Tigrigna View All →

ብስቓይ ሰባት ዝድሰት መራሒ ሒዝካ ስቓይካ ባዕሉ ክውዳእ ምጽባይ ሕልሚ ኢዩ። ስቓይ ዝውዳእ ስቓይ ደው ብዘብል ትብዓት ጥራይ ኢዩ። ኣኽርያ ትመስክር! 

By   1 day ago

ትካላት ጸጥታ ኤርትራ ኣብ እንዳስላሰ ዝነበረ ድኻታት ብዓቕሞም ሓምለ ሽጉርቲ ዝለዋወጡሉ ዝነበሩ ዕዳጋ  ኣፍሪሶሞ ምህላዎም ኣብ ዝሓለፉ መደባትና ሓቢርና ነይርና። እዚ ተግባር መቐጸልታ ናይቲ ኣንጻር ህዝቢ ዝተኣወጀ ኩናት ኢዩ። መራሒ እቲ መንግስቲ ሳዲስት ስለዝኾነ ስቓይ ክውሕድ ከሎ ባህትኡ ይጎድል፡ ስለዚ ድማ ስቓይ ቀጻሊ ኪኸውን ይእዝዝ። ስቓይ ህዝቢ ቀጻሊ ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሕ ኪኾነሉ ሰለዘለዎ ኣብ ብዙሕ […]

Read More →

ኣብ መስከረም ትምህርቶም ኪጅምሩ ዝግባእ ተመሃሮ ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ  ካምፓሶም ንስታላታት ስለዝተዋህበ ክሳብ ሕጂ ትምህርቶም ከምዘይጀመሩ ተፈሊጡ።

By   3 days ago

 ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ተመሃሮ ተቐቢሉ ስርሑ ክጅምር ዝግበኦ ኣብ ወርሒ መስከረም እኳ እንተነበረ ብትእዛዝ ፕረዚደንት እቲ ትምህርቲ መዕቖቢን መከናኸኒን 300 ስታላታት ኪኸውን ተወሲኑ።  እቶም ኣብቲ ኮለጅ ዝነበሩ ኣካየድቲ ይኹን ሚኒስተር ሕርሻ ኤርትራ ብዛዕባ እቲ ውሳነ ዝኾነ ኣፍልጦ የብሎምን።  ብዕለት 11  ሓምለ  2017 ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ብ 5 ሚልዮን ዶላር ናይ ሕርሻ ላቦራተሪ ተተኺሉሉ ተባሂሉ በቶም […]

Read More →

ኣብ ኣስመራ ክሳብ ሎሚ ንግሆ ሰሉስ (12 ታሕሳስ) 350 ትካላት ብሓይሊ ብረት ተዓሺገን ምህላወን ተሓቢሩ።

By   6 days ago

 ኣብ ኣስመራ ክሳብ ሎሚ ንግሆ ሰሉስ (12 ታሕሳስ) 350 ትካላት ብሓይሊ ብረት ተዓሺገን ምህላወን ተሓቢሩ።  እተን ትካላት ከም ኣልባ ቢስትሮ፡ ባር ኢምፐሮ፡ባር ሮማ፡ ኣስማራ ስዊት ካፈ፡ከምኡውን ሆቴላት ካርቱም፡ ሚድያን ፡  ኤምፐርያል፡ ዝኣመሰላ ኢየን።  ምኽንያት ናይ መዕጸዊአን ገንዘብኩም ናበይ ይከይድ ኣሎ፡ እቲ እትገብርዎ ኣታዊን ኣብ ባንክ ተቐምጥዎም ዝተፈላለየ ኢዩ፡ ናብ ወጻኢ ገንዘብ ሰዲድኩም፡ ዝግባእ ቀረጽ ኣይሃብኩምን፡ […]

Read More →

ኣብ ወጻኢ ዝቕመጡ ግዱሳት ደሃይ ናይቶም ኣብ ፈቐዶ ባሕርን ሳሃራን ዝሞቱ ኤርትራውያን ንምፍላጥ ዝሕግዝ ኮሚቴ ኣውጺኦም ናብ ኤርትራውያን ናይ ደቆም ደሃይ ዕረፍቲ ይልእኩ ኣለዉ። 

