unprecedented. Are Eritrea’s young people saying enough is enough? Credit: David Stanley. On the 31 October, Eritrea experienced a rare protest as hundreds of people took the streets in opposition against the nationalisation of an Islamic school. Government forces reacted in characteristically brutal fashion and dispersed […]

    Read More →

    Eritrea, Burundi slammed for threatening UN human rights experts – Africanews

    By   3 months ago

    he United Nations High Commissioner for Human Rights has expressed concern over threats meted out to its special rapporteurs in Eritrea, Burundi and the Philippines. A statement released on Tuesday (November 21) titled “Attacks / threats by States against UN human rights experts, read in part: ‘We are concerned by continuing efforts by certain States […]

    Read More →

     Radio View All →

     መኣዲ ገዛና ብጋኖት ክብላዕ፡ ህድሞና ጠፊኡ ናሃቶም ይውላዕ

     By   2 weeks ago

     ዝኸበርኩም ኣዳለውቲ መርበብ ኤሪ መድረኽ፥  ወተሃደራት ኢማራት ንህዝቢ ዓፈር የሳድድዎ ኣለዉ ዝብል ዜናኹም ምስኣንበብኩ እዛ ናይ የማነ ደርፊ ተራእያትኒ፥ ናባኹም እልእካ ኣለኹ። የማነ ባርያ ነቢይ ኢዩ እንተበልናዮ የምሕር ኢዩ። ‘ መኣዲ ገዛና ብጋኖት ክብላዕ፡ ህድሞና ጠፊኡ ናሃቶም ይውላዕ ‘ ኢሉዩ ደሪፉ እንጭዋ ግዳም ንኣንጭዋ ገዛ ምስኣሳደዶ። ግጥማን ድምጻን ኣተሓሒዘ እልእከልኩም ኣለኹ ሓደራ ቁሊሕ ክትብልዋ። ኣብረሃም ሰረቐ     […]

     Read More →

     By   1 month ago

     Read More →