By   1 week ago

ኣብ ወጻኢ ዝቕመጡ ግዱሳት ደሃይ ናይቶም ኣብ ፈቐዶ ባሕርን ሳሃራን ዝሞቱ ኤርትራውያን ንምፍላጥ ዝሕግዝ ኮሚቴ ኣውጺኦም ናብ ኤርትራውያን ናይ ደቆም ናይ መወዳእታ ደሃይ ዕረፍቶም ይልእኩ ኣለዉ።  እዞም ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ዜጋታት እቲ ዋና ስኢኑ ዘሎ ኤርትራዊ ዜጋ ኩነታቱ ስለዘሕዘኖም  ብናቶም ጻዕሪ እንዳኣጣየቑ ናይቶም ዝዓረፉ ዜጋታት ደሃይ ንስድራቤት ይነግሩ ምህላዎም፡ ስድራቤታት ድማ ብዉሑዱ ዕለትን ሰፈርን ናይ […]

Read More →

ጀነራል ፍሊጶስ ኣብ ከተማ ኣስመራ ጥቓ ቤተ ክርስትያን እንዳስላሰ ዝጸንሐ ዕዳጋ ኣሕምልቲን ሽጉርቲ ኮሚደረን ብኣባላት ጸጥታን ወተሃደራት ከተማን ከምዝድምሰስ ጌሩ

By   1 week ago

ጀነራል ፍሊጶስ ኣብ ከተማ ኣስመራ ጥቓ በተክርስትያን እንዳስላሰ ዝጸንሐ ዕዳጋ ኣሕምልቲን ሽጉርቲ ኮሚደረን ብኣባላት ጸጥታን ምምሕዳር ከተማን ከምዝዕጾ ጌሩ። እዚ ብርክት ዝበሉ ድኻታት ዜጋታት ሽጉርትን ኮሚደረ ዝኣመሰለ ኣሕምልታትን ፍረታትን ብምሻጥ ሰናቲም ከጠራቑሙሉ ዝጸንሐ ዕዳጋ፡በቲ ተመጣጣኒ ዋጋታቱ  ብዙሓት ዓቕሚ ዘይብሎም ዜጋታት ክመርጽዎ ዝጸንሑ ዕዳጋ ኢዩ። እቲ ዕዳጋ ብርክት ዝበሉ ስኡናት ስድራቤታት ዝሸጡሉን ዝዕዱጉሉን ዝነበረ ኮይኑ ብርክት […]

Read More →

ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሰራሕተኛታት ገዛን ናይ ቤትጽሕፈት ጸሓፍቲን ገለ ሓለፍቲ ብኣስገዳድ ናይ እዝኒ ኮይነን ክሰርሓ ይግድድወን ምህላዉ ተሓቢሩ።

By   1 week ago

ሰራሕተኛታት ገዛን  ናይ ቤትጽሕፈት ጸሓፍቲን  ገለ ላዕለዎት ሓለፍቲ ብዘይ ድልየተን ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ኮይነን ክሰርሓ ይግደዳ ምህላወን ምንጭታት ሓቢሮም። እተን ሰራሕተኛታት ገዛን  ናይ ቤት ጽሕፈት ጸሓፍቲን  እዚ ዝካየድ ስራሕ ምስ ሃገራዊ ድሕነት ዝተኣሳሰር ስለዝኾነ እቲ ዕማም ከም ሃገራዊ ኣበርክቶ ርእየን ግድን ኪሰማማዓ ጸቕጢ ዝገብር ሙኻኑ ዝገለጹ እቶም ምንጭታት ነተን ሰራሕተኛታት ገዛን  ናይ ቤትጽሕፈት ጸሓፍቲን ንምስዳዕ […]

Read More →

ኣቶ ሓጎስ ገብርህይወት ኣብ ዋዕላ በጂንግ ኣንጻር ብልሽውና  ተሳቲፉስ፡ ‘መብጸዓ ናይቶም ህይወቶም ከፊሎም ናጽነት ዘምጽኡ ጀጋኑ ንኸይጥለም’ ንዝሓለፉ 26 ዓመታት ንብልሽውና ብኹሉ መልክዓቱ ‘ኪቃለሶ’ ምጽንሑ ‘ኣነጺሩ’። 

By   2 weeks ago

ኣቶ ሓጎስ ገብርህይወት ኣብ ዋዕላ በጂንግ ኣንጻር ብልሽውና  ተሳቲፉስ፡ ‘መብጸዓ ናይቶም ህይወቶም ከፊሎም ናጽነት ዘምጽኡ ጀጋኑ ንኸይጥለም’ ንዝሓለፉ 26 ዓመታት ንብልሽውና ብኹሉ መልክዓቱ ‘ኪቃለሶ’ ምጽንሑ ‘ኣነጺሩ’። ኣቶ ሓጎስ ገብርህይወት፡ መደረ? ብዛዕባ ብልሽውና? ብዛዕባ ሕድሪ ሰማእታት?????

Read More →

ትብጻሕ ናብ ሚኒስተር ፍትሒ ፎውዚያ ሃሺም።

By   2 weeks ago

 ዝኸበርኪ ፎውዚያ ሃሺም፡ ሚኒስተር ፍትሒ ኢለ ክጽወዓኪ ከለኹ ነዓይ ግንብንብ ይብለኒ፡ነዓኺ ድማ ደንጎላ ይጸቕጠኪ ምህላዉ ይፈልጥ ኢየ። ፍትሒ ኣብ ዘይብሉ ዓዲ ‘ሚኒስተር ፍትሒ’ ተባሂልካ ምጽዋዕ ክሳብ ክንደይ ከምዘሳቒ ንስኺ ትፈልጥዮ።  ስቓይኪ፡ ኣብቲ ሎምቅነ ምስ ሽወደናዊ ጋዜጠኛ ማርቲን ሽኪቢ ዝገበርክዮ ቃለመጠየቕ ርእየዮ። ውሽጠ-ሕልናኺ ንነብሰ ስጋኺ ሓይኹ ከምዝወደኦ: ካብቲ ኣብ ገጽኪ ዘሎ ርቡሽ ሕንጻጻት ተረዲአ። ኣብ ምስለ […]

Read More →

ብዕለት 19 ሕዳር ኣብ ባረንቱ ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ ዝዓለሙ በረርቲ ወረቐት ተበቲኖም ሓዲሮም።ካብ መስጊድ ገዛባንዳ ጥልያን ብርክት ዝበሉ ሰባት ተቐይዶም።  

By   2 weeks ago

እቲ  ዝተዘርገሐ በረርቲ ወረቓቕቲ፡ ትሕዝቱኡ ናብ ሓይልታት ምክልኻል ዝቐንዐ ምንባሩ ዝገለጹ እቶም ምንጭታት፤ ኣብ ብርክት ዝበለ ምምሕዳራት ዞባታት ባረንቱ ከምእተበተነ ገሊጾም። ኣብቶም በረርቲ ጽሑፋት፡’ ሰራዊት ኣብዚ ናይ ለውጢ እዋን ምስ ውጹዕ ህዝብኻ ወግን፡ ገዛእ ርእስኻን ህዝብኻን ካብ ባርነት ህግደፍ ሓራ ኣውጽእ፡ ሓርነት ህዝብኻ ኣብ ኢድካ ኢዩ ዘሎ፡ እምቢ ንምልካዊ ስርዓት በል ‘ ዝብል ትሕዝቶ ይርከቦ። ኣብዚ […]

Read More →

ሓርነት እምበር ሓይሊ ንፍልሰት ደቂ ሰብ ክፈትሖ ኣይክእልን

By   3 weeks ago

ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብዚ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ኣብ ኣይቮሪኮስት ዝተጋበአ ዋዕላ መራሕቲ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣፍሪቃን 44 ቢልዮን ኤውሮ ዝትመን ማርሻል ፕላን ኣፍሪቃ ዝተሰየመ ፍልሰት ደቂ ኣፍሪቃ ደው ንምባል ዝዓለመ ፕሮጀክት ኣጽዲቑ ኣሎ። እዚ ውሳነ ድሕሪ እቲ ኣብ ሊብያ ዝተራእየ መሸጣ ባራዩ ዝተወሰደ ካብ ርትዒ ንላዕሊ ስምዒት ዝደረኾ ብይን ኢዩ። ስለዚ ድማ ንፓተርን ናይቲ ተደጋጊሙ ዝተፈተነን […]

Read More →

  Columns View All →

  ካብ ዕለት 4 ታሕሳስ ክሳብ  ሶኑይ 11 ታሕሳስ 2017 ኣብ ዘሎ እዋን 13 እሱራት ህዝባዊ ናዕቢ 31 ጥቅምቲ ንይምሰል ናብ ፍሉይ ቤትፍርዲ ድሕሪ ምቕራቦም ናብቲ ዝነበርዎ ሸላታት ማእሰርቲ ተመሊሶም።

  By   1 day ago

   እቶም መሻይኽን ዓበይቲ ዓዲን ዝርከብዎም ካብ እዋን ሰውራ ዘበርከቱ ዜጋታት ሃንደበት ግብረሽበራውያን ኮንኩም፡ ጥሩፍነት ኣለዓዒልኩም፡ ብዝብል ክሲ ኣብ ቁጽሪ 2ን 5ን ክፍልታት ፍሉይ ቤትፍርዲ ማይተመናይ ከምዝቐረቡ ተሓቢሩ።    ብርክት ዝበሉ ካብዞም እሱራት ኣብ መደበራት ፖሊስ ተኣሲሮም ዝጸንሑ ኮይኖም፡ እቶም ዕለት 6 ዝቐረቡ መብዛሕተኦም መማህራንን ዳይረክተራትን ኣኽርያ ከምዝነበሩ ተገሊጹ።    ኣብ እዋን እቲ ናብ ፍሉይ ቤት […]

  Read More →

  ህዝቢ ኤርትራ መመሊሱ ዝንዕቆ መንግስቲ ዝፈጥር ዘሎ ብዘርእዮ ዘሎ ልኡም ባህርያት ኢዩ።

  By   3 days ago

  ኣብ ዜናታት ከምዝተሓበረ፡ ኣብ ኣስመራ ክሳብ 350 ትካላት ተዓጽየን ኣለዋ። እዞም ወነንቲ ኣብ ልዕሊኦም ክወርድ ዝጸንሐ ዓመጽ ተጻዊሮም ዝኾነ እንዳኾና ኣብ ዓድና ክንነብርን ክንሰርሕን ኣሎና ዝበሉ ኢዮም። ብዙሓት መራሕቲ ንህዝበይ ብከመይ የሕጉሶ ኢሎም ክሓስቡ ይሓድሩ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ መሪሕነት ግን ጽባሕ ንግሆ ተሲአ ብኸመይ መንገዲ ኢየ ነዚ ህዝቢ መዓንጥኡ ዘሕርሮ ኢሎም ከይደቀሱ ይሓድሩ። እዚ ኣብ […]

  Read More →

  መንግስቲ ኤርትራ ዋጋ ናይ ቢራ ብ150% ከምዝወርድ ጌርዎ፡ ብኣንጻሩ ኣብ ሰራዊት ኤርትራ ብስእነት መሰረታዊ ስንቂ ጥምየት ኣትዩ ምህላዉ ይሕበር።

  By   4 days ago

  ኣብ ኩለን ክፍለ ሰራዊታት ሕጽረት መሻርፍ ናይ ሕሩጭ ኣጋጢሙ ምህላዉ ምንጭታት ካብ ሓይልታት ምክልኻል ሓቢሮም። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ እተን ክፍለሰራዊታት ናይ ወርሒ ታሕሳስን ሕዳርን ስንቂ ክሳብ ሕጂ ከም ዘይተቀበላ ተረጋጊጹ ኣሎ።ብሰንኪ እዚ ኣብ ሰራዊት ዘይተላእከ ስንቂ ኣብ ኣሃዱታት ጥምየት ኣትዩ ምህላዉ ዝገለጹ ምንጭታት፡ ብፍላይ ኣሃዱታት እዚ ምዕራብ ካብ እቲ ናይ ሰራዊት ደሞዝን ውሽጣዊ ኣብ ባንክታት […]

  Read More →

  ብዘይካ ኤርትራውያን ዜጋታት ብርክት ዝበሉ ናይ ሃገራት ኣፍሪቃ ዜጋታት ሃገራቶም ካብ ሊብያ የውጸኣኦም ምህላወን ተሓቢሩ

  By   4 days ago

  ድሕሪ እቲ እብ ሊብያ ዝተራእየ መሸጣ ሰባት ናብ ጊልያነት፡ ከም ናይጀርያ ኒጀር ዝኣመሰላ ሃገራት ከቢድ ወጻኢታት ብምግባር ዜጋታተን የውጸኣ ምህላወን ዝሓበሩ ተዓዘብቲ፡ ብርክት ዝበሉ ህቡባት ሰባት ዜጋታቶም ንምውጻእ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ገንዘባዊ ደገፍ ይገብሩ ምህላዎም ተሓቢሩ። ብኣንጽር እዚ ናይ ዝተፈላለያ ሃገራት ተበግሶ፡ ኤርትራውያን ዜጋታት ቁሊሕ ዝብሎም ኣካል ስለዝሰኣኑ እቶም ኣብቲ ሓደገኛ ሃዋህው በይኖም ዝድርበዩ ህዝቢ […]

  Read More →

  ምምልካት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጲያን ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ኪትግበር ከምዝግባእ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ብኣጋጣሚ  ናይቲ ሎሚ 12 ታሕሳስ 2017 መበል 17 ዓመት ዝገበረ ምኽታም ስምምዕ ኣልጀርስ ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ ሓቢሩ።

  By   6 days ago

  ምምልካት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጲያን ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ኪትግበር ከምዝግባእ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ብኣጋጣሚ  ናይቲ ሎሚ 12 ታሕሳስ 2017 መበል 17 ዓመት ዝገበረ ምኽታም ስምምዕ ኣልጀርስ ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ ሓቢሩ። እቲ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ዘውጸኦ መግለጺ፡ ኤርትራን ኢትዮጲያን  ኣብ ግንቦት 1998 ብሰንኪ ኣብ መንጎአን ዝተወለዐ ኩናትን ኽልተ ዓመታት ህይወት ኣእላፍ መንእሰያት ዝበልዐ ኩናት ምክያደን ድሕሪ […]

  Read More →

  ኤርትራ – ሃብታም ሃገር፡ ዝሰርቕ መንግስቲ፡ ዝደኸየ ህዝቢ።

  By   1 week ago

  ብመሰረት ወግዓዊ ጸብጻባት ዓለም፣ ኤርትራ ሳላ ማዕድናዊ ሃብታ ኣብ ዓለም ሓንቲ ካብተን 3 ዝቐልጠፈ ቁጠባዊ ዕብየት ዘመዝግባ ሃገራት ዓለም ኪትከውን ምተገበአ። ጸብጻብ መጽሄት ኤኮኖሚክ ኢንተሊጀንስ ዩኒት ከምዝሓበሮ፣ ኣብ ልዕሊቲ ዝጸንሓ ናይ ነቭሰን ውዕል ወርቅን ዚንክን ነሓስን ኣብ ቢሻ ፣ምስ ኣውስትራልያዊ ኩባንያ ዕደና ሳውዝ ቦልደር ፕሮጀክት ፖታሽ ኮሉሊ ፣ ምስ ናይ ቻይና ስፌኮ ድማ ከባቢ ሚእቲ ሚልዮን ዝግመት […]

  Read More →

  ህግደፍ፡ ንህዝቡ ዘይኮነ  ንባይታ ክረግጽን ኣብ ውሽጢ ህዝቡ ክነብርን ይግባእ!

  By   2 weeks ago

  ኤርትራ ንኹሉ ዞባዊ ኣህጉራዊን ዓለማዊን ጉዳያት ‘ሞያዊ ምኽሩ ዝልግስ’፥ ዓለም ኣብ ቁጠባዊ፥ ፖለቲካዊ፥ ማሕበራዊ፥ ወተሃደራዊ – እረ ሳይንስን ቴክኖሎጂን – እንታይ ክትገብር ከምዘለዋ ዝፈልጥ ኩሉ ዝከኣሎ ህግደፍ ከምዘለዋ ኢና ንንገር ንግሆን ምሸትን ብደገፈቲ ናይቲ ስርዓት። ስርዓት ህግደፍ ፡ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን  እንታይ ኢዩ ኣበስኡ፡ ደቂ የመን ስለምንታይ ይስደዱ ምህላዎም፡ ሰሜን ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ዝተኸተለኦ ጉጉይ ናይ […]

  Read More →

  እቶም ‘ውፉያት ሃገራውያን’

  By   2 weeks ago

  ገዲም ስነጥበባዊ ኣልኣሚን ዓብዱለጢፍ  ኣብ ዘመነ ሙዚቃዊ ህይወቱ ብዙሓት ደርፍታት ደሪፉ ኢዩ። ሽሕ’ኳ ንሱ ሓመድ ኣዳም እንተለበሰ ሓንቲ ካብተን ኣብ ትሕቲ መሬት ዘይትቕበር፤ መንፈስ ሰባት እትጉርጉር ደርፉ ‘ሰብ ንኸብዱ ጥራይ ኣይኮነን ዝነብር’ እትብል ኢያ። እዛ ደርፊ ንብዙሓት ኤርትራውያን እትምልከት ንግሆ ንግሆ ኣብ ኣእዛን ሰባት ናይ ሕልና ጻውዒት እትድውል ደርፊ ኢያ። ገለ ካብቶም ብዙሓት ኤርትራውያን እዞም […]

  Read More →

  ህግደፍ ስለምንታይ ደቂ 90 ዓመት ይኣስር ደቂ 15 ዓመት የሳቒ? መልሱ ሳዲስት ስለዝኾነ ኢዩ።

  By   3 weeks ago

  ብዙሓት ሰባት ስርዓት ህግደፍ ወዲ 93 ዓምት ሽማግለ ቀይዱ፡ ደቂ 14 ዓመት ህጻናት ኣሲሩ የሳቒ ኣሎ፡ ካልእ ወዲ 85 ዓመት ኣረጋዊ ቀጥቂጡ፡ ሬሳ ናይ እገለ ሓዘን ከይግበረሉ ኣዚዙ፡ እገለ ናብ መቓብር ሓርበኛታት ከይቅበር መምርሒ ኣሕሊፉ፡ኣብ ብልኮታት ቁጻር ቡን ክምንጠል ኣዚዙ፡ወዲ 90 ኣቡን ሓይሩ ወዘተ ክሰምዑ ከለዉ እቲ ስጉምታት ምርዳእ ይስእኖም እሞ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና […]

  Read More →

   Arabic View All →

   اتهام أممي لجماعات ليبية مسلحة بالاتجار بالبشر

   By   3 weeks ago

   اتهم مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي جماعات مسلحة في ليبيا بحماية شبكات الاتجار بالبشر هناك. وفي إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن في جلسته الطارئة قدر غراندي عدد المحتجزين لدى تلك الشبكات بالآلاف إضافة إلى أكثر من 17 ألف لاجئ رهن الاعتقال في ليبيا. في المقابل، أكد القائم بأعمال سفير ليبيا في الأمم المتحدة المهدي صالح المجربي رفض بلاده توطين المهاجرين، كما تعهد بملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة إذا […]

   Read More →

   هيومن رايتس تطالب بالكشف عن مصير مصري مختف

   By   4 weeks ago

   قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن على مصر والإمارات الكشف فورا عن مكان مصعب أحمد عبد العزيز، وهو مواطن مصري اختفى بعد قضائه عقوبة بالسجن ثلاث سنوات في الإمارات. وفي سياق متصل كشفت الشبكة العربية لحقوق الإنسان عن تعرض المدون الساخر إسلام الرفاعي للاختطاف. وأضافت المنظمة أن السلطات الإماراتية أخبرت عائلة عبد العزيز أنها رحّلته إلى مصر في السادس من الشهر […]

   Read More →

   وزاري عربي طارئ بالقاهرة وسط توترات سياسية

   By   4 weeks ago

   يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا بمقر الجامعة العربية في القاهرة  بعد ظهر اليوم الأحد بناء على طلبالسعودية  لبحث “انتهاكات” إيران في الدول العربية، و”تقويضها للأمن والسلم العربيين”، وسط توقعات بأن يغيب وزير خارجية لبنان جبران باسيل عن الاجتماع لتفادي أي مواجهة مع السعودية وحلفائها بشأن إيران. ويسبق الاجتماع الوزاري اجتماعا للجنة الرباعية العربية المعنية بالتصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية العربية التي تضم مصر والسعودية والإمارات والبحرين وبحضور الأمين […]

   Read More →

   المنتدى الوطني للحوار بيان صحفي …/نوفمبر6/2017

   By   1 month ago

       قبل أربع سنوات تقريبا، في يوم الأحد الموافق للثاني من فبراي2014 أعلن منتدى الحوار الوطني تأسيسه  للجمهور. لقد أثار الحدث الامال والتوقعات كما أثار بعض  الأسئلة  ايضاً. وفي حين يقر المنتدى الوطني للحوار  ببعض الإنجازات الجديرة بالذكر، إلا أنه  لم يستفد على نحو فعال من كرم الجمهور وحسن نواياهم. لم ينجح في التحول […]

   Read More →

   ماذا يحدث في إريتريا؟

   By   1 month ago

   قبل أن نتحدث عن التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة الإريترية أسمرة، والتي أدت لأول مرة إلى خروج مظاهرات حاشدة قابلتها السلطات الأمنية بالرصاص الحي، يجدر بنا أن نقدم لمحاتٍ عن هذا البلد الإفريقي الذي يُعد ضمن أكثر بلدان العالم قمعاً وانتهاكاً لحقوق الإنسان. أكثر بلدان العالم عُزلة وفقراً إريتريا واحدة من أكثر بلدان العالم عزلة […]

   Read More →

   مسؤولة أممية تؤكد أن معاناة المهاجرين تزداد سوءا

   By   1 month ago

     أفريقيا تشهد حركة هجرة جلها غير نظامي إلى أوروبا وسط شكاوى واسعة من العنصرية والتهميش (غيتي-الفرنسية) أكدت مسؤولة أممية الاثنين أن معاناة المهاجرين تزداد سوءا مع اتساع الفجوة القائمة بمجال حقوق الإنسانحول العالم، وسط دعوات للتعاون بين الدول الأفريقية لخدمة مصالح مهاجري القارة السمراء. وأكدت لويس أغبور، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، خلال افتتاح […]

   Read More →

   تحذيرات سودانية من عواقب المشاركة في الصراع اليمني

   By   2 months ago

   عماد عبد الهادي-الخرطوم تجددت الدعوات في السودان لسحب القوات السودانية من اليمن، وترددت تلك الدعوات مرة أخرى داخل البرلمان ومن بعض الأحزاب المشاركة في حكومة الوفاق الوطني التي حذرت من عواقب تلك المشاركة في الحرب اليمنية على السودان. وينشر السودان عددا من جنوده في اليمن منذ عامين ضمن قوات عاصفة الحزم التي تقودها السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن. وبينما يحذر المطالبون بسحب القوات […]

   Read More →

   ملتقىى فرانكفورت للتحول والعمل المشترك

   By   2 months ago

   ملتقىى فرانكفورت للتحول والعمل المشتر مذكرة تفاهم الملتقى التشاوري المنعقد في الترة من 20 – 22 أكتوبر 2017 بمدينة فرانكفورت الالمانية بمشاركة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الارترية انعقد في مدينة فرانكفورت الالمانية بدعوة من المنتدى الارتري للحوار ملتقى تشاوري بين القوى السايسية ومنظمات المجتمعالمدني الارترية في الفترة من 20- 22 اكتوبر 2017م ز وخرج […]

   Read More →

   FND ملتقى  التعاون التحويلي منتدى الحوار الوطني

   By   2 months ago

   [email protected]   تصريح صحفي 9   أكتوبر/2017 في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز رؤية موحدة و العمل المشترك بين تنظيمات المعارضة السياسية  ومنظمات المجتمع  المدني الإريترية ، يعقد منتدى الحوار الوطني بالتعاون مع  إري- بلات فورم ، ملتقى تشاوري تحت شعار من أجل التمكين، إعادة التركيز، و لنكن ذوي صلة، في الفترة مابين ، 20-22 أكتوبر 2017. […]

   Read More →

   السودان: رفع العقوبات حافز لمكافحة الاتجار بالبشر

   By   2 months ago

   اعتبر قائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) رفع العقوبات الأميركية عن بلاده حافزا لقواته لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، وذلك في سياق الترحيب الرسمي بالخطوة الأميركية. يُشار إلى أن الإدارة الأميركية -قبل رفع العقوبات- أضافت السودان الأسبوع الماضي إلى قائمة الدول المتهمة بالتقاعس عن إيقاف الاتجار بالبشر. وقد طالب بيان للخارجية السودانية برفع البلاد من […]

   Read More →

    English View All →

    Eritrea: Professor wins Dutch court appeal over allegation of infiltration of immigration service

    By   3 days ago

    Date: 14/12/2017Author: Martin Plaut0 Comments (translated from Dutch, please find the original here) In 2015, Dutch Professor Mirjam van Reisen (Tilburg University, Leiden University) was interviewed by Dutch radio station BNR nieuwsradio about the news that people with ties to the Eritrean regime were employed as interpreters at the Dutch Immigration and Naturalisation Service (IND). In response to her […]

    Read More →

    Who is next? By Tesfa Aloni

    By   2 weeks ago

    According to planetrulers.com there are 49 dictators world wide and 21 of these are in the African continent and yes President of Eritrea is in the list. They define a dictator as the ruler of a land rated “Not Free” by the Freedom House in their annual survey of freedom. 2017 has seen some changes […]

    Read More →

    It is the same story. By Tesfa Aloni

    By   2 weeks ago

    I was reading some postings about the recent Acria student’s demonstration in Asmara when I remembered what my father had told me some years back about a similar incident that happened in Eritrea almost 60 years ago!  He had told me that he was imprisoned in the same Asmara prison (Karsheli) in 1958 during the […]

    Read More →

    Fight not flight: Eritrea’s youth taking matters into their own hands. BY ABRAHAM T. ZERE

    By   3 weeks ago

    The student protest in Asmara last month was rare and unique, but not unprecedented. Are Eritrea’s young people saying enough is enough? Credit: David Stanley. On the 31 October, Eritrea experienced a rare protest as hundreds of people took the streets in opposition against the nationalisation of an Islamic school. Government forces reacted in characteristically brutal fashion and dispersed […]

    Read More →

    Eritrea, Burundi slammed for threatening UN human rights experts – Africanews

    By   3 weeks ago

    he United Nations High Commissioner for Human Rights has expressed concern over threats meted out to its special rapporteurs in Eritrea, Burundi and the Philippines. A statement released on Tuesday (November 21) titled “Attacks / threats by States against UN human rights experts, read in part: ‘We are concerned by continuing efforts by certain States […]

    Read More →

    Mentioning Your Name Has Become A Crime in the Dead Laws of Eritrea By HABTOM YOHANNES

    By   4 weeks ago

    We forgot you and God has forgotten us Arrested, actually Abducted on November 19, 2004! Imagine you being arrested and put in a small cell, underground prison cell or in a sheeping container. Your hands tied. The door closed and you are left in a small dark room without anything, not even the Bible to […]

    Read More →

    Zimbabwe coup latest news: Robert Mugabe SACKED – military appoint new leader

    By   4 weeks ago

    ZIMBABWE President Robert Mugabe has been sacked and replaced by his former deputy Emmerson Mnangagwa, according to Zanu-PF party sources. Here is the latest news and live updates. Emmerson Mnangagwa installed as new leader of Zimbabwe’s ruling Zanu-PF party Zanu-PF sources say Robert Mugabe has been removed from office Mugabe met military again today for […]

    Read More →

    Forum for National Dialogue (FND) Press Release (November 6, 2017)

    By   1 month ago

      Almost four years ago, on Sunday, February the 2nd 2014, The Forum for National Dialogue (FND) announced its formation to the public. The event raised hope and expectations as well as questions. While the FND acknowledges some worthy achievements, it has not effectively capitalized on the public’s generous and unearned good will. It failed […]

    Read More →

    Simmering Tension Between Islamic School, Government Led to Protests in Eritrea

    By   1 month ago

    Unusual acts of defiance against government demands led to protests last week in Eritrea’s capital, Asmara, according to experts who study the region. The rare protests were the culmination of nearly two years of back-and-forth between the Ministry of Education and leaders of the Diaa Islamic School of Asmara, who defied government orders aimed at […]

    Read More →

    Eritrea protest update: defiance and calls for unity

    By   2 months ago

    I have received this from a contact working through the ‘Freedom Friday’ network. Martin Activists from yesterday’s protest are sending a call for national unity against PFDJ actions against religious schools. In an impassioned appeal for unity across all faiths the activists stated: “Unsurprisingly the regime is attempting to taint this as a religious move […]

    Read More →

     Radio View All →